Kazania, wykłady

Wezwanie do poświęcenia się Dwóm Sercom Miłości
Od końca roku 2008 ojciec Montfort podkreśla ciągle na nowo potrzebę poświęcenia świata Dwóm Sercom Miłości Jezusa i Maryi. Poprzez niego Bóg nawołuje nas, aby wszystkie serca, wszystkich ludzi, wszystkie rodziny, wszystkie zgromadzenia, wszystkie kraje i kontynenty, cały świat, całe stworzenie Jemu, Bogu, poświęcić. Wszystko jest własnością Boga, Bóg wszystko stworzył z miłości i wszystko z miłości odkupił. Wszystko do Niego należy i On chciałby, aby wszystko do Niego wróciło.

Ci, którzy nie potrafią sami przyjść, mogą zostać do Niego przyniesieni, tak jak chory w Ewangelii. Ten, który sam nie potrafił chodzić, został przez innych ludzi do Pana Jezusa przyniesiony. Ponieważ nie mogli z nim wejść do przepełnionego domu, w którym był Pan Jezus, odkryli więc dach i w ten sposób, poprzez odkryty dach przynieśli chorego do Pana Jezusa. I tak można każdego przynieść do Jezusa, nawet tych, którzy się jeszcze opierają. Nie znaczy to, że powinniśmy ludzi wbrew ich woli zmuszali, ale że możemy ich powierzać Bogu, który jest samą Miłością. Módlmy się za wszystkich, nawet za tych, którzy są przeciwko nam, także za tych, którzy są przeciwni temu poświęceniu. Dzięki temu wszystkie serca mogą zostać przyprowadzone do Boga, który jest samą Miłością. Wszystkim, których kochamy Bożą miłością, miłością Jezusa i Maryi, ułatwiamy powrót do Boga. Wszyscy ludzie dobrej woli powinni pomagać w tej akcji na skalę światową, misji Miłości, misji Jedności, aby, jak mówi Pismo Święte, wszystko co w Niebie i na Ziemi zostało zjednoczone w Chrystusie.

Poświęcenie ma wiele poziomów: Najpierw są to osoby, które Pan Bóg, sam od wieków sobie wybrał jako osobistą własność, jak np. Maryję, ale także Jana Chrzciciela albo proroka Jeremiasza, o którym powiedział: Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię i wybrałem. (Jer. 1,5) Następnie są ludzie, którzy z wolnego wyboru i z miłości całkowicie poświęcili Bogu siebie samych.

Na trzecim poziomie możemy poświęcić Panu Bogu ludzi, którzy są nam powierzeni, jak naszych rodziców, rodzeństwo, małżonków, nasze dzieci i krewnych, ale nie tylko ich: poprzez wspólnoty i grupy społeczne, z którymi jesteśmy związani, jesteśmy związani z ludźmi, z podwładnymi i przełożonymi, z kolegami i sąsiadami, z nauczycielami, z tymi, którzy są odpowiedzialni za decyzje polityczne, z autorytetami Kościoła. Wszyscy ci ludzie powinni zostać powierzeni Panu Bogu, Jemu poświęceni.

Następnie powinniśmy sercem przyprowadzić wszystkich do Pana Boga, każdą osobę, każdą grupę ludzi, których chcielibyśmy poświęcić Panu Bogu. Tu nie istnieją żadne granice, żadne ograniczenia, nikt, kogo nosimy w sercu, nie powinien być wyłączony z Miłości Bożej. Bóg ośmiela nas, abyśmy tak samo czynili jak trędowaty z Ewangelii, który pełny ufności mówi: Panie, jeżeli chcesz, możesz mnie oczyścić.(Mt. 8,2) I tak możemy powiedzieć Bogu: Panie, jeżeli chcesz, możesz uratować wszystkie dusze. Jeżeli polecimy je Panu Bogu, a one Go odrzucą, możemy Bogu powiedzieć: Panie, ci ludzie nie chcą przyjść, ale Ty, Ty im pomóż, uratuj je. Pomyślmy o pełnomocnictwie, którego Bóg udzielił Piotrowi i Kościołowi, mówiąc: Co zwiążecie na Ziemi, będzie związane w Niebie a co rozwiążecie na Ziemi, będzie rozwiązane w Niebie. Starajmy się to pełnomocnictwo, które daje Bóg, wykorzystać i starajmy się wszystkie dusze poświęcić Dwom Sercom Miłości, Miłości Eucharystycznej i Miłości Trójcy Przenajświętszej.

Zapraszamy was serdecznie do przyłączenia się do tej wielkiej akcji ratowania wszystkich dusz. Błagajcie Boga! Módlcie się jako pośrednicy za ludzi, których chcecie uratować, modlitwą Dwóch Serc Miłości, modlitwą poświęcenia. Przedstawcie Bogu ich imiona! Możecie również wpisać na listę imiona tych ludzi, których chcielibyście poświęcić Bogu i tą listę wysłać na niżej podany adres. Listy te zostaną złożone podczas Mszy Świętej na ołtarzu w centrum zgromadzenia Dwóch Serc Miłości w Nigerii.
Starajmy się żyć w radości i w mocnym przeświadczeniu, że Pan Bóg jest wierny. Spełni swoje obietnice i wszystko w Niebie i na Ziemi zjednoczy w Jezusie Chrystusie.