O nas

Katolickie Zjednoczenie Dwóch Serc Miłości Jezusa i Maryi jest uznane przez Kościół. Jest to wspólnota księży, sióstr zakonnych, zakonników i pracowników świeckich, którzy starają się umacniać władzę Miłości Bożej, dbają o dobro Kościoła, pomagają biednym, chorym i potrzebującym. Wspólnota uczestniczy także w nauczaniu i ewangelizacji, aby wszystkie dusze zostały zbawione.

Katolickie Zjednoczenie Dwóch Serc Miłości Jezusa i Maryi SHL (Sons/Sisters of Hearts of Love) zostało założone w Nigerii w latach dziewięćdziesiątych jako wspólnota modlitewna i wspólnota uczynków miłości w sercu Kościoła Katolickiego. W 2001 roku została oficjalnie zatwierdzona przez biskupa diecezji Ilorin (Nigeria) i obecnie staje się coraz bardziej popularna w różnych częściach świata. W centrum wspólnoty jest społeczność braci i kapłanów – „Zgromadzenie Synów Dwóch Serc Miłości Jezusa i Maryi” – oraz Sióstr – „Zgromadzenie Sióstr Dwóch Serc Miłości Jezusa i Maryi”. Biskup Ayo-Maria Atoyebi, OP (diecezja Ilorin, Nigeria) w międzynarodowych nowicjatach w Ilorin odpowiada za formację nowicjuszy sióstr i braci.

Ponadto w ośrodkach są świeccy apostołowie, którzy, podobnie jak bracia i siostry, prowadzą życie modlitwy i oddania Bogu. Większość świeckich apostołów żyje swoim powołaniem jako członkowie Dwóch Serc Miłości pośród swoich rodzin na świecie i regularnie spotyka się, aby się modlić i wymieniać doświadczeniami. W społeczności zewnętrznej jest wielu członków mieszkających w różnych krajach. Poprzez Modlitwę do Dwóch Serc i uczynki miłości codziennie poświęcają się dwóm sercom miłości. Wielu z nich poświęca swoje domy i mieszkania Dwóm Sercom Miłości, umieszczają obraz Dwóch Serc Miłości w honorowym miejscu i spotykają się przed nim, aby wspólnie się modlić. W wielu miejscach zakładają też grupy modlitewne.

Najważniejszym elementem duchowości Wspólnoty jest Najświętsza Eucharystia. W klasztorach i ośrodkach Wspólnoty adoracja i codzienna msza święta jest w centrum życia.

Modlitwę do Dwóch Serc Miłości odmawia się przede wszystkim podczas Godziny Świętej – od trzeciej do czwartej po południu – i podczas Wigilii – od północy do trzeciej nad ranem, a także po modlitwie Anioł Pański o szóstej i w południe oraz na koniec Godziny Świętej o 16. Integralną częścią duchowości wspólnoty jest także Liturgia godzin i różaniec.

Główne centrum Dwóch Serc Miłości znajduje się w mieście Orlu (Nigeria). Jest to miejsce ciągłego wielbienia Boga poprzez modlitwę braci zakonnych, sióstr i świeckich, poprzez mszę świętą, adorację, procesje eucharystyczne i uczynki miłości wobec bliźnich, np. pomaganie chorym i ubogim.