Orędzie o Świętej Eucharystii

Moi Ludzie, Ludzie Mojej Miłości, Jestem waszym Bogiem. Jestem waszą Miłością. Jestem waszym Jezusem Chrystusem, Jestem Eucharystią Świętą. Jestem nie tylko obecny w Eucharystii Świętej. Jestem Eucharystią Świętą. Msza św., którą odprawiacie jest Mną. Krew, którą pijecie jest Mną. Ciało, które spożywacie jest Mną. Jestem Eucharystią Świętą. Jestem Bogiem Eucharystycznym. Jestem Eucharystyczną Miłością. Nikt nie ma w sobie większej Miłości, którą mógłby was obdarować niż Miłość Eucharystyczna, którą Ja wam daję w Eucharystii Świętej. Ja jestem Eucharystią Świętą.

Moim odwiecznym pragnieniem było oddać Siebie wam w pełni i całkowicie. Stworzyłem was z niczego. Wezwałem was, byście byli Moimi ludźmi. Uczyniłem was Moimi własnymi. Teraz Moi ludzie, słuchajcie waszego Boga. Teraz Moi ludzie, przyjdźcie do waszego Boga.

Eucharystia Święta jest Moim darem Samego Siebie dla was. Eucharystia Święta jest darem wszystkiego, co mam i wszystkiego, kim jestem w najprostszy sposób, najpełniejszy sposób. Dałem wam Siebie. Moja Miłości, Moi ukochani, Moi ludzie. Ja, wasz Bóg, dałem wam wszystko, kim jestem, wszystko, co mam w Eucharystii Świętej.

Dlaczego to uczyniłem? Dlatego, że jestem Miłością. Nie mogę nic poza miłością. Jest tak, ponieważ was kocham. Uczyniłem Siebie dostępnym dla was w najprostszej, najpełniejszej formie. Moi Ludzie: Czy rozumiecie, co wam dałem? Kiedy myłem stopy Moich apostołów w czasie celebrowania Eucharystii, nie rozumieli oni, co im czyniłem. Powiedziałem im, że zrozumieją to później. I do pewnego stopnia zrozumieli. To jest Miłość. To jest służba.

Daję wam Siebie, żeby was ocalić. Daję wam Siebie, żeby wam służyć. Służba. Daję wam Siebie, żeby was odkupić z waszych grzechów. Daję wam Siebie, żeby was zjednoczyć ze Sobą. Daję wam Siebie, żeby was zjednoczyć z Moim Ojcem. Daję wam Siebie, żeby Mój Duch Święty żył w was. Daję wam Siebie, żeby Moja Miłość żyła w was. To jest ta sama Miłość, która jest we Mnie, między Mną a Moim Ojcem, między Mną a Duchem Świętym, ta sama Miłość będzie między wami a Mną. Daję wam Siebie tak, że wasza wzajemna Miłość będzie Moją Miłością, Życie w was będzie Moim Życiem, Miłość w was będzie Moją Miłością. Daję wam Siebie, żeby przyciągnąć was i zjednoczyć ze Mną. Daję wam Siebie, żeby zjednoczyć was z całym Niebem; ze wszystkimi Moimi aniołami i świętymi. Daję wam Siebie, żeby was zmienić, zmienić oblicze ziemi i odtworzyć was.

W czasie każdej Mszy św. następuje nowe tworzenie, odtworzenie, kompletne odnowienie wszystkich, którzy biorą udział we Mszy św. z bardzo wielkim oddaniem, z otwartymi sercami i umysłami. Są oni całkowicie przeniesieni w światło, w nieprzystępne światło, w cudowne światło. Wszyscy oni są oczyszczeni i uświęceni.

Przyszedłem, żeby zapalić ogień na świecie i jakże pragnę, żeby on już zapłonął. Ogień Mojej Miłości. Ten ogień oczyści wszelkie zło. Ten ogień przyniesie wszelkie dobro. Usunie on każdy ślad nienawiści, niegodziwości i grzechu. Ten ogień ustanowi panowanie Miłości w każdym sercu, w każdym domu, wszędzie na świecie. Przyszedłem, żeby podpalić cały świat. Jakże pragnę, żeby on już zapłonął. Niech płonie. Powinien płonąć. Będzie płonął. On musi płonąć – ognień Miłości. Ja jestem Eucharystią.

Eucharystia Święta jest Niebem pośród was. Ja jestem waszym Niebem. Jestem Niebem pośród was. Wszyscy chcecie iść do Nieba, ale Niebo przyszło do was. Wszyscy chcecie Mnie zobaczyć, zobaczyć Boga. Ale Ja uczyniłem Siebie widocznym dla was w Eucharystii Świętej. Ja jestem Niebem. Jestem waszym Niebem. Niebem pośród was. Czy spodziewacie się spotkać w Niebie jakąś osobę bardziej chwalebną ode Mnie? Czy spodziewacie się otrzymać w Niebie radość bardziej chwalebną niż ta ode Mnie?

Mój Kościele, Moi ludzie, Moi ukochani, kochajcie Mnie. Akceptujcie Mnie. Jedzcie Mnie. Czcijcie Mnie. Bądźcie ze Mną, Ja jestem z wami.

Najgorszym grzechem Mojego Kościoła, najgorszym grzechem Moich ludzi, najgorszym grzechem Moich umiłowanych jest lekceważenie Mojej Miłości, szczególnie w Eucharystii Świętej. Najgorszym grzechem Moich księży jest sprawowanie Eucharystii Świętej bez Miłości. Najgorszym grzechem Moich ludzi jest brak wiary w Moją Miłość w Eucharystii Świętej. Najgorszym zagrożeniem dla Moich ludzi jest zapominanie o tym, co zrobiłem i co wycierpiałem za nich w Eucharystii Świętej. Najgorszym niebezpieczeństwem dla istnienia świata jest to, o czym mówią niektórzy ludzie – położenie kresu Eucharystii Świętej.

Każde działanie podjęte przez jakąkolwiek osobę czy grupę osób, aby usunąć albo zredukować Miłość, jaką ludzie powinni mieć do Eucharystii Świętej, nie pochodzi od Boga. Każde działanie podjęte przez kogokolwiek w celu usunięcia lub zmniejszenia szacunku, uwielbienia i czci oddawanej Mi w Eucharystii Świętej, nie pochodzi od Boga. Jest to dzieło Mojego wroga, który nie chce oglądać Mnie uhonorowanego; który przysięgał nie oglądać Mnie nigdy kochanego.
Mój wróg jest bardzo aktywny w niektórych z Moich wyznawców. Tak jak był aktywny w Judaszu, który oskarżył Marię o namaszczenie Mojego Ciała olejkiem, drogocennym olejkiem. Zasugerował, by sprzedać go i oddać biednym. Myślał, że to, co jest wydane na Mnie, jest marnotrawstwem. Jak mogą tak mówić Moi ludzie: że czas spędzony dla Mnie jest zmarnowany? Że Miłość dana Mi jest zmarnowana? Jak tak mogą mówić Moi ludzie?

Jest wielu ludzi, którzy myślą dziś w ten sposób. Myślą, że głoszą Moje Słowo. Czas spędzony ze Mną, czas spędzony dla Mnie…, wszystko dane Mi przez każdą osobę w Eucharystii, jest największą ofiarą, jaką możecie uczynić. Zjednoczenie waszej ofiary z Moją w Eucharystii Świętej jest największą ofiarą, jaką możecie uczynić. Przyjść do Mnie w Eucharystii Świętej; pozostawać ze Mną tutaj; kochać Mnie bezpośrednio w Eucharystii Świętej jest największym możliwym uczynkiem, największym chwalebnym czynem, jaki człowiek może spełnić w świecie. Nagroda jest nawet nieskończenie większa, niż ktokolwiek może sobie wyobrazić.Nie ma większej Miłości niż Miłość EUCHARYSTYCZNA. Nie ma większego możliwego na świecie uwielbienia niż uwielbienie Eucharystyczne. Jest to Uwielbienie NIEBA: jest to uwielbienie TRÓJCY ŚWIĘTEJ. Jest to bezpośrednie uwielbienie Boga.

Uczyniłem Siebie dostępnym dla was w formie chleba i wina, żebyście mieli najprostszy dostęp do Mojej Miłości, pełny, absolutny i bezpośredni. Proszę, Moje kochane dzieci, nie pozwólcie nikomu, w jakikolwiek sposób wprowadzić zamęt w waszej miłości do Mnie w Świętej Eucharystii. Moje serce krwawi, widząc, jak małe dzieci uczy się, jak Mnie nie czcić w Świętej Eucharysłii. Płaczę. Każde świętowanie Swiętej Eucharystii bez miłości jest gorsze niż Moje ukrzyżowanie. Jest ono boleśniejsze dla Mnie niż wszystkie cierpienia, które dla was zniosłem aż do śmierci za was na Kalwarii. Każde świętowanie Świętej Eucharystii bez miłości, bez czci, jest dla Mnie tak odrażające, powoduje u Mnie tak okropne cierpienia, gorsze od tych, które zniosłem podczas Mojego życia na Ziemi. Kochajcie Sakrament Miłości. Kochajcie waszą Miłość. Kochajcie waszego Boga. Kochajcie Mnie. Ponieważ Ja was kocham. Każde niegodne przyjęcie Świętej Eucharystii jest dla Mnie tak odrażające (nie do wytrzymania). Jest ono gorsze niż każde nieprzyjęcie i odrzucenie Mnie, które cierpiałem podczas Mojego życia na Ziemi. Mój narodzie, dlaczego sprawiasz, że jeszcze ciągle cierpię? Dlaczego krzyżujesz Mnie każdego dnia na nowo? Kiedy zakończy się Moje za was umieranie? Kiedy zakończy się Moje dla was cierpienie? (Jezus gorzko płacze ).

Kiedy będę mógł cieszyć się Moją Miłością do was? Kiedy Ja zacznę być kochany przez was? Kiedy wy zaczniecie Mnie kochać? Dlaczego ciągle jeszcze łamiecie Moje serce? Każde łamanie chleba bez miłości jest gorsze niż przebicie Mojego serca przez żołnierzy. Mój narodzie, kochaj Mnie, nazywaj Mnie Miłością. Przyjdź do Mojej Miłości. Moi ukochani, nigdy nie przestanę was kochać. Ja nie potrafię przestać was kochać. Ja muszę was zawsze kochać. Miłość to Moje prawo. Miłość to Moje Życie.
Nic na świecie nie podoba się Mojemu Ojcu tak bardzo jak miłość, która zostaje Mnie okazywana w Świętej Eucharystii, uważne wsłuchiwanie się we Mnie w Świętej Eucharystii, przychodzenie do Mnie w Swiętej Eucharystii. Największym Dziełem Mojego Ducha Świętego jest Moje Człowieczeństwo, Największym Dziełem Mojego Ducha Świętego jest przeistoczenie chleba i wina w Moje Ciało i w Moją Krew. Największą ofiarą, największym oddariiem się, najdoskonalszym udziałem Mojego Kościoła w Moim Dziele odkupienia jest przeistoczenie chleba i wina w Moje Ciało i Moją Krew, Kościół jest prawdziwie Moim Kościołem, Mój Kościół jest prawdziwie Moim Kościołem, Mój Kościół jest całkowicie Moim Kościołem, Mój Kościół jest Moim Świętym Kościołem, Mój Kościół jest wiernie Moim Kościołem, Mój Kościół jest poważnie Moim Kościołem, wtedy gdy Mój Kościół świętuje Świętą Eucharystię. Wszystko co Mój Kościół czyni, pochodzi od Świętej Eucharystii płynie z powrotem do Swiętej Eucharystii na Świat, Mój Kościele dlaczego zapominasz o swojej tożsamości? Dlaczego zapominasz o swoim fundamencie? Dlaczego nie pamiętasz o swoich korzeniach? Mój Kościele, ty jesteś niczym bez Świętej Eucharystii. Ty jesteś niczym beze Mnie. Mój Kościele, każdy, kto próbuje wprowadzić jakąś formę czci, która usuwa Świętą Eucharystię, jakąś formę czci, która pomniejsza wartość Swiętej Eucharystii, jakąkolwiek formę czczenia Boga, która nie wypływa i nie wpływa do Swiętej Eucharystii, nie pochodzi ona od Boga, nie pochodzi ona ode Mnie. Mój Ojciec jest obecny w każdym świętowaniu Eucharystii.

Mój Ojciec jest obecny w każdej Mszy Swiętej. Mój Ojciec jest obecny w każdym tabernakulum. Mój Ojciec jest obecny wszędzie tam gdzie Ja Jesłem. Nie jest On obecny w postaciach chleba i wina, ale jest On obecny wszędzie tam gdzie Ja Jestem. On jest obecny we Mnie, bo Ja i Ojciec jedno jesłeśmy. Nigdy nie możemy się rozłączyć. Mój Duch Święty jest obecny w każdej Mszy Świętej. Mój Duch Święty jest obecny w każdym świętowaniu Eucharystii. Mój Duch Święty jest obecny w każdym wystawieniu Najświętszego Sakramentu. Mój Duch Święty jest obecny w każdym tabernakulum na całym świecie. On jest obecny, bo to Mój Duch. Jego nie można ode Mnie oddzielić. Nie jest On obecny w postaciach chleba i wina. Tylko Ja, Jezus Chrystus, jestem obecny w postaciach Chleba i Wina, To Moje Ciało, to Moja Krew, Mój Ojciec nie stał się człowiekiem.

Mój Ojciec nie stał się i nie stanie się chlebem. Mój Ojciec nie przeobraził się w chleb i
wino, ale Mój Ojciec jest ciągle ze Mną zjednoczony. On jest zawsze obecny, My Jesteśmy Jedno. Jeżeli przyjmujecie Mnie w Świętej Eucharystii, przyjmujecie Mojego Ojca, Jeżeli adorujecie Mnie w Swiętej Eucharystii, adorujecie Mojego Ojca. Jeżeli przyjmujecie Mnie w Świętej Eucharystii, przyjmujecie i adorujecie Ducha Świętego.

Największą radością Mojej Matki Maryi jest przyprowadzanie ludzi do Swiętej Eucharystii. Przypominacie sobie cud w Kanie Galilejskiej. Ten cud jest cudem, który wskazuje na Świętą Eucharystię. Jak powiedziała Moja Matka: „Zróbcie jak On wam nakaże” Ponieważ jest Ona ze Mną w Jedności, zna Ona czas Mojego zbawiennego działania w Swiętej Eucharystii i na niego wskazała. Każdy, kto kocha Moją Matkę, musi kochać Mnie w Swiętej Eucharystii. Przeistoczenie wody w wino jest przedsmakiem Ercharystii, wskazaniem na Eucharystię.

Wiele ludzi nie wierzy już w to, że Ja Jestem Bogiem. Brak szacunku dla Mnie w Swiętej Eucharystii jest brakiem szacunku dla Boga, To brak wiary, że Ja Jestem Bogiem, że Ja Jestem wszechmocny; że Ja wszystko mogę. Dlaczego są ludzie, którzy w to wątpią, że Ja naprawdę Jestem obecny, że to jest Moje Ciało i Moja Krew? Czy nie wierzą oni więcej w to, że Ja Jestem Bogiem, że Ja jestem Bogiem wszechmocnym? Że Ja wszystko mogę?

Och, Mój narodzie, gdybyś tylko wiedział, jak bardzo mnie zasmucasz twoją małą wiarą. To ta mała wiara, która sprawiła, że Piotr zaczął tonąć w morzu. Zawołałem jego aby przyszedł do Mnie. Zaczął do Mnie się zbliżać idąc po wodzie, lecz nagle zaczął wątpić. Proszę was abyście przyszli do Mnie, do Mojej Miłości… Dlaczego ludzie wątpią w to, że Jestem tu obecny. Ja Jestem! Piotr powiedział: Panie, jeżeli to Ty Jesteś zawołaj mnie, abym do Ciebie przyszedł. Wyruszył z przekonaniem, ale gdy już szedł zaczął wątpić.

Zaręczam wam, że Święta Eucharystia nie zależy od waszej wiary w nią. Nie wasza wiara czyni Mnie obecnym w Świętej Eucharystii. Duch Święty nie jest zależny od tego, czy wy Mnie kochacie czy nie. Nie wasza miłość czyni Mnie Swiętą Eucharystią. Swięta Eucharystia nie zależy od waszej świętości, od waszej czystości czy świętości. Moja obecność w Świętej Eucharystii, którą Ja Jestem, nie zależy od tego, czy wy w to wierzycie czy nie. Nie zależy od tego, czy wy Mnie przyjmujecie godnie czy nie. ONA ZALEŻY TYLKO ODE MNIE, ABSOLUTNIE TYLKO ODE MNIE: Ale nagroda, którą wy otrzymacie, zależy od waszej miłości, waszej nadziei. Wiara Piotra we Mnie pozwoliła mu skorzystać z Mojej obecności i szedł do Mnie po wodzie. Szedł do Mnie po wodzie, ale zwątpił i zaczął tonąć. Mój narodzie nie wątp, abyś nie zatonął. Nie wątp, że Jestem obecny, że Ja Jestem, abyś nie zatonął. Przyjdź do Mnie z miłością, przyjmuj Mnie z miłością. Przyjmij Mnie z miłością.

Nie ma większej radości dla Moich aniołów i świętych, jak widzieć, jak Jestem czczony, respektowany, kochany i przyjmowany w Świętej Eucharystii. Każdy, kto przyjmuje Swiętą Eucharystię z miłością, w czystości i w świętości, jest automatycznie w obecności Aniołów i Świętych.

Mój synu, głoś Mnie. Mój synu broń Mnie. Mój synu, spraw aby ludzkość zrozumiała, że Ja Jestem.

Najgorszym grzechem moich dzisiejszych kaznodziejów jest, gdy Mnie nie głoszą, nie głosząc Mojej obecności, Mojej czci, Mojej świętości, Mojej mocy przebaczania Głoszą kazania o pogodzie, głoszą o zmianach, głoszą o niczym. Proszę, głoś ty Mnie. Mnie powinieneś głosić, Mnie będziesz głosić. Każde kazanie, które Mnie nie głosi, jest bez żadnej wartości. Spraw aby wszyscy Moi księża Mnie głosili. Spraw aby cały naród przyszedł do mnie. Spraw aby cały Kościół Mnie przyjął Spraw aby całe stworzenie Mnie adorowało. Ja Jestem Bogiem pośród was.

Ja, Święta Eucharystia, Jestem życiem Mojego Kościoła: Ja Jestem życiem Mojego narodu. Ja Jestem życiem świata. Ja przychodzę, aby mieli życie i aby je mieli w pełni. Ja daję wam wszystko co posiadam, doskonale i absolutnie, abyście mieli życie. Mój narodzie żyj, Zyj we Mnie. Ja żyję w tobie; ponieważ beze Mnie jesteś niczym, Nie pozwól by ktoś lub coś ciebie ode Mnie odłączyło. Nie pozwól niczemu, cokolwiek by to nie było, by odłączyło ciebie od Miłości Eucharystycznej, czy to prześladowanie, czy głód czy… Nie pozwól niczemu, cokolwiek by to nie było, by to ciebie ode Mnie odłączyło. Co to jest – choroba? Wszystko to powinno ciebie jeszcze bardziej do Mnie zbltzyć, bardziej się we Mnie zgłębić.

Wszystko, co robisz, spraw aby to było zrobione z miłości do Mnie w Świętej Eucharystii, Przychodź do Mnie każdego dnia. Dzienna Komunia, dzienna Komunia! Ja ją kocham. Ja jej sobie życzę. Przychodź do Mnie każdego dnia i nie bądź daleko ode Mnie. Przyjdź do Mnie, przyjdź i przyjmuj Mnie każdego dnia. Jeżeli sprawia tobie kłopot, przyjmowanie Mnie każdego dnia w Sakramencie, to przyjmuj Mnie każdego dnia duchowo. Lecz proszę, spraw aby żaden dzień nie przeminął bez przyjęcia Mnie w Świętej Eucharystii. Jeżeli nie możecie Mnie przyjmować w Sakramencie, to przyjmujcie Mnie duchowo. Gdziekolwiek jesteście i sobie tego życzycie, jednoczcie się ze Mną w Swiętej Eucharystii a Ja przyjdę do was. Otwórzcie wasze serce i wasze usta a Ja przyjdę do was.

Życzcie sobie podczas odmawiania modlitwy Dwóch Serc, aby się ze Mną zjednoczyć w Świętej Eucharystii. Szczególnie kiedy wymawiacie: „O Serca pełne Miłości! Przyjmijcie mnie, Wam oddaję serce moje!” jest to modlitwa eucharystyczna. Wy przyjmujecie Mnie do siebie a Ja przyjmuję was do Mnie. Wy spożywacie Mnie a Ja spożywam was. Wy łączycie się ze Mną a Ja łączę się z wami. Kiedykolwiek to wypowiadacie, myślcie o Mnie w Swiętej Eucharystii. Przyjmujcie mnie do siebie a Ja was przyjmę do Mnie. Żyjcie we Mnie a Ja będę żył w was. Moja Miłość do was rośnie bez ustanku, coraz bardziej. Wasza miłość do Mnie rośnie bez ustanku, coraz bardziej, jeżeli będziecie żyć Miłością Eucharystyczną. Serca pełne Miłości to Miłość Eucharystyczna. Z Sakramentu Eucharystii, z Mojej Miłości w Swiętej Eucharystii czerpiecie wasze życie. Nie pozwólcie, by ktokolwiek was ode Mnie odłączył. Bo wtedy odcięci ode Mnie, jesteście martwi. Nie pozwólcie, by ktokolwiek lub cokolwiek doprowadzało was do grzechu. Grzechy śmiertelne to rozłąka.
Poprzez grzech odcinacie się sami ode Mnie. Poprzez grzech jesteście martwi. Lecz niezależnie od tego, jak ciężko zgrzeszycie, otwórzcie wasze serce, wasz umysł i ducha na Mnie powiedzcie: „Mój Jezu, kocham. Moja Miłości, kocham Cię moja Miłości.” Mówcie do Mnie: „Moja Miłości”
Ja was natychmiast wybawię, nigdy nie zginiecie. Nikt nigdy nie zginie, kto Mnie wzywa w miłości, nie zależnie od tego jak ciężki byłby wasz grzech, nie zależnie od tego jak długo żyliście w grzechu, niezależnie od tego jak mocno byliście wplątani w grzech. Wzywajcie Mnie w miłości, niezależnie od tego gdzie się znajdujecie a Ja przybędę. Moja Eucharystyczna obecność w Kościele jest Moją wszechobecnością. Święta Eucharystia, to Sakrament Mojej wszechobecności. Moja Eucharystyczna bezsilność – Jestem obecny w chlebie, który wy spożywacie, dotykacie, możecie połamać, nawet wyrzucić, zignorować, możecie nawet wszystko co tylko możliwe przeciwko powiedzieć i uczynić a Ja patrzę na was – Moja Eucharystyczna bezsilność, to Sakrament mojego wszechmogącego zezwolenia. Ja Jestem Bogiem wszechmogącym. Przyjdźcie teraz do Mnie a będziecie ze Mną na zawsze. Zjednoczcie się teraz ze Mną a będziecie na zawsze ze Mną zjednoczeni. Kochajcie Mnie teraz a będziecie Mnie na zawsze kochać. Moja Miłość trwa wiecznie. Moja Miłość to Ja. Moja Miłość nigdy się nie kończy. Moja Miłość to Ja. Ja Jestem Moją Miłością. Ja Jestem, Ja Jestem. Ja Jestem ten, który Jest.

Wielu ludzi dzisiaj myśli, że mogą mnożyć dobre uczynki bez miłości i poprzez nie trzymać dla siebie zyski. Właśnie tak samo jak wiara bez dobrych uczynków jest martwa, tak sarno to co ludzie nazywają „dobrymi uczynkami” jest martwe bez miłości. Dobre uczynki są dokonywane z miłością. Jak odwiedzacie chorych, czyńcie to z miłości. Jak pomagacie biednym, czyńcie to z miłości. Jest wielu, którzy odwiedzają chorych a podają im trujące lekarstwa i ich uśmiercają. Jest wielu, którzy twierdzą, że pomagają biednym a ich pomoc przynosi im śmierć. Jest wielu, którzy przychodzą do biednych, i zachowują się tak jakby im chcieli nieść pomoc, a tak naprawdę czynią ich niewolnikami, a przez to jeszcze biedniejszymi. Dobre uczynki bez miłości są martwe. Są bezużyteczne. Nic nie przynoszą. Czyńcie je z miłością. Miłość to bezinteresowność. Okazujcie ją dla dobra człowieka. Czyńcie je z miłości do Mnie. Ja Jestem Miłością. Sprawcie by Życie, które otrzymujecie w Świętej Eucharystii, było we wszystkim co czynicie, we wszystkim co mówicie, we wszystkim co myślicie. Przyprowadzić ludzi do Mojej Miłości znaczy, wszystkich kochać Moją Eucharystyczną Miłością i wszystkich do Mojej Eucharystycznej Miłości przyprowadzić, do Mojej miłosnej Obecności. (Mój Boże, kocham Cię). Ze względu na Moją Jedność, ze względu na Moją Jedność z Nim – Jego ze Mną zjednoczyć. Zjednocz wszystkich ze Mną. Wszyscy będą wszystkim. Wszyscy będą jednością. Wszyscy będą jednością wszystkim we Mnie. Ja Jestem ten Jedyny i Wszystko. Wszyscy będą jednością we Mnie.

Tekst orędzia pochodzi z książki pt. „The Reign of Love, God’s Only Solution in the Two Hearts
of Love” (Panowanie miłości. Jedyne rozwiązanie Boże w Dwóch Sercach Miłości).
Imprimatur: Jego Ekscelencja dr. Ayo-Marii Atoyebi O. P, biskup diecezji Ilorin; Święto Najświętszego Serca Jezusowego i Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi, maj 2002 r.