Modlitwa

Modlitwa do Dwóch Serc Miłości

Jezu! Maryjo! Kocham Was! Okażcie nam Swoje miłosierdzie.
Ratujcie wszystkie dusze. Amen.
O! Serca Pełne Miłości!
O! Serca na zawsze miłością złączone! Uczyńcie mnie zdolnym
Do miłowania Was zawsze i nieustannie.
Wspomagajcie mnie, abym innym pomagał Was kochać.
Serce Jezusa!
Przyjmij moje znękane serce i nie oddawaj mi go dopóki nie
stanie się płonącym ogniem Twojej Miłości.
Wiem, że nie jestem godzien być blisko Ciebie,
ale przyjmij mnie i oczyść ogniem Twojej Miłości.
Weź mnie i posłuż się mną według
Twego upodobania, gdyż całkowicie należę do Ciebie.
Amen.
O! Jezu, czysta i święta Miłości!
Przeszyj mnie Twoimi strzałami
i zanurz mnie w ranach Niepokalanego Serca
Twojej Matki .
Niepokalane Serce Maryi!
Zjednocz mnie z Przenajświętszym Sercem Twojego Syna!
O! Serca Pełne Miłości!
Obdarzcie mnie miłością, życiem i zbawieniem.
Amen,
O! Jezu! O! Maryjo! Jesteście Sercami Miłości!
Kocham Was i Wam oddaję się całkowicie. Amen.
O! Serca Pełne Miłości! Przyjmijcie mnie,
Wam oddaję serce moje! Amen

Ta modlitwa powinna być odmawiana o godzinie: 06:00, 12:00, 18:00 (po modlitwie
„Anioł Pański” ) i o godzinie 16:00 na zakończenie „Godziny śmierci Jezusa”.
Iprimatur: Poznań, dnia 29 kwietnia 2000r. L. dz. 2328/2000 Ks. Bp. Marek Jędraszewski
– Wikariusz Generalny

Obietnice Dwóch Serc Miłości