Modlitby

Modlitba Dvou Srdcí Lásky

Ježíši! Maria! Miluji Vás. Smilujte se nad námi.
Zachraňte všechny duše! Amen. (10x)

Ó Srdce lásky!
Ó Srdce navždy spojená v lásce!
Dejte mi schopnost stále Vás milovat a pomáhejte mi, abych mohl
naučit druhé Vás milovat.
Ó Ježíši, vezmi mé ubohé, zraněné srdce k sobě
a nevracej mi je, dokud se nestane planoucím ohněm Tvé lásky.
Vím, že si nezasloužím být u Tebe, ale vezmi mě k sobě a posvěť
mě v plamenech své lásky. Vezmi mě k sobě a nalož se mnou,
jak se Ti v Tvé dobrotě líbí, vždyť Ti zcela náležím. Amen.

Ó Ježíši, čistá Lásko, svatá Lásko!
Protkni mě svými šípy a nechej stékat mou krev
do ran Neposkvrněného Srdce své Svaté Matky.
Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky, sjednoť mě
s Nejsvětějším Srdcem svého Syna.
Ó Srdce lásky, darujte život a spásu, slávu a lásku. Amen.

Ó Ježíši! Ó Maria!
Vy jste Srdce lásky. Miluji Vás. Vezměte mě v sebe.
Vám patří má úplná oddanost. Amen.

Ó Srdce lásky!
Vezměte mě v sebe. Vám patří má úplná oddanost. Amen.

Imprimatur: Olomouc 1. 2. 2000 generální vikář Mons. Milán Kouba č. j. 135/2000

Pán řekl: „Já sám jsem touto modlitbou. Uč všechny, aby se modlili tuto modlitbu, zvláště v 6 hodin, ve 12 hodin, v 16 hodin, při svatém přijímání, při mši svaté, jako poděkování po svatém přijímání, během svaté hodiny a při vigilii…

Zaslíbení Dvou Srdcí Lásky

 

Zvukový záznam modlitby – Svatá hodina se s. Anežkou