O POKUŠENÍ

17.8.1999

Úplně na začátku života komunity v Německu:

Můj synu. Přijde pokušení. Potrvá jen krátce a Království Mé Lásky se ozřejmí. Dal jsem ti velmi pevnou víru, která tě se Mnou pevně sjednocuje. Nestrachuj se.

Řekni členům, ať se nechvějí. Nebojte se. Já jsem. Já jsem Bůh. Já jsem Bůh Lásky. Všechno mám pod kontrolou.

Modli se! Modli se! Hodně se za toto malé společenství modli. Je lepší, že pokušení rozdělit a zničit toto společenství přijde velmi brzy, než aby přišlo později.

Toto je moje společenství. Já jsem Srdce a duše tohoto společenství. Oni jsou všichni Mé údy. Já jsem vinný kmen, oni jsou ratolesti. Požádej je, ať zůstanou sjednoceni se Mnou, neboť když se ode Mě oddělí, nejsou nic; ale sjednoceni se Mnou dostanou všechno.

Řekni jim, ať pevně vytrvají v modlitbě a dělají takové pokání, jaké jen mohou. Jsem uprostřed nich.

Pro vstup do komunity je nutná patřičná příprava. Nelze akceptovat nikoho, kdo by předtím nebyl náležitě připraven.