Od Sestry Anežky, květen 2018

Milí přátelé Dvou Srdcí Lásky,

velmi rádi vás znovu po delší době zdravíme a v příloze vám zasíláme novinky ze Svaté Hory, co jsme za posledních 6 měsíců prožili, jaké projekty se nám podařilo zrealizovat a co připravujeme do budoucnosti. Fotky v přiloženém dokumentu vám situaci na Svaté Hoře více přiblíží.

      Také se s vámi chci podělit o mou velikou radost – tento čtvrtek 24. 5. tomu bylo již 30 let co chodím po tomto světě. Kéž dobrý Bůh odplatí přehojným požehnáním Dvou Srdcí Lásky mým rodičům a všem, kteří mi v životě pomohli a pomáhají svými modlitbami, radou, finanční podporou… Nemohu všechny vyjmenovat, protože se to týká každého z vás!

Zvláště děkuji Bohu za dar mého povolání, že mi dal milost abych 7. 12. 2014 složila své první sliby na Svaté Hoře a stala se sestřičkou Dvou Srdcí Lásky.  Jsem opravdu šťastná.
Díky vám všem a posílám vám kousek narozeninového dortu 🙂
Otec Montfort za vás obětoval děkovnou Mši Svatou během Svaté Hodiny v den mých narozenin a také si můžete být jisti, že na vás denně pamatujeme v našich modlitbách a jsme s vámi spojeni kdekoliv a kdykoliv se modlíte Modlitbu Dvou Srdcí Lásky – zvláště během Svaté Hodiny a Vigílie.

     Těšíme se s některými z vás na viděnou začátkem června na slavnosti Dvou Srdcí Lásky v Římě a poté na podzim u nás v Čechách a na Slovensku.
Příloha – dopis s fotografiemi

V modlitbě,

s. Anežka

„Ježíši, Maria, miluji Vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše. Amen.“