PROČ SE BÁT BÝT JINÝ

Má Lásko, proč se bojíš být jiný, když jednáš správně? Už nikdy neměj žádný strach, ani se nestyď a neznepokojuj, když jednáš správně; správné jednání je vždy Mou Nejsvětější Vůlí. Ta správnost nezávisí na ničem jiném, než na tom, že je to Má Nejsvětější Vůle. Pokud máš jistotu, že je to Má Nejsvětější Vůle, udělej to. Jakmile máš jistotu, že je to Má Vůle, jednej tak a dělej to, bez ohledu na následky či překážky. Pokud máš jistotu, pokud je jasné, že je to Má Nejsvětější Vůle, mysli tak, říkej to a konej ji a neohlížej se nalevo ani napravo, dopředu ani dozadu, nahoru ani dolů; dívej se jen na Mě, pouze na Mě a plň Mou Nejsvětější Vůli v každé situaci a v každé chvíli. Tvou jedinou starostí je mít naprostou jistotu, že se jedná o Mou Vůli.

Má Lásko, budu svou Nejsvětější Vůli neustále činit zřejmou, učiním ji pro tebe naprosto jasnou; vůbec se nemusíš bát, nebo stydět, nebo si o cokoli, či kohokoli dělat jakékoli starosti. Tvou jedinou starostí je konat Mou Nejsvětější Vůli, žít ji, znát ji, přemýšlet a rozjímat o ní, mluvit o ní, kázat ji, konat ji a vidět, že je konána. „Buď Vůle tvá“: to je Modlitba, kterou byste se měli modlit pořád, v každém okamžiku. „Otče, buď Tvá Nejsvětější Vůle“ je modlitba modliteb. Tato modlitba dává hodnotu všem ostatním modlitbám. Můžete prosit o cokoli, ale vždy zakončete slovy: „Otče, ať se stane Tvá Nejsvětější Vůle.“ Je to totéž, jako zakončení: „… skrze Krista, našeho Pána.“ Není v tom žádný rozdíl, protože Kristus je Boží Vůlí, On přišel pouze konat Vůli Otce. Takže když o něco prosíme skrze Krista, prosíme v a skrze Boží Vůli; je to stejné, jako když prosíme, aby se uskutečnila Nejsvětější Boží Vůle.