Ze života společenství u nás

Rok 2023

Exercicie ve Štěkni 19. 5. – 23. 5. 2023 – Fotodokumentace

Rok 2020

Exercicie ve Štěkni – Fotky a videa od Vládi   Fotky a videa od Jiřího

Rok 2019

Setkání – Praha, listopad 2019


Setkání – Bozkov 8-11-19


Exercicie – Štěkeň, červenec 2019


2018

Setkání v Praze – Vigilie Silvestr 18


Setkání dětí Dvou Srdcí Lásky 31.8. – 1. 9. 2018 Praha, u sv. Vojtěcha na Novém Městě.

Díky Irence Krejčové, opět vše pečlivě připravila a na všechno myslela. O půl dvanácté jsme začínali růžencové procesí se svíčkami a květinami  k  P. Marii Zderazské. S radostí, že konáme to, co od nás Ježíš žádá a co si přeje otec Montfort jsme se modlili a prosili Pána : „Můj Bože, má Lásko, mé všechno přijď ve slávě…“ a při vigilijní mši svaté jsem se modlili i za vás, kteří byste rádi přišli, ale nemohli jste…

Ve byla 12.00 modlitba u Pražského Jezulátka .

14.30 růženec v kostele Nep. Početí P. Marie, Praha – Strašnice 

15.00 mše sv. adorace, agapé…

Těšíme se na další setkání, snad začátkem října?


Setkání v Praze – Strašnicích 19. 5. 2018

     V sobotu 19. 5. 2018 jsme se opět sešli v chrámu Neposkvrněného početí Panny Marie  v Praze – Strašnicích. Program byl stejný jako při předchozím setkání: růženec, mše svatá a adorace s modlitbou Dvou Srdcí Lásky…

     V nádherném interiéru chrámu jsme společně opět zažili hlubokou radost, pokoj a bratrskou lásku.

„Můj synu, Má Lásko, víš, co se zde děje? Je to nebe na zemi. Přesně to, co se děje zde, se děje v nebi. Během vaší adorace s modlitbou Srdcí Lásky jsem sestoupil, abych přebýval mezi vámi, aniž bych opustil své nebe. To co se zde děje je stejné, jako při slavení Eucharistie. Vy Mi dáváte svůj maličký kousek chleba, plod lidské práce a Já jej přijímám a proměňuji v sebe sama. Já sám, který jsem Odvěký Bůh, Věčný, Nekonečný, Všemohoucí. Přijímám a proměňuji ten váš maličký kousek chleba a proměňuji jej ne ve svůj, ale v sebe. Stejně tak přijímám vaši adoraci a proměňuji ji v Božskou Adoraci, ve svou Adoraci, která je Mou osobní adorací Otce.“ (z poselství Nebe na zemi)

Setkání jsme zakončili krátkým agapé.


Bohu díky za nádhernou vigílii u sv. Vojtěcha

         Už od osmé hodiny večer jsme se scházeli 2.3. 2018 ve společenské místnosti při kostele sv. Vojtěcha . Díky Irence Krejčové za bohaté pohoštění a za pečlivost s jakou vše připravila a na všechno myslela. Nakoupila i deky a vykonávala službu průvodce pro příchozí z daleka do dobře ukrytého, málo známého, ale tak krásného chrámu na Novém Městě v Praze. Například Věruška přijela až z Brna. V bratrské radosti ze vzájemného setkání – nechyběl ani Petr Lutka s kytarou – večer rychle uběhl a o půl dvanácté jsme začínali růžencové procesí se svíčkami v překrásném interiéru chrámu .

    Otec Jozef obětavě sloužil  přes značný chlad v chrámu po celou dobu vigílie  zpovědí, mši sv. a vedl adoraci do tří hodin. Navzdory předchozímu mrazu a všem těžkostem se nás sešlo 15 a prožili jsme nádherné bdění s Pánem Ježíšem a s Pannou Marií Zderazskou ve veliké radosti. Zřejmě to byla radost, o kterou se s námi Pán Ježíš a P. Maria podělili proto, že bdíme a modlíme se za spásu všech duší. „Ano, je možné, zachránit všechny duše“ (P. Ježíš otci Montfortovi).

     Děkujeme otci Benediktovi za jeho laskavý a srdečný přístup a za umožnění vigílie.


Setkání u sv. Karla Boromejského, Praha, leden 2018

     První lednovou sobotu odpoledne jsme se sešli u sv. Karla Boromejského pod Petřínem  . Objala nás atmosféra prostého interiéru kostela, v níž bylo cítit dobrotu sv. Karla a modlitby jeho dcer. Sestry nás velice srdečně a osobně každého přivítaly a vše vzorně připravily k bohoslužbě. Mohli jsme se jen začít modlit … Po růženci mše svatá ze slavnosti Zjevení Páně. I když nás začínalo pár, postupně přicházeli další účastníci. Po mši sv. adorace:

        „Můj synu, Má Lásko, víš, co se zde děje? Je to nebe na zemi. Přesně to, co se děje zde, se děje v nebi. Během vaší adorace s modlitbou Srdcí Lásky jsem sestoupil, abych přebýval mezi vámi, aniž bych opustil své nebe. To co se zde děje je stejné, jako při slavení Eucharistie. Vy Mi dáváte svůj maličký kousek chleba, plod lidské práce a Já jej přijímám a proměňuji v sebe sama. Já sám, který jsem Odvěký Bůh, Věčný, Nekonečný, Všemohoucí. Přijímám a proměňuji ten váš maličký kousek chleba a proměňuji jej ne ve svůj, ale v sebe. Stejně tak přijímám vaši adoraci a proměňuji ji v Božskou Adoraci, ve svou Adoraci, která je Mou osobní adorací Otce.Vstupte do svého nebe, Má adorace je vaše nebe, Má přítomnost je vaše nebe, vaše kaple je vaše nebe. Jak si počínáte ve svém nebi? Synu, Já jsem nebe uprostřed vás. Já sám jsem vaše nebe. Je zde přítomna celá Má Osoba s celým svým Božstvím a lidstvím, jsou zde všichni Mí andělé a svatí a adorují Mě.“ (z poselství Nebe na zemi)

       Bohu díky za tuto nádhernou možnost, díky otci Jozefovi i milým sestrám, že jsme mohli Ježíši projevit svou lásku a prosit jej za spásu všech duší.


2017

Setkání dětí Srdcí Lásky v Praze, prosinec 2017

       Chvála Kristu a Panně Marii, moji drazí sourozenci, otec Montfort nás vyzval v roce 2016, abychom se setkávali ke společným modlitbám. Letos to znovu připomněl v Římě a v Koclířově upřesnil, abychom se setkávali oblastně každý měsíc.
Na setkání v Praze bylo vidět požehnání našeho nebeského Otce. Měli jsme radost ze sebe navzájem a ze společných modliteb. A k tomu se nám dostalo Božského daru – kněze, otce Jozefa. Stále mě naplňuje radostí i dojetím, když vzpomenu, s jakou láskou s námi slavil Mše Svaté o Svaté hodině a při vigílii, i jak se s námi osobně setkal. Vzdávám Bohu díky za něho a prosím našeho nebeského Otce, aby nám ho ráčil darovat i vždy příště.
Díky Irence a všem, kteří s takovou starostlivostí všechno připravili.
Vše dohromady a k tomu chrámy, ve kterých jsme mohli být – U JezulátkaPanna Maria Sněžná , strašnický kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie  a obzvláště Sv. Ignác při noční vigílii a adoraci . Bohu díky, Bohu díky za tu nádheru.
Anička K.

Program setkání byl:

* 10:45 kněžské požehnání,  díkůvzdání a prosby u Pražského Jezulátka (kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antonína na Malé Straně).

* Ve 12:00 polední modlitba u Panny Marie Sněžné, uctění 14-ti pražských mučedníků

* Společný nebo ze svých zásob oběd, volno

* Cesta do Strašnic k Neposkvrněnému Početí Panny Marie
– od 14:30 růženec a příležitost ke svátosti smíření
– od 15:00 mše svatá
– adorace Nejsvětější Svátosti Oltářní

  – agapé do 17.25, je vítáno malé občerstvení 

–  v 17.25 srdečně zveme na růženec a pak od 18 hodin na farní mši svatou

* Ve 23:30 u sv. Ignáce na Karlově nám. růženec /tajemství Boží lásky/ – vchod z Ječné ul. od 23:00
Od 0:00 – 02:00 noční vigilie – mše svatá, adorace, modlitba růžence ke Dvěma Srdcím Lásky


Exercicie na Slovensku 2017 

Audionahrávky z exercicií ze Slovenska 2017

Fotografie – exercicie – Slovensko 2017


Exercicie – Koclířov 2017


2016

Krátké videozáběry    a   Fotoprezentace  z exercicií s o. Montfortem v Koclířově, listopad 2016


Setkání Dvou Srdcí Lásky ve Špindlerově Mlýně 15.- 17.4. 2016 bylo  požehnané; – střípky ze setkání .


2015

    Ve dnech 31.10 – 3.11. 2015 vedl O. Montfort Okaa duchovní cvičení v Koclířově, odpolední mši sv. slavil v Makově. Dopoledne 4.11. měl mši sv. v Zašové – kázání a Modlitba Dvou Srdcí Lásky .

S požehnáním otce arcibiskupa Jána Orosche  pak dával exercicie ve františkánském duchovním centru Melčice-Lieskové na Slovensku. Vigílii z 8. na 9. listopadu předsedal v kostele Dvoch Srdc (Liptovské Sliače) – Fotografie .

Bratr Rasťo nám napsal: „na Slovensku v Melčicích-Lieskovém a na Liptovských Sliačoch se počas exercicií s pátrem Montortem Okaa zasvätilo „Dvom Srdciam Lásky“ vyše 60 veriacich osobne pri otci Montfortovi Okaa, z toho piati kneží…“ Bohu díky!

Další noc vedl Vigilii v Praze, v kapli sv. Vavřince v klášteře  kapucínů. Ráno v 9 hodin Otec koncelebroval mši u P.Marie Vítězné a sv. Antonína – „u Jezulátka“.


Fotogalerie a záznamy kázání a přednášek z exercicií