POZVÁNÍ DO ŘÍMA

Zvu všechny, kdo Mě uctívají v Mé Lásce. Zvu všechny, kdo Mě ctí v Mých Srdcích Lásky. Zvu všechny, kdo uctívají Mé Nejsvětější Srdce a  Neposkvrněné Srdce Mé Matky. Zvu všechny, kdo čekají na triumf  Neposkvrněného Srdce Mé Matky a triumf Mého Nejsvětějšího Srdce. Zvu  všechny, kdo očekávají vládu Srdcí Lásky, aby přijeli za Mnou, ke Mně do Říma na tři dny, na slavnost Mého Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mé Matky, Srdcí Lásky.

Ať ke Mně všichni přijdou. Ať všichni přijdou za Mnou. Na všechny vyliji své přehojné požehnání. Jsem jejich požehnání. Já jsem jejich Pán, jsem jejich Bůh. Řekni biskupovi, aby to pomohl zorganizovat. Ať přijdou všechna společenství zasvěcená Nejsvětějšímu Srdci a Neposkvrněnému Srdci. Ať přijdou všichni. Ať to všichni pomohou zorganizovat. Ať všichni přijdou. Ať všichni přijdou na tyto tři dny. Ať všichni přijdou. Přijďte! Přijďte! Přijďte! Miluji je všechny.

Chci vylít svou Lásku na celý svět. Chci na ně vylít své Srdce Lásky.  Chci vylít Krev své Lásky na celý svět bez ohledu na překážky. Miluji je všechny. Ať všichni přijdou. Miluji vás. Miluji svého papeže. Miluji své biskupy, miluji své kněze, miluji své bratry a sestry. Miluji všechny, kdo jsou pokřtěni v Mém jménu. Miluji celé své stvoření. Miluji svou Církev. Miluji všechny. Má Církev není stvořená. Má Církev jsem Já. Má Církev je Mé tělo.

Ať za mnou všichni přijdou. Zvu všechny, aby ke Mně přišli. Všechny je miluji Láskou svého Otce. Láskou, kterou jsem Já sám. Láskou svého Svatého Ducha. Láskou své Lásky. Všem vám žehnám.

Můj synu, jsem Otec Lásky. Zvu všechny, aby přišli k Mé Lásce. Vyleji  své požehnání Lásky na ně na všechny.

Já, Svatý Duch Lásky zvu všechny, aby v tento čas přišli. Vyleji na ně všechny oheň své Lásky.

Já, služebnice Lásky. Já jsem pozvání a organizátorka této pouti, této mimořádné pouti Lásky. Má se nazývat Poutí Lásky.

Jsem tam já, Josef, se všemi anděly a svatými.

Už jsem tam já, Michael, se všemi anděly a svatými. Voláme všechny, aby přišli na tuto Pouť Lásky. Je to pouť modlitby a chvály Boží Lásky.

Také my, ubohé duše v očistci, vás všechny s pláčem voláme: Přijďte,  přijďte! Během těchto tří dní nás vaše modlitby a mše svaté všechny  vysvobodí z očistce. Prosím, přijďte. Ať všichni přijdou. Ať přijdou  všichni, kdo nás milují. Ať všichni, komu na nás záleží, přijdou se  modlit za naše vysvobození. Vyzýváme všechny naše bratry a sestry, kteří mohou přijít. Přijďte, přijďte, přijďte, přijďte všichni.

Všechny vás milujeme!

20.1.2000