Afrika nás potřebuje,

možná ale ještě mnohem víc my potřebujeme Afriku.

 

Milovaní přátelé,

plný dojmů z pouti na Ugwu-Nso chci vám popřát Pokoj do všech dnů nového roku.

23. listopadu, asi po 20ti hodinách cesty s přestupem v Katarském Doha,

jsme po  přestávce v Abuji, hlavním městě Nigérie, přistáli v  městě Port Harcourt. Na letišti na nás čekala s. Christiana a řidič mikrobusu. 

Přijíždíme na pouť oslavit slavnost Krista Krále a titulární slavnost kaple Neposkvrněného početí P. Marie na Ugwu-Nso – Svaté Hoře v Nigérii, kde žije O. Montfort, zakladatel Katolického společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie s komunitou, O. Pascalem a bratřími a sestrami.

A také budeme 8. prosince slavit narozeniny o. Montforta a 40. výročí jeho kněžského svěcení.

Z důvodu období dešťů v červnu se procesí Božího těla zde v Nigérii překládá právě na slavnost Krista Krále. Účel procesí Otec v kázání vysvětlil:

 

 

Fotky a videa z nádherné oslavy Neposkvrněného početí P. Marie, narozenin a výročí svěcení, z celé této pouti můžete shlédnout na Zoneramě (4 alba – Ugwu-Nso) a delší videa na You tube.

Nigerijci, které jsem zde potkal, jsou lidé velice pokorní, zdvořilí, pracovití a velmi hluboce zbožní.

 

        A největší poklad Afriky – děti, radostné a šťastné, i když někdy mají hlad, svědčí o tom, že existují jiné hodnoty než dostatek materiálních věcí. Rády přicházejí na Ugwu-Nso a dokonce i rády se modlí na Svatých schodech.  „Milujete Ježíše?“ – byla moje první krátká katecheze v angličtině. „Yes“. „A jste šťastné?“ „Yes,“ odpovídají s rozzářenými obličeji. „Prosím modlete se za lidi v mé vlasti. Oni neznají Ježíše a nejsou šťastní. A modlete se taky prosím za mě, abych jim dokázal Ježíše zvěstovat.“ 

 

Když mi asi tříletá holčička přinesla a podávala do úst polovinu želé bonbónu, který dostala při oslavě narozenin, prostě jsem tu rozzářenou tvářičku nedokázal odmítnout. (Také jsem v té chvíli ocenil, že mě lékařka před cestou přesvědčila nechat se naočkovat proti žloutence :-).

Otec Montfort se těší jejich velké oblibě a pozornosti – podívejte se: Děti na Ugwu-Nso.  

Poutní slavnost a oslava narozenin byla nádherná.  Otci se na závěr dostalo velmi pochvalného a oceňujícího projevu od nejstaršího koncelebranta, všem přítomným poděkoval za účast. Pak společné focení, krájení dortu. Všichni účastníci byli pozváni na pohoštění! Krátce před slavností přišel totiž k Otci jeden lékař a svědčil o tom, jak velmi mu Bůh pomohl a dal Otci větší peněžní obnos.

Otec celou dobu, jak jsem ho sledoval (byl jsem zde 3 týdny) vedl modlitby. „777“ znamená nezanedbat ani jeden růženec, ani jednu mši svatou, ani jednu adoraci na Svatých schodech během dne, tak jak si to Pán Ježíš přeje.  Otec má čas pro každého, je plný dobré nálady, humoru, řídí stavbu, život rodiny Dvou Srdcí Lásky… 

Kéž se i my umíme z lásky dělit s tím, co máme, kéž jsme šťastní a máme hlubokou víru, že Bůh, který nás povolal na svět, za nás z lásky dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří nezahynul, ale měl život věčný. Šťastný nový rok!