Časopis Přijď číslo 4 – březen 22

Časopis Dvou Srdcí Lásky,  zvláštní vydání

Matka

Chukwuemeka Maria Steidl

5. výročí

jejího narození pro nebe


Come_Magazine_March_2022 – anglicky


Kázání na Svaté Hoře při vigílii

pátek 11. 3. 2022 –

páté výročí smrti Matky Chukwuemeky

otec Láska Montfort Okanwikpo, SHL

Drazí bratři a sestry, pokoj!

Děkujeme Bohu za všechno, zvláště Mu děkujeme za život a smrt naší svaté matky Chukwuemeky Marie Steidl. Dnes je to 5 let, kdy zemřela, fyzicky opustila tento svět a vešla do nebe pro svou věčnou odměnu. Byl to nejkrásnější den na světě, krása, kterou vyzařovala se nedá popsat, když jsem ji navštívil, byla už v bezvědomí, viděl jsem vyzařovat z ní krásu. Nikdy jsem ji neviděl tak krásnou, tak okouzlující, tak půvabnou. Bylo to výmluvné znamení, svědectví o tom, co prožívala, jako sv. Štěpán, který byl kamenován, ubíjen, ale to, co viděl, jej přimělo zvolat: „Vidím Ježíše“, jeho tvář zářila, „Vidím Ježíše po pravici Otce!“  Stejný zážitek měla i matka Chukwuemeka; nemohla mluvit, byla v kómatu, ale její tvář vše vyjadřovala.

Děkujeme tedy Bohu za její život a smrt; k tomu, aby mohl začít proces, vedoucí k uctívání, blahořečení, svatořečení je třeba, aby od smrti této osoby uplynulo nejméně 5 roků. 5 let po smrti může proces začít.

Nyní v této kapli určuji tento sál od shora dolů jako sál Matky Chukwuemeky. Budou zde vystaveny její fotografie, takže lidé, kteří sem přijdou, si o ní začnou číst. Jedním z nejdůležitějších textů je její disertační práce, přes 800 stran toho, co napsala, její doktorská práce o Dvou Srdcích Lásky.

Jak se bude vzpomínat na vás, až zemřete? Co bude vaší charakteristikou? Jaké šaty vám oblečou? Jakým jménem budete nazváni? Jaké litanie se k vám budou hodit? Když už nebudete, abyste mohli mluvit, lidé otevřou ústa a začnou mluvit o vás, zvláště 5 let po vaší smrti. Všechno, co jste skrývali, bude odhaleno: budou odhaleny vaše tajné maily, vaše tajné čokolády. Vše, co je skryto, vyjde najevo.

Pokud tedy je něco, co byste chtěli o Chukwuemece Marii napsat, napište to a přineste, bude to vyvěšeno zde v tomto sále, lidé sem pak mohou přijít a přečíst si to, přijít na pouť a podívat se na ni, na to, čím žila a pro co zemřela. Chci, aby toto místo, kde leží její tělo, bylo dnes co nejkrásnější, všude by se to mělo blyštět.

Bylo zcela zřejmé, že svůj život dala a zemřela za mě. Celý svůj život žila naplno a celý svůj život obětovala za mě. Byla úplně první Evropankou, která se ke mně připojila, první evropská sestra. A od prvního okamžiku, kdy se ke mně připojila se nikdy neohlédla zpět.

Poprvé jsem se s ní setkal v eichstättské katedrále, slavil jsem tam mši. Byl tam kněz, který tam slavil mši v 9 hodin, byl napůl slepý, takže byl šťastný, když jsem tam s ním přišel slavit mši. Byl jsem tehdy student a chodil jsem jen na přednášky ohledně mých diplomových pracích, měli jsme hodně volna na psaní. V tuto dobu jsem měl volno a mohl jsem s ním slavit mši. On byl velmi šťastný, protože špatně viděl.

Při mši, po proměňování ke mně promluvil Boží hlas: „Podívej se támhle na tu dívku. Ona je jednou z těch, které jsem připravil, jak jsem ti řekl: ´Formuji duše, které budou mít velkou lásku ke mně a které budou spolupracovat s tebou. Ona je jednou z nich. Pohlédl jsem na ni. Byla oblečena velmi prostě a byla pohroužena do modlitby. Pokračovali jsme ve slavení mše, po jejím skončení jsem odcházel z kostela, abych pokračoval ve své práci, ona také odcházela a sešli jsme se před vchodem do kostela. Bůh mi řekl: „Ona je jednou z těch, které jsem zformoval, aby měli velkou lásku ke mně, Bohu a aby spolupracovali s tebou“. Tak jsem ji oslovil. Nejdřív jsem se jí zeptal: „jak se jmenuješ?“ Odpověděla: „Jsem Maria.“ „Prosím? Já jsem taky Maria.“ „Jak se můžete jmenovat Maria?“ zeptala se mě. Řekl jsem: „Jmenuji se Ludvík Maria z Montfortu. „O.K., takže my oba jsme Maria, vy jste Maria, já jsem Maria.“

Domluvili jsme se, že se budeme v katedrále scházet každý den o Svaté hodině a modlit se. Scházeli jsme se k adoraci a modlitbám každý den. Naučil jsem ji modlitbu Dvou Srdcí Lásky. Velmi si ji zamilovala, nejen, že si ji oblíbila, ale podřídila jí svůj život, tato modlitba se stala jejím životem. Stalo se pak, bylo to výročí, Němci jsou báječní, já jsem si nezapamatoval den, kdy jsme se potkali, ale ona si to zapsala do deníčku a v den výročí našeho setkání mi přinesla kytku: „Je to právě rok, kdy jsme se seznámili.“

Děkuji za ni Bohu. Darovala celý svůj život Dvěma Srdcím Lásky, nic si nenechala pro sebe, vůbec nic. Pokud se někdo opovážil odvést ji jiným směrem, zlákat ji k něčemu jinému, zákonitě se tomu vyhnula. Satan neměl šanci.

Jeden z profesorů chtěl, aby se podřídila jeho osobní spiritualitě. Nebylo to špatné, ale vedlo ji to jiným směrem než to, co jí dal otec Láska. Tak ona z univerzity odešla a začala chodit na jinou univerzitu.

Děkuji Bohu za její život na zemi, který je dnes plný svědectví o lásce, čisté, svaté, ryzí, bezpodmínečné a úplné lásce k Bohu. 

Bože, můj Bože, děkuji ti za matku Chukwuemeku Marii. Když jsem ji oslovil „Marie Chukwuameko“ řekla: „Ne, to je špatně. Nejsem Maria Chukwuemeka (jméno v jazyce Igbo: „Bohem milovaná“), jsem Chukwuemeka Maria“. Dala na první místo „Chukwuemeka“ – jméno, které jsem jí dal podle Božího přání.

Bože, náš Otče, děkujeme ti, že jsi ji povolal, zjev na ní svou slávu. Kéž celý svět spatří slavnou nádheru tvé lásky na tvé požehnané služebnici matce Chukwuemece Evě Marii Steidlové.


Modlitba k Matce Chukwuemece

Hledáme pomoc s překladem dalších článků z časopisu. Kontakt: info@2srdcelasky.cz .