Musíme mít jedno srdce, jednu mysl, jednu duši, jednoho ducha

Kázání během Vigilie v pátek 5. 6. 2020 na Svaté Hoře

P. Montfort Okanwikpo, SHL

 

Moji drazí bratři a sestry!

Chci vám všem říci, že jsme tady na Ugwu-Nso vstoupili do nové etapy, etapy skutečného boje, jako řekl svatý Pavel: „Bojuji ne tak, jako bych dával rány do prázdna“. Náš hlavní boj je o to, abychom viděli, jak Dvě Srdce Lásky vládnou. Jak vládnou? Na prvním místě v tom, že milujeme tento modlitební život, nemodlíme se mechanicky, to dokáže lépe YouTube. Může to být velmi slavnostní, ale je to modlitba, která těší Boha? Není. Bůh chce modlitby ze srdcí, Srdcí Lásky.

Modlitby ze srdcí, ze srdcí, která jsou sjednocena v lásce. Bůh mě ohledně vás varoval, bratři a sestry: „Musíš zajistit, aby byli jedno. Pokud nejsou jedno, nejsou k ničemu.“ Pokud nejste jedno, jste Bohu k ničemu. Proto žádné napětí, žádné rozdělení, žádné hádky, žádná zášť. Musí být jedno. Musíte být jedno, jako je jedno Otec a Syn a Duch Svatý. Kristus to řekl ve své modlitbě: „Ať jsou jedno, jako my jsme jedno.“

Jednota v Trojici: jedna vůle. Proto každý, kdo mezi námi ohrožuje tuto jednotu, musí být poslán pryč. Zejména tady na Ugwu-Nso musíme mít jedno srdce, jednu mysl, jednu duši, jednoho ducha.

Dnes v noci jsme četli v Poselství Dvou Srdcí Lásky, že Eucharistie je největší možný čin, nejslavnější skutek, který může člověk na světě vykonat. To, co nyní konáme, je nejvyšší čin, který může jakýkoliv tvor v celém stvoření vykonat: Mše svatá. A Bůh chce, abychom to tady na Svaté Hoře konali dokonale.

Chci poděkovat svému Bohu, své Lásce, svému Všemu. Včera jsem si lehl, abych se pokusil zjistit, jestli si budu moci odpočinout. Zazvonil mi telefon. Řekl jsem: „Prosím, já teď nechci telefon, chci si odpočinout.“ On řekl: „Zvedni ho, hned.“ Zvedl jsem ho a byla to sestra Jana ze Sicílie. Co říkala? „Otče, víme, že na Ugwu-Nso potřebujete pomoc, chceme vám něco poslat.“ Cože, no tedy! Chce nám poslat tisíc euro. Takhle Bůh používá lidi, kteří chtějí, aby byla Ugwu-Nso vybudována.

Chci vám říci, že ačkoliv máme mnoho nepřátel, máme jednoho nepřítele na miliardy přátel. Andělů je více než ďáblů. A každý anděl bojuje za Ugwu-Nso. Každý anděl, každý světec v nebi, ti všichni jsou na naší straně a bojují za vládu Dvou Srdcí Lásky, všechny zástupy andělů a svatých a všech mužů a žen dobré vůle – nedokážete je spočítat. Proto se nebojte. Jediná věc, které byste se měli bát, je nekonání Boží vůle.

A nyní se otec Láska rozhodl: „Už nikdy se znovu neopozdím.“ Nikdo mě k tomu nepřinutí… ať bude nátlak jakýkoliv.