Slavnost Dvou Srdcí Lásky, Řím 2011

Naši milí!

V týdnu, kdy na pátek připadá slavnost Nejsv. Srdce Ježíšova jsme se r. 2011 zúčastnili 12. mezinárodního setkání Katolického společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie v Římě. Program trval od úterý a vrcholil nedělí, na kterou si Ježíš přeje ustanovit svátek Dvou Srdcí Lásky.

O slavnosti sv. Petra a Pavla jsme byli na mši, při níž Sv.Otec jmenoval asi 35 nových arcibiskupů. I následující den byl sváteční. Na sv. římské prvomučedníky mají v Itálii státní svátek a my jsme se zúčastnili mše a eucharistického procesí pro duchovní a zasvěcené osoby ve vatikánských zahradách za doprovodu řízné dechovky.

Kromě zakladatele společenství – Otce Montforta Okaa se poprvé oslav svátku Dvou Srdcí Lásky účastnil i Otec Ayo-Maria Atoyebi, OP, biskup diecéze Ilorin v Nigérii. Předsedal noční eucharistii a účastnil se všech modliteb, které konají členové společenství obvykle od půlnoci až do půl čtvrté ráno, s příslibem spásy všech duší.

Už podruhé se setkání konalo v Opera Don Calabrio. O slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova jsme slavili od 15 do 16h svatou hodinu v chrámu Sacro Cuore, který postavil Don Bosko.

Ve Svatopetrské bazilice kromě mše sv. v kapli sv. Šebestiána nad ostatky bl. Jana Pavla II. sloužil O. Montfort  v sobotu ráno také mši u hrobu kardinála Berana za uzdravení O. Filipa Stajnera, který je už 11 let upoután na lůžko,  pohybuje pouze očima (takto už přeložil několik knih) a je velkým ctitelem kard. Josefa Berana.

Působivou přednášku měl pro nás připravenu monsignor, který je ve Vatikánu zodpovědný za návštěvy u Sv. otce, od dětství jsou s O.Montfortem kamarádi. I tentokrát tlumočila Simonka, kterou Společenství kvůli nám dvěma Čechům do Říma pozvalo. „Miluj Pána Boha z celého srdce… a bližního jako sebe sama“ je přikázáním už starozákonním. Ježíš ale přináší něco nového: „Dávám vám nové přikázání: Milujte se navzájem, jako jsem já miloval vás!“

Při našich nočních mších vždy zástupce z každého národa přednesl přímluvu v rodném jazyce. Vedle paní z Francie se modlil Jiří :„prosím Tě, Pane, abychom my, křesťané u nás byli opravdu solí a kvasem země a aby se v naší vlasti rozšířila úcta ke Dvěma Srdcí Lásky“; dále paní z Irska…

Sestry z Afriky oživovaly mše zpěvy i tancem, přidávali jsme se také…

Celá slavnost probíhala v nádherném ovzduší lásky.

Při návratu, cestou na letiště jsme se seznámili s otcem Josefem, profesorem teologie  v semináři v Tanzánii. Modlitbu Dvou Srdcí Lásky ocenil slovy: „beautiful prayer“ / – krásná modlitba.

Anna a Jiří