Měli bychom být neustále vděční

Kázání při Vigilii ve čtvrtek 28. 5. 2020 na Svaté Hoře

P. Montfort Okanwikpo, SHL

 

Moji drazí bratři a mé drahé sestry,

měli bychom být neustále vděční Bohu za jeho nekonečnou lásku a milosrdenství k nám, zejména za to, že nám zjevil jediné řešení ke spáse celého světa. „Pokud dokážeš, aby toto Srdce opět zčervenalo, celý svět bude ušetřen.“ Dnes večer jsme četli tento žalm (Žalm 89): „Jako vzdech jsme dokončili svá léta. Našich let bývá úhrnem sedmdesát, u toho, kdo je při síle, osmdesát. Většina jich je lopota a trýzeň.“… Toto je jediné řešení, neexistuje žádné jiné.

Lidé nyní bojují – vědci, farmaceuti, výrobci léků provádějí výzkumy, aby našli vakcínu, která dokáže zastavit šíření viru, dát lidem imunitu.

Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno.

I nadále děkujme Bohu, chvalme ho, uctívejme ho, milujme ho, a ještě více než kdy dříve přitahujme všechny k Jeho lásce. Nikdy nepolevujme. Víte, že komu je mnoho dáno, od toho se mnoho očekává.

Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno.

Když je to tak, že tohle je jediné řešení ke spáse celého světa – sjednocení se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci Lásky Ježíše a Marie – proč tedy nedokážeme být dostatečně velkorysí?

Když tohle je jediné řešení ke spáse všech, když tohle je Boží vůle, nezměnitelná, odvěká Boží vůle, proč se nedokážeme ve své mysli rozhodnout, že budeme konat Boží vůli dokonale, ať to stojí cokoliv? Protože jiná cesta neexistuje. Kdyby existovaly jiné cesty, mohli byste je vyzkoušet, ale žádná jiná není. Žádná jiná cesta není cestou.

„Já jsem cesta, pravda a život,“ praví Pán.

Agonie v zahradě: Tatínku, s tebou není nic nemožné. Jak můžeš chtít, Tatínku, abych takhle skončil? Podívej se, co se stane, shromáždili se, přicházejí.

Svět nemá jinou možnost. Bůh nemá jinou možnost. Dal to velmi jasně najevo, když mi říkal o Matce Marii: „Toto je jediná osoba v celém stvoření, v níž jsem se mohl vtělit. Žádná jiná neexistuje.“

Díky Bohu, že neřekla: „Ne“ nebo: „Počkej, přijď znovu za tři dny.“ Ona tomu porozuměla a přijala na sebe tu zodpovědnost. Protože to je vůle Boží. Pane, můj Otče, buď vůle Tvá. Protože to je jediné řešení ke spáse všech, celého světa, a my máme více než dostatečné možnosti, máme zdroje, máme všechno ve Dvou Srdcích Lásky, proč tedy nemůžeme zapomenout na všechny nesmysly a nasměrovat se pouze k tomuto… proč se nám zdá těžké obnovit věci tak, jak mají být? Nyní, bratři a sestry, děkujme svému Bohu, své Lásce, svému Všemu, za všechno, co učinil pro mě a pro vás a pro celou Církev a pro celé lidstvo.

Děkuji ti, můj Bože.

Vstupme nyní do smlouvy, kterou jsme s Bohem uzavřeli, a obnovme ji. Ta smlouva je smlouvou Lásky. Tu smlouvu jsme uzavřeli s Nejsvětější Trojicí Lásky. Ta smlouva je zapečetěna v Nejsvětější Svátosti. Ta smlouva je univerzální.