Zasvěcení a zápis členství

Zasvěcení a zápis členství do Katolického společenství Dvou Srdcí Lásky

Rozhodnete-li se přijmout členství jako zasvěcený člen Katolického společenství Dvou Srdcí Lásky, pomodlete se tuto modlitbu k Srdcím Lásky: „Ježíši! Maria! Já … (vložte své jméno) miluji Vás. Smilujte se nad námi. Zachraňte všechny duše! Amen. Ó Srdce Lásky….. Zasvěcuji se Boží Lásce, Srdcím Lásky, Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému Srdci Mariinu. Slibuji, že se budu pravidelně modlit modlitbu Srdcí Lásky (nejméně jednou denně) a konat skutky lásky. Přeji si být zapsán jako člen mezinárodního Společenství Dvou Srdcí Lásky.“Ti, jejichž jména budou zapsána, nezahynou, protože se mi zvláštním způsobem zasvětili. To je pro mne výzva; v hodině jejich smrti o ně svedu zvláštní boj.

Rádi bychom byli v kontaktu se všemi, kteří se zasvětí, proto prosím vyplňte následující formulář a pošlete nám jej na adresu (v ČR): Pavel Mikuš, 569 11 Koclířov č. 195.

Otec Montfort za vás bude denně obětovat mše svaté na Svaté Hoře v Nigérii, nebo tam, kde právě je.

Formulář ke stažení a vytištění