O PARAY-LE-MONIAL

4. července 2005

Má Lásko! Nyní chci, abys šel do Paray-le-Monial a učinil jej městem Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie. To je jeho nové jméno a ono se bude takto rozvíjet a stane se místem pravidelných mezinárodních poutí a modliteb, duchovních cvičení a přednášek. Jsem s tebou nyní a navždy. Chci, aby ten dům byl ihned koupen a aby sloužil jako místo začátku života Společenství Dvou Srdcí Lásky ve Francii.

Nezanechávej Mé Centrum Mých Srdcí Lásky ve Francii v Paray lidem, kteří ve skutečnosti nerozumějí smyslu všech poselství Mých Srdcí Lásky. Jejich smyslem je pokání, odčinění, obrácení, jednota srdcí v Lásce. Jejich smyslem je obnova Mé Církve v Lásce. Návrat k původu všeho v Lásce. Bůh je Láska a původce všeho a naplnění všeho je v Lásce. Přiveď celou Mou Církev a celé Mé stvoření zpět k jeho původu – k Lásce. Láska je obětující se Láska. Láska je jednota s Láskou, s Bohem. Přiveď všechny zpět k jednotě se Mnou, jednotě s Bohem, jednotě s Láskou. Já jsem, který jsem, Bůh Lásky.

Jdi, já jsem s tebou. Jdi v Lásce. Jdi v pokoji a Lásce! Amen.

Tímto zamýšlím začít uplatňovat nárok na vrácení všech, kteří mi patří v Mých Srdcích Lásky. Ať je jasné, že tato Má Srdce Lásky jsou naplněním všech zjevení a poselství, která jsme Já a Má Matka dávali celému světu. Já jsem tvůj Bůh, tvá Láska, tvé všechno! Ty jsi Má Láska. Přijímej všechno, zapiš to: ty jsi můj Bůh, má Láska, mé Všechno. Amen. Aleluja! Amen! Jako bylo na počátku i nyní i vždycky a na věky věků, amen. Navěky věků! Amen. Amen.

Po modlitbě růžence:

Má Lásko, hledáš centrum, ale Já jsem ti už dal to centrum v Paray, to patří tobě. Všechna ta poselství, která jsem tam dal skrze sv. Markétu Marii, se vztahují na tebe, na Mou rodinu Dvou Srdcí Lásky. Prosím, drž se toho, co ti už patří. Jdi do Paray a založ tam centrum Mých Srdcí Lásky. Jsem s tebou a se všemi, s tebou nyní a na věky. Amen. Začni uplatňovat nárok na všechno, co ti patří v Mých Srdcích Lásky, všechno, co patří Mně v Mých Srdcích Lásky, všechno, co patří Mé Matce v Mých Srdcích Lásky, všechno, co ti patří v Mých Srdcích Lásky jednoduše a jasně. Neboj se žádat všechno, co ti patří. Ty jsi Můj, Já jsem tvůj.