O DUŠÍCH

2. listopadu 2009

Má Lásko, děkuji ti, že přijímáš to, abys byl Mou Láskou. Děkuji ti za to, že Mou Lásku přijímáš bezpodmínečně. Miluji tě svou věčnou Láskou a chci, abys všechny lidské bytosti miloval Mou Láskou. Všechny, které miluješ Mou Láskou, získáš pro Mě zpět. Má Lásko, miluj Mě a miluj všechny Mou Láskou.

Dnes, kdy slavíte památku (Všech věrných zemřelých), chci k tobě hovořit o duších a tom, jak důležité je vaše poslání pro naplnění věčného Božího plánu – z Nekonečné Lásky a milosrdenství spasit všechny duše.

Pokud získám celý svět, ale ztratím svou duši, nebo kteroukoli duši, ztratil jsem všechno a to nejcennější, ale pokud ztratím celý svět a zachráním svou duši a všechny duše, získal jsem všechno a to nejcennější. Má Láska usiluje o vítězství duší, každé duše a všech duší, za jakoukoli cenu, za každou cenu. Jdi si lehnout a trochu si odpočiň.

4. listopadu 2009

Ve světě existuje mnoho zlých sil, které se snaží ovládnout a zničit ducha člověka. Řekni všem lidským bytostem, že jsou Mým milovaným lidem. Miluji je všechny a budu je opatrovat a chránit, ve své Lásce jim budu všem žehnat a všechny je sjednotím se svými Dvěma Zraněnými a krvácejícími Srdci. Má Lásko, jsem s tebou nyní i navěky věků. Amen.

Má Lásko, pomoz všem lidem dosáhnout plnosti lásky a života v jednotě s Mými Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci. Má Lásko, bojuj za všechny duše, za všechna srdce, aby všechny lidské bytosti mohly dojít plnosti spásy, lásky, života. Bojuj, znič a zabij nepřítele lidského života a Lásky, nepřítele lidského ducha a duší. Miluji všechny lidské bytosti; kvůli nim jsem se Otci zcela daroval. Má Lásko, bojuj a znič, zabij ďábla a všechny jeho agenty, zlé anděly a síly. Má Lásko, prosím, pomoz a odstraň všechny tyto zlé síly. Jsem s tebou a zaručuji ti naprostý úspěch. Tvá mise je Mou misí a tvá mise musí být úspěšná. Zajistil jsem naprostý úspěch této největší misi Lásky, Srdcí Lásky. Jsem, který Jsem, jsem Bůh Lásky.