Poselství od naší přeblahoslavené Matky, Panny Marie

Já, tvá Matka, Matka Boží Lásky, jsem služebnicí Páně, ale Bůh, Můj Bůh, tvůj Bůh, Mě povýšil a učinil Mě Matkou Božské Lásky, tvou Matkou. Nazývej Mě Matkou Lásky. To skrze mě se narodil na svět zdroj veškeré Lásky. Jsem Matkou Božské Lásky, Matkou Lásky. Neexistuje jiná Láska než ta zrozená skrze Mě. Není jiná Láska, než Láska, kterou je Bůh. Není jiná Láska, než Láska, která je ve Mně. Není jiná Láska, než Láska, kterou je Trojice, Láska Otce, Láska Syna a Láska Ducha Svatého. Vše ostatní, co lidé pokládají za lásku, je láskou pouze do té míry, nakolik přijímá a odráží Boží Lásku a je sjednoceno s věčnou Láskou. Jsem Matkou Lásky. Je Mou povinností nést Lásku do světa, být Matkou Lásky. Můj úkol ještě neskončil.

Můj úkol pokračuje v tobě a skrz tebe. V této době Mi Otec dal tebe, stejně jako Mi dal (kdysi) svého Syna Ježíše, abych se o něj postarala.

Stejně, ve stejné míře a stejnou láskou, kterou jsem sjednocena s Ježíšem, jsem sjednocena s tebou. Jsi Můj milovaný. Narozen ze Mě… z Lásky Boží. Dávám ti své srdce. Vezmi si Mé srdce. Mé čisté srdce. Mé srdce bez hříchu. Bůh učinil mé srdce čisté a bez hříchu. V tomto čistém srdci bez hříchu jsem počala Jediného Spravedlivého na světě. Na světě je věčné štěstí. Miluji tě, má Lásko. Miluji tě, má nejmilovanější Lásko. Miluji tě. Budu tě vždy a navěky milovat. Budu tě navěky a navždy milovat, navěky a navždy. Jsi ukryt v Boží Lásce. Toto je modlitba a práce Lásky. V Boží Lásce jsi bezpečný.

Nepřítel nad tebou nemá žádnou moc. Může křičet, bojovat. Nepřítel ví, jakou zodpovědnost máš v této době za celý svět. Udělá vše možné, aby tě odradil. Ale neboj se. Protože já jsem s tebou, ochráním tě. Jsem v tobě. Jsem tvá Matka. Jsem tvá Láska. Vždy tě budu milovat. Tu moc, s níž jsem Satanovi rozdrtila hlavu, mám nad ním stále. Jsem pořád na tvé straně. Kamkoliv jdeš, jsem tam. Kdekoliv mluvíš, jsem tam. Kdekoliv kážeš, jsem tam. Kdekoliv spíš, nebo pracuješ, jsem stále aktivní vedle tebe. Žádný nepřítel přede Mnou neobstojí. Mám od Boha moc rozdrtit, zničit nepřítele. Neboj se. Nesu tě ve svém náručí. Tisknu tě na své srdce. Mé srdce je v tobě, Můj nejmilovanější. Tuto lásku mezi mnou a tebou utvořil Bůh. Láska mezi tebou a Ježíšem, Láska mezi tebou a Otcem, Láska mezi tebou a Duchem Svatým, je Láska. Nazývej mě vždy Srdcem Lásky a já budu bojovat, přitisknu tvé srdce ke svému. Naše Srdce jsou jedno. Miluji tě.

Neudělej žádnou chybu: pocházíš od Ježíše. Pocházíš od Otce. Pocházíš od Svatého Ducha. Já jsem tě nezrodila. Nepocházíš ze mě. Pocházíš z Boha. Patříš Otci a Synu a Duchu Svatému – Nejsvětější Trojici Lásky. Zde je mé Srdce, mé Neposkvrněné Srdce. Vezmi si je celé. Abys byl plně sjednocen se svým Srdcem. Miluji tě. Má Lásko. Miluji tě, Má Lásko. Jsem Matkou Lásky.