Šťastné Svatodušní svátky!

Kázání při Vigilii v neděli Seslání Ducha Svatého 31. 5. 2020 na Svaté Hoře

P. Montfort Okanwikpo, SHL

 

Přeji vám všem šťastné Svatodušní svátky. Přijali jste Ducha Svatého? Radujme se, že nám Bůh dal svého Ducha, který v nás přebývá, aby nám dal jistotu, že nepodlehneme rozkladu. Pokud posloucháme Ducha Božího, už nikdy nezhřešíme. Už nikdy si nebudeme myslet, říkat nebo dělat nic jiného než Boží vůli.

Duch Svatý, kterého jsme přijali, není duchem bázlivosti, ale duchem síly, duchem milosti, nebojácnosti, konání Boží vůle bez ohledu na důsledky. Apoštolové, kteří se báli, utekli z Getsemanské zahrady, uprchli od Ježíše, opustili ho; (ale) když přijali Ducha Svatého, byli nezastavitelní. Šli a kázali dokonce i tam, kde jim to bylo zakázáno.

Žádný, kdo je veden Duchem Svatým, nežije ve strachu z ničeho, nebojí se zla, nebojí se ďábla, nebojí se nemoci, nebojí se smrti. Jediná věc, které se bojí, je urazit Boha. Tak by to mělo být s námi. Dnes jsou narozeniny Církve.

Včera se Svatý Otec, papež František modlil s celým světem růžencové procesí. Bylo to úžasné, že byl na jednom místě, a (přesto) dosáhl na celý svět, dosáhl ke všem Mariánským svatyním, dokonce i tady v Nigérii. To nám říká, co máme dělat také my se svou farností. Papež je biskupem, arcibiskupem, papežem Říma a celého světa. Naší farností jsou všechny duše, máme se starat o všechny duše. To je to, co mi Pán Bůh svěřil: „Starej se o všechny mé duše. A postarej se o to, aby se žádná z nich neztratila.“ Dal nám lék, který má zajistit, že se žádná neztratí. Co je tím lékem? Sjednocení všech duší se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci Lásky.

Tato práce, kterou nám Bůh dal, abychom ji konali, může být uskutečněna pouze lidmi, kteří jsou naplněni, kteří jsou prodchnuti, kteří jsou ovládáni Duchem Svatým. Lidmi, kteří jsou zcela odevzdáni a podřízeni Duchu Svatému.

Lidmi, kteří uctívají Boha. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, ho mají uctívat v duchu a v pravdě. Naše fyzické vyjádření pomocí prostrace je pouze fyzickým znázorněním něčeho vnitřního, duchovního. Podobně jako u svátostí je zde vnější znamení a vnitřní milost.

Radujte se tedy, protože dnes jsou i naše narozeniny. Ode dneška už si nebudeme myslet, říkat ani dělat nic než jen to, co nám říká Duch Svatý.

Maria se ptala: „Jak se to může stát?“ a dostala odpověď: „Duch Svatý tě zastíní svou mocí a narodí se Bůh Syn. Bůh Duch Svatý na tebe sestoupí a moc nejvyššího, Boha Otce, tě zastíní z výšin, a dítě, Bůh Syn, které se narodí, bude nazváno Syn Boží.“

Poslouchejte, dodržovat dokonale všechny modlitební časy je to, co nám Duch Boží svěřil, co v nás bude konat a co v nás dovrší. Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno.

Jakmile to bude uskutečněno, všechny ostatní věci zaujmou své správné místo. Hledejte nejprve Boží Království, a všechno ostatní vám bude přidáno. Proto už neztrácejme čas, neodkládejme. Začněte nyní žít tento život dokonale. Vy, kteří jste byli vyvoleni pro tento život, vězte velmi dobře, že nemáte na zemi žádnou jinou práci, žádné jiné poslání než tohle. Děkuji ti, můj Bože. Děkuji ti, má Lásko. Děkuji ti, mé Všechno.

Děkuji vám všem, že jste odpověděli Duchu. Nyní ho nechte převzít moc. Dovolte Duchu Svatému zcela nad vámi převzít vládu. A následujte ho, jeho příkazy. Kéž Bůh, který ve vás započal tohle velké dílo, je dovede k dokonalému naplnění. Amen.