Krížová cesta so Srdcami Lásky

Úvodné modlitby:

Kríž je našim životom. Krížová cesta je spôsob akým by sme mali prežívať náš život či už to chceme alebo nie. Moje vlastné hriechy a hriechy mojich blížnych mi prinášajú utrpenie. Dnes si chceme vykonať túto krížovú cestu na česť Božiu, pretože vieme, že keď ju vykonali Ježiš a Mária, stala sa svätou. Pretože Srdcia Lásky boli spolu prebodnuté v ich jednote na kríži, stalo sa toto znakom lásky. Ó Srdcia Lásky! Spolu s vami chceme ukázať lásku nášmu milujúcemu Otcovi v nebi a prijať to, že On nám chce dať Jeho kríž a Jeho slávu. My toto nemôžeme urobiť sami. Spoj nás s Tebou aby sme mohli prežiť túto krížovú cestu spolu s Tebou. (krátke ticho)

Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás, strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen.

Sláva Otcu…

Pri kríži držala stráž,

stála smútiaca matka,

plačúc pri Ježišovi až do samého konca.

 

  1. zastavenie: Naše Srdce Lásky je odmietnuté a odsúdené na smrť.

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojim Krížom vykúpil celý svet.

Ježišu, ty sám si Láska. Mária, Ty si sa obetovala aby si nám priniesla Božiu Lásku, Tvojho Syna. Láska je najsvätejšou a najväčšou Osobou, ale aj napriek tomu On je odmietnutý. Ty si odmietnutý pretože niektorí ľudia sa chceli podieľať na Tvojej sláve a boli sklamaní, že si sa totálne ponížil. Ty si odmietnutý pretože niektorí Ti závideli a cítili sa obvinení Tvojim životom nezištnosti a čistoty.

My tiež chceme priniesť Tvoju lásku do sveta. Vieme teraz, že tiež budeme odmietnutí a odsúdení na smrť kvôli tomu. Pomôž nám prijať každé odmietnutie tak ako ty – trpezlivo a odpúšťajúc v duchu uzmierenia hriechy tých, ktorí nás chcú odsunúť preč a tiež za tých za ktorých sa chceme modliť. Daj, aby sme nikdy nestratili z očí tú skutočnosť, že Tvoja láska premôže všetko a je o mnoho silnejšia ako každá iná osoba v dave. A my nikdy nebudeme oddelení od Tvojej lásky iba ak by sme si to sami želali. Nech je Tvojou vôľou aby sa to nikdy nestalo. (krátke ticho)

Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás, strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen.

Sláva Otcu…

Cez jej srdce,

ktoré zdieľa smútok,

ktoré zdieľa všetky horké muky,

teraz meč prenikol celou svojou dĺžkou.

 

2. zastavenie: Naše Srdce Lásky zdvíha svoj kríž

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojim Krížom vykúpil celý svet.

Ó Ježišu, Pane, ten kríž ktorý dostávame je často odlišný od toho čo sme očakávali. Vždy si myslím, že som pripravený trpieť, ale potom zistím, že môj kríž znamená poslúchnuť niekoho kto chce mať všetko spravené tak ako to ja nemám rád. Alebo zostať pri niekom koho milovať nie je ľahké. Alebo cítiť slabosť a bolesť keď som plánoval urobiť niečo pre Teba. My vieme, že chceš aby sme sa stále radovali. A samozrejme, aj keď musíme niesť ťažký kríž, musíme sa znovu radovať z toho, že sme s Tebou zjednotení tak ako Mária. Ale kedykoľvek my najprv uvidíme kríž na našej ceste, často sme smutní. Náš Spasiteľ, pomôž nám zmeniť náš smútok vždy na modlitbu tak aby sme boli schopní sa podrobiť svätej vôli Otca. Tak ako to urobila Mária v jej jednote s Tebou. (krátke ticho)

Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás, strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen.

Sláva Otcu…

Ó aká smutná a bolestne nešťastná

bola tá Matka výsostne požehnaná

toho jediného, ktorého porodila.

 

3. zastavenie: Srdce Lásky padá po prvý krát

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojim Krížom vykúpil celý svet.

Ó srdcia Lásky! Vstúpili sme do nášho Spoločenstva, pretože veríme, že Boh Vás poslal aby ste všetko zjednotili v sebe a, že Vaše Srdcia musia triumfovať. Veríme, že žiadna sila nie je väčšia ako Láska. Chceme sa zjednotiť s Tebou aby sme dostali túto silu Lásky a niekedy sníme o o tom, že táto sila bude zázračná. Ale teraz Ťa vidíme padať. Celé stvorenie je šokované, že vidí svojho Stvoriteľa, svojho silného Boha padať. Takto nám chcete ukázať ako zlo a hriech sveta Ti naozaj ubližujú. Bolí Ťa to ako človeka a Tvoja ľudská duša je tiež prebodnutá keď vidíš nevinné, jemné srdce Márie ako je drvené a krváca keď Ťa vidí trpieť a padať. Takže sa snažíš ukryť svoje bolesti a krv, ktorá tečie z Tvojich zranených kolien. A ideš ďalej. My vieme ako trpíš na tele i na duši. Ale neveríme, že Ťa tieto veci dokážu premôcť. Znášajúc ich Ty ich premeníš na slávu a víťazstvo. Z tejto myšlienky my získavame silu na to aby sme pokračovali s Tebou.

Ale hlavný dôvod prečo by sme mali ísť s Tebou aj napriek každému sklamaniu je Tvoja láska k nám. Ak padneme na našej ceste s Tebou a ak stratíme nádej a ostaneme ležať v prachu, verím, že Ty budeš trpieť s nami tak ako Mária boli zranená s Tebou. My chceme vstať s Tebou a pre Teba. Pomáhaj nám ó Pane! (krátke ticho)

Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás, strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen.

Sláva Otcu…

Kristus visel hore v mukách,

Ona pod ním prijíma prebodnutie

Jej umierajúceho, slávneho syna.

 

4. zastavenie: Srdcia Lásky sa stretnú vo svojom utrpení

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojim Krížom vykúpil celý svet.

Ó Srdcia navždy spojené v láske! Vy budete vždy spolu v tej istej láske Boha a ľudstva, v tej istej modlitbe: „Otče, nech sa stane Tvoja vôľa.“ V tej istej nádeji: zachrániť duše. Odkedy bol Ježiš počatý a narodený, Vy dvaja ste rástli každým dňom v čistej a svätej láske. Rástli do nekonečne novej jednoty. Vy ste cítili túto lásku jeden k druhému a vyjadrovali ste túto lásku jeden k druhému. Odovzdávali ste Vašu lásku jedného k druhému aj všetkých milovaným bratom a sestrám – celému ľudstvu. Teraz je táto Vaša sladká láska skúšaná. Ježiš a Mária, stretli ste sa vo svojom utrpení úplne novým spôsobom a Vaša láska bola skutočná. Ó Mária, teraz si konečne porozumela čo znamenajú  všetky tieto slová o rozdrvenom a prebodnutom „Božom Služobníkovi“ v Izaiášovi. Porozumela si utrpeniu ako mesiánskemu znameniu. Nikdy si nestratila vieru. S tebou chcem milovať kríž ako svätý kríž. Nič nám nesmie oddeliť od Božej Lásky. Ani hlad, ani meč, ani mrzutosti, ani prenasledovanie. Ani to, že vidíme Božiu Lásku ako nesie smrteľný kríž. (Krátke ticho)

Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás, strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen.

Sláva Otcu…

Je tam niekto kto by neplakal,

zavalený biedou tak hlbokou.

Hľa, Kristova drahá Matka.

 

5. zastavenie: Srdce Lásky dostáva pomocníka

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojim Krížom vykúpil celý svet.

Ó Srdcia Lásky! Pomáhajte nám aby Vás ostatní milovali. Ale nikdy nech nie smie sklamaní keď ich vidíme opúšťať nás. Ty sám, ako dlho si učil a miloval vyvolených dvanásť a mnoho ďalších učeníkov? Koľko si sa modlil a postil za nich. A ako málo ich zostalo s Tebou do samého konca? Ale Boh Ti vždy dával pomocníkov. Pomocníkov lásky, pretože nikto Ti nemôže pomôcť ak to nie je urobené z lásky. Tento Šimon, ktorý Ťa predtým nenasledoval bol cudzinec z veľkej diaľky, z Cyrény v Afrike. Bol donútený niesť kríž pre Teba časť cesty a rozhodol sa to urobiť dobrovoľne. Urobil to pretože ľutoval Ježiša? Alebo to urobil pre Máriu aby mohla objať svojho syna? Nie je to dôležité. Pre Teba sú jedno a požehnal si ich spolu. Kedykoľvek nám pošleš ochotného pomocníka do cesty, akceptujme ho ktokoľvek by to mal byť. Nech veríme, že Ty budeš vždy volať ľudí na pomoc v diele lásky, aj keď tí prví utečú. A verme, že Tí, ktorí od Teba utečú v hodine temna, sa nakoniec navrátia a budú verní ako Tvoji apoštoli. Ale nám, Pane, daj nám milosť byť vernými od začiatku do konca. (krátke ticho)

Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás, strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen.

Sláva Otcu…

Môže sa ľudské srdce zdržať

od zdieľania jej bolesti

v tej nevýslovnej bolesti matky.

 

  6. zastavenie: Ježiš odmeňuje Veronikinu lásku

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojim Krížom vykúpil celý svet.

Ježiš, chválime Ťa za tento zázrak odpovede na znak Veronikinej lásky. Videla Tvoje ťažkosti, Tvoje oči oslepené vlastnou krvou, Tvoje bezmocné potkýnanie sa. Pretože verila v Teba, nebála sa ani jej vlastných ľudí ani vojakov. A ty si jej ukázal, že jej odvaha je správna – Ty si stále Boh a Ty robíš čo chceš. Ty si ju odmenil jednou s najvzácnejších relikvií Cirkvi. Ty si urobil, že ťa nazývajú požehnanou po stáročia. Veronika Ti pomohla pretože bola inšpirovaná Máriou ktorá Ťa sprevádzala bez strachu. A Ty si jej dal účasť na sláve Tvojej Matky. Tak ako Mária, my chceme inšpirovať všetkých aby Ťa milovali, poslúchali, pomáhali Ti. My ich chceme povzbudiť, aby sa nebáli nikoho a, že Ty vysoko odmeníš každý aj najmenší znak lásky. Cez tých, ktorých privádzame bližšie ku Tebe nám Ty ukážeš Tvoju veľkosť. Ukážeš nám svoju tvár lásky a posilníš nás. Ďakujeme Ti. (krátke ticho)

Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás, strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen.

Sláva Otcu…

Poudieraný, povysmievaný, prekliaty, znesvätený,

Ona držala svoje nežné dieťa

pokryté biča ranami

 

   7. zastavenie: Naše Srdce Lásky padá po druhý krát

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojim Krížom vykúpil celý svet.

Ó Ježišu, Mária ide s Tebou. Sprevádzaná neďaleko Jánom, ktorého miluješ. Šimon Ti krátko pomáhal. Veronika Ti prejavila lásku. Ale čo znamenajú tieto malé útechy oproti oceánu nenávisti, ktorá Ťa obklopuje? Ty si nekonečná láska. A Mária musí zakúsiť, že aj jej perfektná láska nepostačuje pre Teba. Ty si zaslúžiš a chceš spoločnú lásku Tvojho celého stvorenstva, ktorá Ti nikdy nebola daná. Sila Tvojho srdca slabne. Znovu padáš. Ó Srdcia Lásky, pádom Tvojho tela zabráň našim dušiam aby padli do zúfalstva. Ak my stratíme nádej, tým sa určite oddelíme od Teba a potom určite upadneme do hriechu. Dokonca budeme hrešiť proti svätej čistote. Zabráň nám aby sme stratili nádej tým, že padneš po druhý krát. Pretože kedykoľvek ležíme pred Tebou v prachu, modliac sa našu bezmocnú malú modlitbu lásky proti všetkej hanebnosti vo svete, my Ťa nachádzame tam dole vedľa nás. Ty sám sa modlíš s nami a v nás. Preto naša modlitba nie je nikdy márna. A v Tebe my povstaneme znovu aby sme išli ďalej. (krátke ticho)

Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás, strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen.

Sláva Otcu…

Pre hriechy jeho vlastného národa,

videli ho visieť v opustenosti,

pokým neodovzdal ducha.

 

8. zastavenie: Naše Srdce Lásky nás volá k pokániu

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojim Krížom vykúpil celý svet.

Niektoré ženy plačú za Ježišom bez porozumenia tomu čo sa práve odohráva. Ježišu, milujem Ťa. Pretože aj v tom Tvojom najväčšom utrpení uznávaš a prijímaš lásku týchto žien. Aj keď je to láska pozemská a bez sprievodcu. A znovu je Ti ľúto týchto Tvojich ovečiek, ktoré sú bez pastiera. Chválim Ťa za to, že chceš aby porozumeli. „Neplačte nado mnou. Plačte nad sebou.“ Radšej chceš aby sme spievali Aleluja, kvôli Tvojmu vykupiteľskému nadšeniu. Radšej ako začať zbytočne plakať nad Tebou. My si myslíme, že musíme plakať. Svojim utrpením nás chceš viesť k pokániu. Samozrejme, náš hriech je obrovský. Obetoval si svoj život aby sme žili pre Teba, ale my sa staráme len o seba veľa hodín cez deň. Dal si nám veľa vecí a veľa vedomostí o Tebe aby sme sa s nimi podelili s našimi súrodencami. Ale my zahadzujeme veľa príležitostí na zdieľanie. Dal si nám moc a lásku modlitby, ale my sme veľmi často odvrátení od Teba. Niekedy hľadáme spôsob ako sa od Teba odvrátiť… Koľko duší, ktoré si chcel aby sme ti pritiahli, sme stratili? Koľko času sme premrhali tým, že sme presadzovali vlastnú vôľu namiesto Tvojej vôle? Mám veľa dôvodov aby som plakal sám nad sebou. Cez Vaše utrpenie a kríž, Ó Srdcia Lásky, pomôžte mi zmeniť môj život. Mária, ži v nás, Ty navždy úrodná Panna, ktorá sa musela kajať sa svoje deti. (krátke ticho)

Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás, strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen.

Sláva Otcu…

Ó Ty Matka,

prameň Lásky,

dotkni sa môjho ducha zhora,

pretvor moje srdce podľa Tvojej vôle.

 

9. zastavenie: Naše Srdce Lásky padá po tretí krát

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojim Krížom vykúpil celý svet.

 

Ó Ježišu, niekedy sa cítime totálne vyčerpaní, na konci svojich síl. Padáme vo svätyni a chceli by sme si len odpočinúť. Zložiť naše ťažkosti pred Tebou a potom spať. Tak ako učeníci v Gecemanskej záhrade. Ale máme toho tak veľa o čo sa starať a o čo prosiť. Práca ešte nebola ukončená. Ak by sme my odpočívali, druhí by trpeli. Tvoj tretí bolestný pád nám dodá síl a vôľu znovu povstať. Nič by Ťa nedonútilo vstať okrem Tvojej vlastnej vôle tak urobiť. Vedel si, že ak nevstaneš, mnoho duší bude navždy stratených. A Matkine Srdce Lásky v jednote s Tebou by trpelo dlhšie. Preto si sa postavil, hlava sa Ti točila a všetky kosti boleli, aby si splniť Otcovu vôľu až do konca. Padnúť je veľkým pokušením hľadať pokoj. Prekonal si ho tri krát aj keď si bol obklopený davom ľudí ktorí si želali aby si ležal zdrvený na zemi. Ktorí si želali aby si vzdal ten boj. Ale ty poznáš svoj cieľ, svoj osud: Byť vyzdvihnutý na kríži. Ježišu, Pane, ukáž mi môj vlastný cieľ a nenechaj ma stratiť moju vôľu bojovať až kým nezomriem kde mám zomrieť. (krátke ticho)

Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás, strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen.

Sláva Otcu…

Nechaj ma cítiť tak ako si sa ty cítil,

nechaj moju dušu žiariť a roztaviť sa,

Kristovou láskou, môj Pane.

 

10. zastavenie: Najčistejšie Srdce Lásky je vyzliekané na verejnosti

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojim Krížom vykúpil celý svet.

„Vy všetci ktorí ma milujete – odvráťte svoje oči!“ Takto kričí Tvoja duša v úzkosti. Najčistejšie telo bez akejkoľvek poškvrny, vystavené hriešnemu davu. Si pokrytý iba vlastnou krvou ktorá tečie z mnohých rán po bičovaní. Nechal si to tak byť aby nikto nemohol ani len pomyslieť na nečistotu keď Ťa videl nahého. Ó môj Bože! Prišiel si na svet aby Ťa Tvoji ľudia mohli vidieť, veriť v Teba a milovať Ťa. A oni Ťa chceli vidieť, dokonca ti strhli šaty aby Ťa videli lepšie. Len aby Ti ublížili a vysmievali sa Ti. Niekedy sa to stáva aj nám. Ľudia k nám prichádzajú a kladú mnoho otázok. Predstierajú, že by chceli pomôcť a zbierajú informácie bez toho aby im porozumeli. Potom idú na verejnosť a rozprávajú. Prevracajú pravdu naopak vo svojej ignorancii. Prezrádzajú naše tajomstvá svetu. Snažia sa nás zahanbiť. Skúšajú zničiť to čo máme. Pane, Srdce Lásky, Ty si odpustil svojim nepriateľom. Daj nám svoju svätosť aby sme boli schopní robiť to isté. Ale my sa nemodlíme len za seba. My sa tiež modlíme aj za nich. V Tvojej milosti, ktorú si preukázal pri tomto zastavení, maj zľutovanie nad tými ktorí dnes bojujú proti členom tohto spoločenstva a daj im tú drahocennú milosť pokánia. Daj im milosť teraz. Pretože už čoskoro môže byť neskoro na pokánie. (krátke ticho)

Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás, strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen.

Sláva Otcu…

Svätá Matka,

celkom ma prebodni,

v mojom srdci každú ranu obnov,

rany môjho Spasiteľa ukrižovaného.

 

11. zastavenie: Srdcia Lásky sú pribité na kríž

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojim Krížom vykúpil celý svet.

Ó Mária! Si to ty pribitá na kríži, alebo je to Ježiš? Samozrejme, Ty cítiš bolesti s ním, pretože si jedno s ním. Vždy si chcela byť celkom zjednotená s Ježišom a bola si dosť smelá aby si ho žiadala o to aby si s ním mohla zdieľať jeho utrpenie. Teraz máš svoj podiel a si duchovne ukrižovaná so svojim Synom. Ó Srdcia Lásky, Váš kríž je pripravený a Vy ste vyzdvihnuté, vysoko. Ale v ten deň na Golgote, Vaša spoločná jednota je skrytá vo Vašich srdciach. Jedného dňa bude Váš kríž pripravený znovu a potom táto jednota Lásky bude jasne zjavená celému svetu. A spolu budete panovať na svojom tróne, ktorým je kríž. Založíte vládu Vašich Sŕdc Lásky v triumfe Vašej Lásky. Láska triumfuje keď niekto zomiera za svojich blížnych. Chceš aby sme boli ako Mária. Dokážem to? Byť pribitý s Tebou na kríž? Neviem si predstaviť ako by som znášal tie bolesti ktoré som nikdy nezakúsil. A znášať rany Tvojho ukrižovania. Ale ak toto je ten kríž ktorý mi chceš dať, tak potom to chcem aj ja. Pretože vždy chcem konať Tvoju vôľu. Ale, Pane, daj mi Tvoju Božskú silu aby som prekonal slabosť a ničotu. (krátke ticho)

Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás, strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen.

Sláva Otcu…

Nechaj ma s Tebou znášať Jeho bolesť,

ktorý bol pre moje hriechy zabitý,

ktorý pre mňa v mukách zomrel.

 

  1. zastavenie: Srdcia lásky sú zlomené

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojim Krížom vykúpil celý svet.

Ó môj Ježišu, dýchaš tak ťažko a pomaly… V Tvojom srdci už skoro nezostala žiadna krv… Tma padá na krajinu… Posledné zvolanie Božieho muža sa ozýva v plači Svätej Panny. Vaše Srdcia Lásky prestali biť, Život zomrel! (ticho kľačíme)

Aký zázrak, že Mária ešte stále žije! Nie kríž, ale jej srdce bolo tým pravým oltárom na ktorom si slávil obetu Tvojho Tela a Krvi. Nebola to Mária, ktorá prvá prelomila svätú Eucharistiu, Tvoje Srdce Lásky, tým, že tak veľmi trpela pod krížom až pokým si už nemohol zniesť pohľad na jej utrpenie? S jej pomocou, Tvoja obeta bola bezchybne dokonaná. A Ty si zomrel víťazne. Ó Srdcia Lásky, dovoľte nám porozumieť tomuto tajomstvu Vašej jednoty lásky. A denne Vás prosíme: Nechajte nás byť účastnými na ňom. Chceme byť súčasťou Tvojho tela, cirkvi. Chcem byť súčasťou Tvojej obety ako obeť Vašej Lásky. Chceme byť súčasťou triumfu Vašich Sŕdc Lásky! (Krátke ticho)

Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás, strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen.

Sláva Otcu…

Nechaj zmiešať moje slzy s Tvojimi,

trúchliť za Tým ktorý trúchlil za mnou,

po všetky dni môjho života.

 

  1. zastavenie: Srdcia Lásky sú zjednotené aj v smrti

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojim Krížom vykúpil celý svet.

Ó Ježišu! Tvoje utrpenie sa skončilo, ale pokračuje v Márii ktorej srdce je teraz zlomené pretože vidí Tvoje Srdce kruto prebodnuté. Tvoj pocit, že si bol opustený Bohom, teraz pokračuje v Márii. Tvoja ťažoba starosti o učeníkov a celú cirkev pokračuje v Márii. Tvoje mŕtve telo je uložené do lona Jej živého tela. A tak ako prevzala Tvoje utrpenie, ona Ti už teraz dala život znovu. Aj keď musí počkať dlhé hodiny pokiaľ je jej dovolené vidieť realitu Tvojho nového života. Nikdy si nezomrel, bolo to nemožné, pretože Ty si Láska a život sám o sebe. Vaše Srdcia Lásky pokračujú v živote po celé obdobie v cirkvi ich ochotou milovať Boha a blížneho. Ó Srdcia Lásky! Urobte nás hodnými aby sme k Vám mohli náležať ako apoštol Ján. Nech si uchováme vieru, aj keby to malo vyzerať ako koniec Spoločenstva Vašich Sŕdc Lásky. Nech zostaneme vo Vašej láske aj vtedy keď by sme mali držať Tvoje mŕtve telo v našom náručí a dajte nám útechu a nádej v každej situácii temna prítomnosťou a silnou vierou Márie. (krátke ticho)

Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás, strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen.

Sláva Otcu…

Byť s Tebou pri kríži,

Tam s Tebou plakať a modliť sa,

To je všetko o čo Ťa prosím aby si mi dala.

 

  1. zastavenie: Srdcia Lásky sú pochované

Klaniame sa Ti Kriste a dobrorečíme Ti.

Lebo si svojim Krížom vykúpil celý svet.

Ó môj Bože, pozri na Máriu a udeľ milosť Tvojmu ľudu. Ona ponúkla Svojho syna symbolicky ako dieťa v chráme a Ty si prijal jej obetu. Ty si jej daj roky rastu do hlbokej a intímnej jednoty s Kristom. Všetky Tvoje skryté tajomstvá a záhady jej boli zjavené. Ale potom Ona mala uskutočniť jej symbolickú obetu. Najprv Ťa musel od neho fyzicky oddeliť pretože si mal ešte splniť svoju úlohu vo svete. Ona zatiaľ sa mala pripraviť v tichosti a modlitbe. A potom Ťa mala uvidieť ako zomieraš v tele. Teraz, konečne, ona musí obetovať, že už nikdy neuvidí ani Tvoje mŕtve telo. Telo je uložené do hrobu a jaskyňa použitá ako hrob je uzatvorená veľmi dobre. Každé viditeľné spojenie medzi Srdcami Lásky, také silné a ktoré rástlo každým dňom, je teraz prerušené. Totálne zničené. Už neexistuje žiadna známka lásky pre Máriu od Ježiša. Jej duša bola uvrhnutá do tmy. Ale jej viera sa ukázala dokonalou. Jej viera je tou silou ktorá ju drží nažive a umožňuje jej zjednotiť rozpŕchnutých učeníkov. Nikdy sa nevzdala viery, že Ty si Láska a Život sám o sebe. Hriech prvej Evy, nevera v Božiu Lásku, ktorý by jej nikdy nebol dal prikázanie aby ju oklamal a aby jej odoprel niečo, bol pretvorený v dobro a vymazaný. Nepoškvrnené srdce Márie, naša Matka, daj nám svoje Nepoškvrnené Srdce, tak silné vo viere a schopné vykonať takú hrdinskú obetu, že my môžeme premôcť smrť a diabla prostredníctvom Vašich Sŕdc Lásky. (krátke ticho)

Ó Ježišu! Ó Mária! Vy ste Srdcia Lásky. Milujem Vás, strávte ma. Som Vašou obeťou lásky. Amen.

Sláva Otcu…

Zakiaľ sa moje telo tu rozpadá,

nech moja duša Tvoju dobrotu chváli,

bezpečne s Tebou v raji.

Záverečná modlitba

Môj Bože, nemohol si dlho vydržať sa pozerať na to ako Mária trpí medzi nádejou a zúfalstvom, a pre jej plač a modlitbu boli tri dni tmy skrátené. Skoro ráno v nedeľu budeš vzkriesený z mŕtvych. Silou si vezmeš svoje predošlé telo z hrobu a premeníš ho na nové telo slávy, s ktorým sa zjavíš svojej Matke, ktorá prebdela čakaním celú noc. Akáto to len bude radosť pre Vás oboch keď sa znovu objímete! Vaša spoločná Jednota bude teraz znovu obnovená a veľmi prehĺbená spôsobom aký si žiadny človek nevie ani predstaviť. Teraz je triumf Sŕdc Lásky dokonalý, konečný a zjavený svetu vo svojej sláve. Anjeli budú tancovať, zem začne spievať, pokoj a láska budú navždy ustanovené. Sláva buď Bohu na výsostiach! (krátke ticho)

S Modlitbou Dvoch Sŕdc Lásky, zjednoťme sa teraz slávnostne s Dvomi Srdcami Lásky v ich utrpení.

(Modlitba Dvoch Sŕdc Lásky, Požehnanie, Hymna)