Audio – zvukové nahrávky

Advent 2022

Nový rok přípravy na druhý příchod Krista

 

Poslední den liturgického roku

 

Mše pro děti

 

Otec Montfort se vrací na Sv. Horu

 

Setkání biskupů v Orlu (8.9. 22)

 

O Nigérii (9.9.22)

 

Milujte se navzájem…

 

 

Nechejme se proměnit v planoucí oheň lásky

 

Pokoj vám dávám (O. Pascal 17.5.)

 

O. Pascal (15.5.22)

Neděle Dobrého Pastýře (O. Pascal)

 

O. Pascal – Dovolme Pánu, aby proměnil naše slabosti v jeho slávu (1.5.22)

 

Půst – Velikonoce 2022

(z whatsappové skupiny 2 Srdce Lásky)

Vigílie ze svátku Božího milosrdenství

 

Velikonoční vigílie – Královna všech vigílií

 

Den agónie P. Marie

 

Velký pátek 2022

 

Ráno Velkého pátku

 

Zelený čtvrtek 2022

 

Nejdůležitější boj je o duše

 

Učme se obětovat vlastní vůli

 

Kázání otce Lásky o Květné neděli

 

Ježíš přichází na svátky do Jeruzaléma

 

Ježíš zemře příští pátek

 

Poslední čtvrtek v době postní

 

Jste připraveni zemřít s Ježíšem?

 

Čtvrtek je dnem 2 Srdcí Lásky

 

Sladký hlas P. Marie

 

Maminka Cecílie

 

Svátost smíření