Milujte své rodiče

Kázání Otce Montforta Okanwikpo, SHL, na svátek Svaté Rodiny při nedělní mši sv. (r. 2021):

Moji drazí bratři a mé drahé sestry, jak velkou radost nám Bůh vlil do našich drobných srdcí! Radost v našich srdcích téměř exploduje, radost z Vánoc: Boží Syn se pro nás narodil a jeden rodič dnes přinesl do kostela novorozené dítě, aby poděkoval Bohu za dar tohoto nového života…

Děkuji vám všem, že jste přišli na tuto nedělní mši sv. na svátek Svaté Rodiny. Prosím vás, prosím vás, prosím, nikdy v životě nepozvedněte ruku proti své matce nebo otci! Musíte milovat svou matku, otce, své rodiče stejně, jako milujete Boha. Právě proto Bůh vytvořil Desatero přikázání: první tři směřují k Bohu, další směřuje k vašemu otci a matce. Takže po lásce, kterou prokazujete Bohu, musíte lásku přenášet na své rodiče. Oni jsou vašimi „bohy“. Oni způsobili, že existujete. Bez nich byste neexistovali.

Dnes je svátek Svaté Rodiny, proto milujte své rodiče, něco pro ně dnes udělejte.

Na jednu věc nedokážu zapomenout. Byl jsem malý chlapec, utrhl jsem pomeranč, oloupal jsem ho a dal ho svému tatínkovi Luisovi a mamince Cecílii a řekl jsem jim: „Děkuji vám za to, že jste naši rodiče.“ Jen abych jim projevil vděčnost; pomeranč není nic cenného. Ale oni byli tak šťastní, že si jich jakožto rodičů jejich děti váží. Dnes musí každý člověk projevit vděčnost svým rodičům. Moji rodiče už odešli do nebe, ale dnes si musím najít čas, abych zajel tam, kde jsou pohřbeni, abych za ně sloužil mši sv. Tatínku Luisi, maminko Cecilie, děkuji vám za to, že jste byli mými rodiči; Bůh vás použil k tomu, aby mě přivedl na svět.

A tak dnes prosím: vylijte svou lásku na tatínka a maminku. Drobnosti, nemusí to být nic velkého, může to být i jen krátké objetí, malá pusa, jeden burský oříšek, jedna sušenka, kytička, drobnost. Ale projevte jim dnes svou vděčnost. Ode dneška nikdy nemluvte hrubě na své rodiče, nikdy je neurážejte. Nikdy, nikdy, nikdy je nesmíte udeřit; raději zemřete! Nikdy je netrapte. Rodiče jsou nejšťastnější, když vidí úspěchy svých dětí. Takže pokud studujete, kvůli rodičům studujte dobře; pokud pracujete, pracujte usilovně. To proto, aby byli šťastní.

Stejně jako děláte radost Bohu, dělejte radost svým rodičům – je svátek Svaté Rodiny. Maminka Maria je stále díky svému dítěti nejšťastnější matkou ze všech; dovedu si představit, že Jidášova matka asi je tou nejnešťastnější matkou na světě. Ať tedy jsou vaši rodiče na vás hrdí, protože žijete svatě! Moje rodina je rodina Dvou srdcí lásky. Děkuji vám, vy všichni jste členy této rodiny. Kéž Bůh žehná všem v rodině Dvou srdcí lásky. Kéž vás Bůh všechny odmění Svým největším možným požehnáním nyní i na věky, skrze Krista, našeho Pána. Amen.