Vigilie (když je Mše svatá)

Ve 23:30 – Růžencové procesí se svíčkami, květinami a kadidlem. Rozjímáme o tajemstvích Lásky. Po růženci zpíváme Salve Regina (Zdrávas Královno).

O půlnoci

 1. Anděl Páně
 2. Modlitba Dvou Srdcí Lásky – jeden desátek
 3. Modlitba požehnání: „Kéž život, útěcha, sláva a láska Boží v Srdcích Lásky sestoupí na nás a zůstává s námi nyní i navěky. Amen.“
 4. Eucharistické požehnání: „Pán s vámi – I s tebou“, píseň Tantum Ergo (Před svátostí touto slavnou), eucharistické požehnání, Božské chvály
 5. Hymna Dvou Srdcí Lásky – 1. anglicky, 2. v místním jazyce dané země, 3. v jazyce igbo (rodný jazyk otce Montforta)
 6. Aklamace

V 0:30

Mše svatá: vigilní Mše svatá Dvou Srdcí Lásky je slavena každou noc s texty ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (s výjimkou Vánoční a Velikonoční vigilie). Čtení jsou podle liturgického cyklu: A, B nebo C.

Struktura Vigilní mše:

 1. Úvodní obřady
 • po úkonu kajícnosti je požehnání a pokropení svěcenou vodou
 • Breviář (Matutinum – modlitba se čtením):
  • žalmy
  • první čtení z modlitby se čtením (Slyšeli jsme slovo Boží – Bohu díky)
  • čtení z poselství Dvou Srdcí Lásky (Slyšeli jsme poselství Dvou Srdcí Lásky – Bohu díky)
  • druhé čtení z modlitby se čtením (Smiluj se nad námi, Pane – A dej nám svou spásu)
  • Sláva na výsostech Bohu
  • Kolekta (vstupní modlitba kněze při Mši svaté)
 1. Bohoslužba Slova
 • mešní čtení
 • homilie
 • Vyznání víry
 • přímluvy – po každé přímluvě všichni zpíváme: „Ó Ježíši, ó Maria, vy jste Srdce Lásky! Miluji vás. Vezměte mě v sebe. Vám patří má úplná oddanost.“
 1. Bohoslužba Eucharistie
 • po proměňování všichni v prostraci zpíváme: „Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum!“
 • před Svatým přijímáním zpíváme Modlitbu Dvou Srdcí Lásky
 1. Závěrečné obřady
 • Ite misa est (Jděte ve jménu Páně)

 

Adorace

Modlíme se Modlitbu Dvou Srdcí Lásky (dva růžence, tj. 100x).

Na Svaté Hoře se ji modlíme na Svatých schodech, předtím si vzájemně umýváme nohy.

Tichá adorace do 4:00 – nasloucháme Pánu, který mluví v našich srdcích.

 

Ve 4:00, nejpozději ve 4:30:

 1. jeden desátek Modlitby Dvou Srdcí Lásky
 2. Modlitba požehnání: „Kéž život, útěcha, sláva a láska Boží v Srdcích Lásky sestoupí na nás a zůstává s námi nyní i navěky. Amen.“
 3. Eucharistické požehnání: „Pán s vámi – I s tebou“, píseň Tantum Ergo (Před svátostí touto slavnou), eucharistické požehnání, Božské chvály

Hymna Dvou Srdcí Lásky – 1. anglicky, 2. v místním jazyce dané země, 3. v jazyce igbo (rodný jazyk otce Montforta)