Dopisy„Požehnanou postní dobu!“ Přání z Nigérie

Sv. Hora, Nigérie, začátek března 2020

“Milí členové Dvou Srdcí Lásky,
O. Montfort se modlí spolu s Komunitou a dětmi, které přicházejí na Sv. Horu za zastavení šíření koronaviru, slyšeli jsme, že se objevil již v České republice. Jak je psané v Izaiáši: Na této Svaté Hoře Bůh setře každou slzu z očí, odstraní smrt navždy…
Také vám přejeme požehnanou postní dobu, o. Montfort řekl na popeleční středu:
Učiňte tuto postní dobu tou nejlépe prožitou ve vašem životě, prožijte ji dokonale; nekonejte, neříkejte a nemyslete nic, pouze to, co je Boží vůle.
Ať vám žehná všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.
Pokud byste mohli, budeme vděční za každý příspěvek na Svatou Horu. Nyní nám začala deštivá sezóna, plánujeme vysadit ovocné stromy a zeleninu.
Děkujeme za vaše modlitební setkávání, o. Montfort má velikou radost a modlí se za každého z vás a za všechny vaše úmysly.
“Modlíme se za zastavení Coronaviru, tato modlitba Dvou Srdcí Lásky je řešením! Otec Montfort všem žehná.”
11.3.20: “Kéž nás Bůh zachrání od této nemoci na přímluvu Matky Chukwuemeky, dnes jsou to 3 roky co nám šla připravit cestu do nebe. Myslím že Bůh připravuje svět na velkou změnu, o. Montfortovi řekl, že tento rok je rokem slávy. Vytrvejme v modlitbě Dvou Srdcí Lásky.”
S. Sestra Anežka Zemanová
Novoroční přání o. Montforta (Leden, 2020)

Šťastný Nový rok všem našim členům v České republice a na Slovensku. Děkujeme vám za vaše modlitby.

Tento nový rok je rokem slávy, vlády Srdcí Lásky v nás a ve všech, zvláště v této vaší zemi, České republice a na Slovensku. Bůh vládne ve vás, Bůh vládne ve vašich domovech, ve vašich společenstvích, v celé zemi skrze vaši věrnost modlitebnímu životu Dvou Srdcí Lásky. Vaši kněží jsou PŘÍKLADNÍ. Děkujeme Bohu za vás všechny, naši členové.
 Modlíme se, aby vám Bůh požehnal, požehnal vašim rodinám, požehnal vaší práci, požehnal všemu, co konáte.
Očekáváme, že přijedete, abyste se k nám připojili na Slavnost Dvou Srdcí Lásky v Římě a také naší pouti na Svatou Horu v prosinci tohoto roku.

Kéž Bůh požehná vám všem ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen!


Dopis o. Montforta ke 30. výročí kanonizace Anežky Přemyslovny


Vánoční pozdrav o. Montforta 2021


Novoroční požehnání o. Montforta 2022