Zprávy od sestry Anežky ze Sv. Hory

Sv. Hora, Nigérie, začátek března 2020
„Milí členové Dvou Srdcí Lásky,
O. Montfort se modlí spolu s Komunitou a dětmi, které přicházejí na Sv. Horu za zastavení šíření koronaviru, slyšeli jsme, že se objevil již v České republice. Jak je psané v Izaiáši: Na této Svaté Hoře Bůh setře každou slzu z očí, odstraní smrt navždy…
Také vám přejeme požehnanou postní dobu, o. Montfort řekl na popeleční středu:
Učiňte tuto postní dobu tou nejlépe prožitou ve vašem životě, prožijte ji dokonale; nekonejte, neříkejte a nemyslete nic, pouze to, co je Boží vůle.
Ať vám žehná všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý.
Pokud byste mohli, budeme vděční za každý příspěvek na Svatou Horu. Nyní nám začala deštivá sezóna, plánujeme vysadit ovocné stromy a zeleninu.
Děkujeme za vaše modlitební setkávání, o. Montfort má velikou radost a modlí se za každého z vás a za všechny vaše úmysly.
Ze zpráv poslaných na Fb profil:
„Modlíme se za zastavení Coronaviru, tato modlitba Dvou Srdcí Lásky je řešením! Otec Montfort všem žehná.“
11.3.20: „Kéž nás Bůh zachrání od této nemoci na přímluvu Matky Chukwuemeky, dnes jsou to 3 roky co nám šla připravit cestu do nebe. Myslím že Bůh připravuje svět na velkou změnu, o. Montfortovi řekl, že tento rok je rokem slávy. Vytrvejme v modlitbě Dvou Srdcí Lásky.“
S. Sestra Anežka Zemanová