TAJEMSTVÍ MÉHO ÚSPĚCHU, MÉ CÍRKVE A VŠEHO JE MARIA

Má lásko, to, co ti odkrývám, je svrchovaná pravda. Vytrvej v ní a uč jí všechny. Ještě před svým Vtělením jsem stvořil a vyvolil Neposkvrněnou Pannu Marii, svou Matku. Pouze do ní jsem se mohl vtělit a ona odpověděla na Mou Lásku tím nejnádhernějším způsobem, jakým žádný tvor před ní nemohl odpovědět – s naprostou, úplnou, bezpodmínečnou, nepopsatelnou láskou. Má Lásko, nikdo si nedokáže představit Lásku, kterou jsem od ní zakoušel po všechny dny svého života zde na Zemi, a až do věčnosti v nebi. To kvůli její Lásce, nepopsatelné Lásce jsem ji učinil Královnou a vzorem všech, dokonce i andělů a archandělů, kněží a mučedníků, celého stvoření a celé Církve.

Nesvěřil jsem jí pouze všechno, co mám Já, ale i své Božství. Byla Matkou, ochránkyní a strážkyní Mého Lidství, Mého Božství, Mého poslání a všeho, co mám, všeho, co jsem a všeho co mohu mít a všeho čím můžu být a budu.

Dokonce je jí svěřen Můj příchod v Eucharistii a Mé uskutečňování kněžství v lidech, které jsem vybral, posvětil a vysvětil, ti všichni jsou jí dáni. Jediné, co jí není podřízeno, je Nejsvětější Trojice, samotné Božství. Má Lásko, tajemství Mého úspěchu je Maria. Chci také, abys chápal toto: tajemství úspěchu celé Mé Církve i všeho v ní je Maria. To je důvod, proč jsem svěřil celou Církev, apoštoly, jí. Má Lásko, svěř jí své poslání a dovol jí, ať tě provází, řídí a inspiruje.

Uveď ji co nejhlouběji do své duše, do svého života, do svého srdce, do nejtajnějších míst a oblastí a tajemství svého života a všeho, co máš a co jsi. Svěř jí všechny Mé kněze a všechny bratry a sestry, zasvěcené osoby a laické apoštoly, všechny, kteří s tebou spolupracují. Má Lásko, dovol jí zcela všechno řídit a uvidíš, jak bude všechno okamžitě a trvale v pořádku. Ona má moc, kterou celé stvoření, včetně nebe, země a podsvětí nemůže pochopit ani obsáhnout. Její lesk a sláva převyšují celé stvoření. Můj synu, všechno ostatní stvoření dohromady se s ní nemůže měřit, ani v kráse, ani ve svatosti, ani v čistotě, ani v nádheře, ani v majestátu. Ona vše převyšuje, ona je proti celému stvoření jako oceán vůči kapce vody, jako hora proti zrnku písku, jako les proti jednomu listu.

Synu, toto všechno… Říkám ti, toto všechno… To, co jsem ti odhalil je pořád jen jako kapka vody v oceánu tajemství Mé matky. Je to jako list v lese. Je to jako zrnko písku z hory. Žádný tvor nedokáže pochopit ani obsáhnout plnou slávu Mé Matky, slávu, kterou jsem jí dal, protože ona…

Má Lásko, pokračuji v promlouvání k tobě zde, v bazilice sv. Petra, o slávě Mé Matky, která překračuje slávu všeho tvorstva dohromady – všeho v nebi, na zemi i podzemí.

Je tomu tak proto, že pouze Já a Má Matka jsme schopni…

UNIVERZÁLNÍ MISE ZASVĚCENÍ
A SJEDNOCENÍ VŠEHO V KRISTU