Dopis s. Anežky, duben 2016

15. dubna 2016 Svatá Hora

„Kéž nejsme ničím, pouze láskou! Věř v Lásku, chval Lásku, kaž Lásku, miluj Lásku…..“. o. Montfort

Milí přátelé Dvou Srdcí Lásky,
s velikou radostí vás zdravíme ze Svaté Hory. Píšu vám v den, kdy se scházíte ve Špindlerově Mlýně, o. Montfort vám všem žehná a pozdravuje vás. Není nic hezčího než se modlit za spásu všech duší a darovat Bohu své malé oběti lásky.
Pán Ježíš řekl o. Montfortovi: „Požehnáni jsou ti, které jsem vyvolil a kterým jsem dal svého Ducha Svatého, aby s tebou spolupracovali. Jsou požehnáni zde na zemi i na věčnosti. Neexistuje žádné požehnání, žádná odměna tomu rovná. Miluj je, odměň je, pomoz jim rozumět tomuto povolání, této slávě, pomoz jim odpovědět na jejich volání. Učil jsem tě tomuto celé roky, tak nyní posiluj je. Tak, jako jsem řekl Petrovi: „až se obrátíš, utvrzuj své bratry.“
O. Montfort vás přijede znovu povzbudit v listopadu na duchovní obnově v Koclířově, do Německého Essenu odlétá již v sobotu 16. dubna. Je také krásné, že se povzbuzujete navzájem a modlíte se spolu.
Každý den Bohu děkuji za své povolání, že mohu následovat o. Montforta. Modlíme se také za všechny členy Dvou Srdcí Lásky na celém světě a zvláště v
České republice a Slovensku.
Je velikou milostí následovat o. Montforta. Bůh ho vyvolil, svého nepatrného služebníka, k této největší misi spásy všech duší – a on řekl spolu s Pannou Marií „ANO, jsem tvůj služebník, ať se mi stane podle tvého slova.“
Stal se ničím, pouze BOŽÍ LÁSKOU. A každý, kdo ho potká, setká se s Ježíšem a Pannou Marií. O. Montfort je velikým prorokem, jako Mojžíš a vede nás do zaslíbené země, do království Dvou Srdcí Lásky. Bůh Otec, Pán Ježíš, Panna Maria, andělé, svatí…. k němu mluví každý den. O. Montfort je knězem, který miluje Ježíše a Pannu Marii jako nikdo jiný. Můj kamarád říká: „nikdy jsem neviděl kněze sloužit Svatou Mši s takovou láskou…“ a já ho následuji a vy také, protože chceme milovat Pána Ježíše a Pannu Marii tak jako on a chceme mu pomoci s posláním pro záchranu všech duší, abychom se jednoho dne všichni sešli v nebi.
O. Montfort říká: „mou prací je milovat Boha, kázat Boží lásku, přinést všechny do Boží lásky, zapálit celý svět ohněm Boží lásky.“
A nemusíme se ničeho obávat, je to Bůh, který vše vykoná, pouze stačí, když jako Panna Maria odpovíme „ANO“
Bůh nám daroval tuto krásnou modlitbu:
„Ježíši, Maria, miluji vás, smilujte se nad námi, zachraňte všechny duše! Amen!
Ó Srdce Lásky….“(modlitba z letáčku)
Pán Ježíš si přeje, abychom se takto modlili neustále, zvláště v 6, 12, ve 4 hod, během Sv. přijímání, Sv. hodiny, a Vigílie.
Svěřme sebe a své drahé Srdci Pána Ježíše a Srdci Panny Marie, oni nás dovedou do nebe.
Zasvěťme se jim slovy:
Ježíši, Maria, já (jméno) miluji Vás, smilujte se
nad námi, zachraňte všechny duše! Amen! O Srdce Lásky….
Milí přátelé, děkujeme vám za vaši podporu, modlitby i finanční příspěvky pro Sv. Horu. Stále se za vás modlíme a v Srdcích Lásky jsme stále spolu.

Bůh vám žehnej!
Sr. Anežka Ihemeredinma Zemanová, SHL