Denní řád

z lásky daný naším Bohem

 

23.30   Růžencové procesí – se svíčkou, kytičkou a kadidlem jako znaky naší lásky

0.00     Anděl Páně, desátek modlitby Dvou Srdcí Lásky, Eucharistické požehnání

0.30     Vigílie – Mše Sv. s noční modlitbou se čtením

3.00     Adorace na Svatých Schodech – 2 růžence modlitby Dvou Srdcí Lásky,

            poté následuje tichá adorace

4.00     ukončení adorace desátkem modlitby Dvou Srdcí Lásky, Eucharistické

            požehnání

4.30     odpočinek

6.00     Anděl Páně, desátek modlitby Dvou Srdcí Lásky, Eucharistické požehnání

            Ranní mše svatá s ranní modlitbou církve, přímluvy za úmysly zakladatele

7.00     ranní funkce

7.30     snídaně

8.00     studium, práce

12.00   Anděl Páně, desátek modlitby Dvou Srdcí Lásky, Eucharistické

            požehnání, přímluvy za rodiny a příbuzné

12.45   oběd

13.30   odpočinek

14.30    umývání nohou, modlitba na Svatých Schodech – 2 růžence Dvou Srdcí Lásky

15.00   Svatá Hodina, přímluvy za dárce a ty co nás prosili o modlitbu

16.30   rekreace – sport, hry

17.00   večeře

18.00   Anděl Páně, desátek modlitby Dvou Srdcí Lásky, Eucharistické požehnání, poté

            následuje Vítězné Eucharistické růžencové procesí kolem Svaté Hory

19.45    Kompletář

20.00   spánek, silentium


Podrobněji je denní řád popsán v Modlitebním manuálu