CÍRKVI V NĚMECKU

15.7.1999

Můj lide! Můj milovaný lide! Já jsem tvůj Bůh. Já jsem Bůh Lásky. Miluji vás, můj lide. Přijďte ke Mně. Přijďte k vašemu Bohu. Můj lide, Já jsem váš Bůh. Můj milovaný lide. Já jsem tvůj Bůh a Láska. Stvořil jsem vás a povolal, abyste byli Mým vlastnictvím. Já jsem váš Bůh, vy jste můj lid. Miluji vás.

Slitujte se nad Mou Láskou. Prosím vás: přijďte zpět ke Mně. Všichni, kdo jste Mě opustili, kdo jste opustili cestu, kterou jsem vám připravil v Mé Církvi, v Mém Srdci: přijďte zpět ke svému Bohu. Přijďte zpět k vaší spáse. Přijďte zpět ke svému naplnění. Stvořil jsem vás z Lásky a povolal vás, abyste byli Mí v Mé Lásce. Dal jsem vám svou Lásku. Podívejte se na Mé Srdce Lásky. Podívejte se na Mého milovaného Syna. Podívejte se na jeho Srdce – Srdce Lásky. Podívejte se na Mou Dceru, na mou vyvolenou Dceru a nositelku Mé Lásky. Podívejte se na její Neposkvrněné Srdce. Tato Dvě Srdce pro vás krvácejí. Tato dvě Srdce pro vás stále ještě trpí – z Lásky k vám. Přijďte ke Mně v Mé Lásce.

Řekni Mému lidu, že jsem Bůh Lásky. Řekni Mému lidu, že jej miluji. Řekni Mému lidu, že zapomenu na všechny jejich hříchy. Řekni jim, ať litují svých hříchů a přijdou zpět ke Mně. Řekni Mému lidu, že Mé Srdce je pro ně otevřené. Řekni Mým lidem, že pro ně pláču. Mé Srdce pro ně krvácí. Řekni jim, že je miluji nekonečnou Láskou. Nezáleží na tom, jak moc mě zranili, já je stále miluji. Nezáleží na tom, jak dalece ode mě bloudili, já je stále miluji. Miluji je, do posledního okamžiku jejich života. Miluji je do konce. Řekni jim, ať se nerozhodují proti Mně. Řekni jim, ať se nerozhodují proti Mé viditelné Církvi. Řekni jim, ať se nerozhodují proti viditelným představitelům.

Řekni jim, ať Mi postaví chrám Mé přítomnosti uprostřed nich. Já jsem Bůh. Jediný uprostřed nich. Chci ustanovit středisko své Lásky v jejich středu, v jejich zemi. Chci přitáhnout všechny duše k sobě, abych jim požehnal a zachránil je. Toto je místo, kde lidé pocítí Mou přítomnost v Mé Lásce. Chci založit středisko své Lásky v Mých Srdcích Lásky uprostřed nich, Centrum Mé přítomnosti. Přijďte! Přijďte! Přijďte, mí lidé ke Mně, k Mé Lásce, do Mého Srdce Lásky! Pouze v Mé Lásce najdete spásu, bezpečí, naplnění, štěstí. Já jsem váš Bůh, vy jste můj lid. V tomto mém středisku Lásky bude adorace, nepřetržitá adorace mé Lásky, Mé Přítomnosti ve Svátosti Lásky uprostřed vás ve dne v noci. Z tohoto místa chci vylít své požehnání své nekonečné Lásky na všechny lidi, do všech zemí. Chci získat zpět všechny, kdo mi patří a požehnat všem a zachránit všechny, kdo ke Mně přijdou. Zde se má žít, vyučovat a uplatňovat pravá Boží Láska a láska k bližním. Čistá a svatá Láska.

Zde je Škola Lásky pro všechny lidi, pro celý svět. Má se pečovat o chudé, bohatí se mají dělit, nemocní mají být ošetřováni a všichni budou sdílet, budou mít účast v Srdci Mé Lásky. Zde zamýšlím sjednotit srdce všech. Všichni budou jedno. Já jsem Bůh. Jeden Bůh, jedna Láska, Bůh všech, Bůh Lásky. Ó, Má Láska bude vládnout! Odsud se Má Láska rozšíří ke všem, do každého srdce a domova, do každé komunity, všude, ve všech dobách. Ó, Má Láska bude vládnout. Přijdou útoky od zlého, ale Má Láska bude vládnout!