Poselství od sv. Josefa

Já, svatý Josef, Ochránce Svaté Rodiny, jsem dostal zvláštní úkol od Otce, od Syna a od Ducha Svatého, abych si vzal zvláštním způsobem na starost tebe a dílo Dvou Srdcí Lásky ve světě v této době, stejně jako jsem pečoval o Srdce Lásky od samého začátku až do své smrti. Jsem zde, abych chránil Srdce Lásky před útoky ďábla, před Herodem. Se Srdci Lásky jsem uprchl do Egypta. Tak se starám o Srdce Lásky až dodnes. Věčný Otec mi tuto povinnost uložil a já ji budu konat s velikou Láskou a oddaností, ještě více, než dříve. Dal mi velikou moc, abych se o ně mohl postarat, protože ví, že boj je hrozný. Chci tě jen ujistit, že já a všichni svatí jsme s tebou. Ty jsi ve středu této práce v tomto čase ve světě. Všichni Svatí jsou s tebou. Pocházíš z Otce a Syna a Ducha Svatého.

Já, Josef, se všemi svatými v Nebi i na zemi jsme s tebou. Svádíme boj v této bitvě. Tato bitva je vybojována a vyhrána, i když se stále ještě bojuje. Neboj se nikoho a ničeho. Všude, kde jsi, je s tebou nesčetné množství Svatých. Zůstaň spojen s Otcem, zůstaň spojen se Synem, zůstaň spojen s Duchem Svatým. NEBOJ se jít kamkoliv. Neboj se vydávat svědectví o Mé lásce – dosvědčuj tuto Lásku.

Existuje jenom Boží Láska. Nazývám ji Mou Láskou. Srdce Lásky jsou mými zvláštními svěřenci. Srdce Lásky jsou navždy mou speciální prací.

Bůh mě zvolil, abych byl ochránce Srdcí Lásky, stále, navždy, dokud všechno nebude Láskou, dokud nebude všechno obnoveno v Srdcích Lásky. Já se všemi svatými v nebi jsme s tebou. Já a všichni svatí tě milujeme, milujeme, milujeme a ctíme tě. Ctíme tě! Vzdáváme ti čest, Srdce Lásky, Boží Lásky. Nejdůležitější práce v novodobých dějinách, nejdůležitější práce v této době, nejvíce napadaná ze všech stran. Připrav všechny členy, ať se nebojí. Ať jsou jakkoli napadáni, všichni jsou chráněni. Všichni jsou chráněni.

Pokud se nepřestanou modlit modlitbu Srdcí Lásky a dělat dílo Lásky, jsou chráněni. Bitva probíhá. Bitva je vyhrána. Je vyhráno! Vítězství! Vítězství! Vítězství! Srdce Lásky kralují, Srdce Lásky kralují, Srdce Lásky budou neustále kralovat, Srdce Lásky budou stále kralovat. Bůh ti žehnej.