O SYNODĚ A CÍRKVI V AFRICE

     V 7.22 v letadle společnosti Air France z Paříže (Charles de Gaulle) do Říma (Fiumicino).

Nyní ti chci něco říci k synodě o Africe. Tato synoda je jednou z nejdůležitějších událostí v současné Církvi nejen pro Afriku, ale pro celý svět:

Synu, naslouchej tomu, co ti říkám o synodě a církvi v Africe. Do církve v Africe jsem vložil svou velkou důvěru, víru a lásku a zrovna tak do této synody. Prosím, modlete se za synodní otce, aby k této synodě přistupovali s co největší zodpovědností, protože skrze ni vzejde pro Mou Církev – zvláště v Africe – mnoho dobrého, požehnání, pokrok a prosperita.

Má milovaná Lásko, ustanovil jsem tě poslem Mých Srdcí Lásky, ztělesněním své Lásky ve Dvou Srdcích Lásky a skrze ně, v jednotě s Nejsvětější Eucharistií a v plném sjednocení s Nejsvětější Trojicí Lásky.