Otče Montforte, jste zakladatelem katolického společenství Dvou Srdcí Lásky. Můžete nám říci, co je hlavním účelem a cílem tohoto společenství a vaší práce?

Toto dílo pochází od Boha. Bůh sám je základem všeho, co děláme, my jsme pouze jeho služebníky, jeho nástroji, které používá k tomu, aby šířil svou lásku, a já jsem šťastný, že jsem Božím nástrojem.
       Zcela se mu odevzdávám, aby mě v této práci pro spásu duší používal tak, jak si sám přeje. Hlavním cílem tohoto díla Srdcí Lásky je láska k Bohu. Milovat Boha celým svým srdcem, celou svou myslí, celou svou duší a přivádět lidi k Boží lásce.

Sestra Viola vstoupila do věčné svatební síně našeho Boha

JEDNODUŠE SVATÁ S naprostým podřízením se nejlaskavější a nejsladší Boží vůli rodina Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie oznamuje, že ...
Zobrazit celou aktualitu

Spolek Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky

Díky Bohu, milí přátelé, dovolujeme si vám oznámit, že přání sestry Anežky, ale především přání našeho zakladatele O. Montforta, abychom ...
Zobrazit celou aktualitu

Jak hledat a najít,

zvláště nové věci na našich stránkách V poslední době nám na stránkách přibývají kázání. Když si rozklikneme Menu a klikneme ...
Zobrazit celou aktualitu

Bohu díky za nádherné exercicie,

které vedl P. Štefan Pilarčík 15. -19. 7. 20 ve Štěkni. Fotky a videa od Vládi Foto a videa od ...
Zobrazit celou aktualitu

YouTube – kázání, přednášky, filmy …  

FACEBOOK:  O.Montfort – živé vysílání  –  S. Anežka – tlumočení         Skupina Dvou Srdcí Lásky        Fb stránka Dvou Srdcí Lásky

Rozhovor s o. Montfortem Okaa