Matka Chukwuemeka zemřela

Generální představená Sester Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie

Matka Chukwuemeka Maria Steidl zemřela

Se zármutkem, ale i s „nadějí, která neklame“ sdělujeme, že Pán života i smrti k sobě 11. března 2017 povolal – ve věku 42 let – generální představenou Kongregace Sester Dvou Srdcí Lásky – Ježíše a Marie, Matku Chukwuemeku Marii Steidl. Otec Montfort prosí všechny členy o modlitbu za ni i za celé Společenství Dvou Srdcí Lásky. Sestra Anežka píše: „Žila příkladný život a již naplnila své poslání, tak mohla spolu s Kristem říci: Je dokonáno! V posledních dnech u ní byl Otec Montfort a věříme, že nyní se již raduje v náručí P. Ježíše a P. Marie a přimlouvá se za nás. Děkujeme za vaše modlitby.“

+ Ať odpočívá v pokoji.

O matce Chukwuemece