PROSTRACE – NEJDOKONALEJŠÍ ZPŮSOB TĚLESNÉHO VYJÁDŘENÍ ÚCTY K BOHU

18. května 2004

Můj synu, prostrace je nejvyšší formou vyjádření úcty k Bohu tělem. Lehnout si před ním s rozpřaženýma rukama na zem, v úplném sebedarování a naprosté vydanosti a podřízenosti jeho božské Vůli je nejvyšší (tělesné) vyjádření služby Bohu. Zahrnuje současně to nejvyšší i nejnižší. Nemůže být nic poníženějšího, pokornějšího, poslušnějšího a vydanějšího. Tělesné vyjádření musí být také výrazem duchovního postoje; vnější musí vyjadřovat vnitřní. Tento tělesný výraz je také duchovním projevem, tělesná prostrace je duchovní prostrací a vnější vyjádření je současně vnitřním projevem. Prostrace v bohoslužbě Lásky v sobě zahrnuje vše tělesné a duchovní, vnější a vnitřní, nejnižší a nejvyšší, naprostou a úplnou poddanost, sebedarování, sebeobětování a sjednocení s Bohem.

Chci, aby prostrace byla nejvyšším vyjádřením naprostého sebedarování a sjednocení se Mnou v Lásce v Mých Srdcích Lásky. Kdykoliv ji praktikujete, stále více se naprosto podřizujete Mé Vůli a jste stále více sjednoceni s Mou Nejsvětější a Milující Vůlí. Sjednocujete se se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci. Ona také vyjadřuje vaši připravenost přijímat a dělat bez pochybování a tázání vše, co vám říkám, aniž byste otáleli, či se dále rozmýšleli.

 

     Hovoří Věčný Otec:

Je to také tělesná poloha nejhlubšího pokání a nejúpěnlivější prosby o milosrdenství, jako mého služebníka Davida a obyvatel Ninive. Je to postoj celkového a naprostého sebeobětování, v dokonalém opuštění sebe, a postoj Lásky, jako postoj Mého Syna Ježíše Krista, přibitého na zemi na kříž a vyzdviženého na kříži na Kalvárii.

Není nic, co by více člověka povzneslo, než jeho prostrace v naprosté podřízenosti a sebedarování, v oběti, v dokonalé Lásce a sjednocení s vůlí Boží.

 

Prostrace je způsobem bohoslužby v nebi těch, kteří jsou nejblíže trůnu Nejvyššího. Přivedl jsem vás nejblíže k sobě, zde na zemi – v prostraci přede Mnou a před Nejsvětější Eucharistií. Nebe je uprostřed vás, Má lásko, Můj synu.

Prostrace je takové nebe na Zemi. Prosím, synu, Má lásko, konej ji správně. Ať všichni v láskyplné adoraci a naprosté podřízenosti Mé Nejsvětější a Milující Vůli přede mnou konají prostraci. Jsem s tebou a vždycky s tebou budu. Nenechej se nikým odradit. To, co jsem tě poslal konat, je: přinést na Zem nebeský způsob bohoslužby. Jako jsem se modlil: Otče! Buď Vůle Tvá jako v nebi, tak i na Zemi. Prostrace je nebe na Zemi. Je to nebeská bohoslužba na Zemi. Budiž tomu tak. Prostrace je bohoslužba těla v Duchu a v pravdě. Všichni opravdoví ctitelé mají (Boha) uctívat v Duchu a v pravdě.

Má Lásko, ať se všechny Mé děti učí uctívat Mě v Duchu a v pravdě – celým svým duchem, celou svou myslí, tělem a vším, čím jsou a co mají. Všechny je miluji a navždy je budu milovat svou nekonečnou Láskou – vším, čím jsem a co mám.

Ať konají prostraci dobře, tak jako Můj Syn Ježíš Kristus na kříži.