Dopis z Essenu – Advent 2013

Essen v adventu 2013

Milí přátelé a členové Rodiny Dvou Srdcí Lásky,

s velkou radostí a vděčností Vám sdělujeme, že 21. listopadu tohoto roku byli biskupem Ayo-Maria Atoyebi v Ilorinu v Nigérii vysvěceni první jáhni našeho společensví na kněze. Jsou to Pascal Rodary z Königsteinu a Innocent Ofonedu z Nigérie. Více než deset let se oba připravovali na tuto velkou událost, které se zúčastnila také skupina 14 členů Společenství z různých zemí. V této době jsou ještě všichni v Nigérii, aby tento velký svátek oslavili společně se sestrami a bratry našeho společenství. Vám všem, kteří jste tolik let skrze vaši věrnou podporu v modlitbě a tak cennou materiální pomoc toto kněžské svěcení také umožnili, buď vyjádřen náš srdečný dík. Ať Vám sám Bůh odplatí Vaši velkomyslnost, jen On zná hodnotu Vaší oběti a Vašich modliteb.

7. prosince složí další bratři a sestry slavnostní sliby, mezi nimi také náš br. Dominik Wald. Mnozí novicové a novicky oslaví své první sliby. Děkujme Bohu za všechno, co On činí zde na zemi, aby vybudoval Království své lásky.

Tak Vám přejeme především jménem  o.Montforta a našich obou novokněží, ale také jménem všech členů rodiny Dvou Srdcí Lásky požehnaný čas přípravy na příchod Kristův. Učme se od Marie, která příchod našeho Spasitele skrze své „Fiat“ umožnila. Dávejme Bohu každý den své „Staň se“, abychom o Vánocích mohli do svých srdcí přijmout Ježíše. Nenechme Ho samotného v temnotě a chladu této doby, poskytněme mu své srdce jako místo, na kterém může svítit Jeho světlo a učiní svět teplým a světlým. Nejen o Vánocích, nýbrž také v nadcházejícím roce 2014.

 

Spojeni v Lásce Dvou Srdcí Ježíše a Marie zdraví Vás, za Společenství

Sr. Joan-Mary und Ulla Anders