Poselství

Nigerijský kněz P. Montfort Okanwikpo přináší svědectví o poselstvích, které mu náš Pán Ježíš Kristus dával už od jeho dětství. Ježíš mu odhaluje Svůj plán zachránit všechny duše celého lidstva a nastolit nyní na zemi Svou Vládu Lásky…

Kéž se tato poselství dotknou mnoha srdcí a pohnou je k životu zasvěcenému DVĚMA SRDCÍM LÁSKY, modlitbě a adoraci, skutkům lásky a šíření Boží Lásky, aby byly zachráněny všechny duše a pomohlo se k nastolení JEHO VLÁDY LÁSKY!

Zaslíbení Dvou Srdcí Lásky

Kniha Vláda Lásky

Kniha Jediné a jednoduché řešení (všechna poselství)

Poselství kněžím