LÁSKA SE MĚŘÍ OBĚTÍ

Kázání během Vigilie v pondělí 11.5.2020 na Svaté Hoře

P. Montfort Okanwikpo, SHL

 

Z úvodu:

Dnes v noci po procesí jsem se zeptal Ježíše na otázku ohledně téhle věci, kterou mám teď na sobě, ten bílý kus látky, který zakrývá můj nos a ústa. On se usmál a řekl: „Měl bys to nosit, můžeš z toho dokonce udělat součást svého hábitu.“

 

Kázání:

Děkujeme Bohu za všechno. Kdo byl nejmenší z vizionářů ve Fatimě? František. Kolik mu bylo let? Sedm. Když jim Panna Maria ukázala duše trpící v pekelném ohni a požádala je, aby činily více pokání, aby se více postily, tyto děti se rozhodly, že se každý den vzdají snídaně a budou se více modlit, více činit pokání. Dokonce si udělaly kající opasek a nosily ho kolem pasu, s ostny, které je bodaly do těla. Malé děti: devět, osm a sedm let. Panna Maria řekla: „Dobře, můžete ho nosit, ale když si lehnete, můžete si ho sundat, abyste mohly spát. Nenoste ho během spánku, abyste si mohly odpočinout.“

Vím o svatých, kteří si dali kámen do punčochy a nosili ho v botě, a co se stalo? Bolesti, že ani nemohli chodit, nemohli stát, bolest…

A tak když jednoho dne Františka bolela hlava a on slyšel zpívat ptáka, řekl Hyacintě: „Prosím, řekni tomu ptákovi, ať přestane zpívat, působí mi to ještě větší bolest hlavy.“ Ale ona řekla: „Cože? Ty už nechceš trpět pro duše? Ty už nechceš činit oběti pro duše?“ A co řekl František? Co odpověděl? „Ať křičí více a působí mi více bolesti, abych mohl přinést větší oběť pro duše.“

Čím více se obětujete, tím více roste vaše láska. Láska se měří obětí. Kristus řekl: „Neexistuje větší láska než tato: dát svůj život a zemřít za své přátele.“ Nemůžete udělat nic většího než dát svůj život a zemřít. Ó můj Bože.

Tady v Srdcích Lásky nám Bůh dal program dokonalosti. Je velmi jednoduchý, velmi jasný: program modlitby, adorace, mše. „Tohle je dokonalost, které chci, abys dosáhl,“ říká Pán. Pamatujte, je to dokonalost lásky, lásky k Bohu, k Bohu–Nejsvětější Trojici Lásky, a sjednocení se Dvěma Zraněnými a Krvácejícími Srdci Ježíše a Marie. „Jen žijte tento život lásky, modlitby Srdcí Lásky, naplno a bez kompromisů a dokonale, a všichni budou spaseni.“

Děkuji ti, můj Bože, má Lásko, mé Všechno, že mi dáváš tuto korunu, trnovou korunu.