O nás

Mezinárodní Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie je církevně uznané. Je to společenství kněží, řeholnic, řeholníků a laických apoštolů, které žije pro ustanovení vlády Boží Lásky k větší cti a slávě Boží, pro dobro a blaho církve, na pomoc chudým, nemocným a potřebným. Spolupracuje na vývoji a evangelizaci lidstva, aby byly spaseny všechny duše.

Katolické Společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie SHL (Sons / Sisters of Hearts of Love) bylo založeno v Nigérii v devadesátých letech minulého století jako modlitební společenství a společenství skutků lásky v srdci Katolické církve. Roku 2001 je oficiálně schválil biskup diecéze Ilorin (Nigérie) a nyní se stále více šíří po celém světě. Ve středu Společenství je společenství bratří a kněží – „Kongregace synů Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie“ – a sester – „Kongregace sester Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie“. Noviciátní formaci sester a bratří má na starosti biskup Ayo-Maria Atoyebi, OP (diecéze Ilorin, Nigérie) v mezinárodních noviciátech v Ilorinu.

Kromě toho jsou v centrech společenství laických apoštolů, kteří stejně jako bratři a sestry vedou život modlitby a zasvěcení se Bohu. Většina laických apoštolů však žije své povolání členů Dvou Srdcí Lásky uprostřed svých rodin ve světě a pravidelně se setkávají k modlitbě a výměně zkušeností. Ve vnějším okruhu Společenství žije mnoho členů v různých zemích. Skrze modlitbu Dvou Srdcí a skutky lásky se denně zasvěcují Dvěma Srdcím Lásky. Mnozí z nich zasvěcují své domy a příbytky Dvěma Srdcím Lásky, obraz Dvou Srdcí Lásky
umístí na čestném místě a scházejí se před ním k modlitbě. Na mnoha místech také zakládají modlitební skupiny.

Těžištěm spirituality Společenství je Nejsvětější Eucharistie. V klášterech a centrech Společenství je adorace a každodenní Mše svatá středem života.

Modlitba Dvou Srdcí Lásky se modlí především během Svaté hodiny – od tří do čtyř hodin odpoledne – a během Vigílie – od půlnoci do tří hodin ráno a také po modlitbě Anděl Páně v šest a ve 12 hodin a na zakončení Svaté hodiny v 16 hodin. Nedílnou součástí spirituality Společenství je i Denní modlitba církve a mariánský růženec.

Hlavní středisko Srdcí Lásky se nachází ve městě Orlu (Nigérie). Je to místo nepřetržitého uctívání Boha modlitbou řeholních bratrů, sester a laiků, skrze mše svaté, adoraci, eucharistická procesí a skutky lásky k bližním, např. pomoc nemocným a chudým.

O původu a poslání Společenství

Apostolat-of-the-two-hearts-of-love-of-jesus-and-mary – oficiální stránky společenství