Prosím, pomozte.

Sestra Anežka píše:

„Svatá Hora v Nigérii je Bohem vyvolená za Světové centrum Dvou Srdcí Lásky, kde se dnem i nocí žije modlitební život Dvou Srdcí Lásky: mše svaté, neustálá adorace, růžencové procesí.

Otec Láska věnuje všechen svůj čas a zdroje budování Svaté Hory tak, jak ho Bůh inspiruje, proto, aby bylo zajištěno vše potřebné pro tento modlitební život a pro ty kteří zde žijí.

Nejdůležitějším projektem je nyní zastřešení svatých schodů, aby naše adorace nebyla narušena silnými dešti.

Dále pokračujeme v betonování cesty růžencového procesí, která tak bude dobře schůdná i v období dešťů.

Také budujeme zeď okolo Svaté Hory, aby byla Sv. Hora uchráněna pouze pro ty, kteří sem přicházejí s úmyslem modlit se.

 

Dalšími projekty jsou: rozšiřování kaple, oprava střechy kaple, budování dalších kapliček a oltářů zasvěcených různým svatým…

Také plánujeme vybudovat více pokojů pro ubytování poutníků.

           Lidé každého národa, každého jazyka, každé barvy pleti mají na Svaté Hoře svůj domov.

Hlavní poutní období je od 26.11. Kristus Král do 8.12 Neposkvrněné početí P. Marie.

Tento rok Otec oslaví 65. let života a 40. let kněžství.

(Trojí oslava: 40 let kněžství, 65 let života, odchod do důchodu za účelem plnění pouze Boží vůle)

Všichni jste srdečně zváni! Překlad kázání do češtiny a slovenštiny je zajištěn.

Pan Ježíš si přeje, aby všichni členové přispívali pravidelně jednou měsíčně na budování Svaté Hory, Božího Trůnu zde na zemi a na potřeby těch, kdo se zde modlí a žijí.

Nezáleží na tom, jak malý je to příspěvek. Pán Ježíš vidí do srdce dárce a váží si i toho nejmenšího příspěvku tak jako u chudé vdovy z evangelia.

Investice pro Sv. Horu je tou nejlepší investicí. Je to vaše investice pro nebe. Pán Ježíš řekl, že cokoliv opustíme pro něho, On nám dá 100 krát více. O misi Dvou Srdcí Lásky řekl ještě mnohem více: jakkoliv pomůžete misi Dvou Srdcí Lásky, Pán Ježíš vám to odplatí ne 100x, ne 1.000x, ne 1.000.000x ale nekonečně krát.

Je to vaše investice pro nebe. Uložte si své poklady v nebi, kde je žádný rez nekazí. Investujte do duší.

Také nám můžete posílat své úmysly, na které se budeme na Svaté Hoře modlit a obětovat mše svaté.

Otec nepřijímá peníze za mše svaté, můžete však přispět na budování Svaté Hory.

Všem dárcům moc děkujeme!“ 27.8. 23

31. 8. 23: „Otec Láska řekl:

Kéž Bůh požehná všem kteří   investují svůj čas, nadání, zdroje, aby budovali Svatou Horu. Je to Bohem vyvolené místo na zemi. Vzpomeňte Davidův syn Šalamoun byl požádán, aby vybudoval Bohu dům. My jsme požádání abychom vybudovali Boží Trůn na zemi. A vy jste požádáni abyste nám s tím pomohli. Prosím pomozte, pomozte, pomozte budovat toto Svaté místo pro spásu všech duší.  Sklidíte nekonečně více než si dokážete představit.“

Spolek na podporu Svaté Hory (s bankovním spojením)

(Dárcům z ČR rádi vystavíme potvrzení o daru, které můžete využít k odpočtu ze základu daně. Mail: jhrdy@tiscali.cz).