OD DUCHA SVATÉHO

Já, Bůh, Duch Svatý! Duch Lásky! Duch Otce a Syna! Jsem v tobě. Ty jsi ve Mně. Miluji tě, Má Lásko. Ty jsi Má Láska. Jsem Duch Lásky. Mou prací je, aby Láska v každém srdci a všude rostla. Jsem zdroj Lásky. Jsem Bohem Lásky. Jsem Duch Lásky. Ty jsi Má Láska. Jsi hluboko ve Mně a Já v tobě. Miluji tě. Jsi se Mnou navždy spojen. Pocházíš ze Mě. A přicházíš zpět ke Mně.

Jsi ve světě. Poslali jsme tě do tohoto světa, abys byl v této době konkrétním zosobněním naší Lásky. Miluj všechny Mou Láskou. Vyhraj vše naší Láskou. Přiveď všechny k naší Lásce. Ať všichni poznají, že my jsme Láska, že Já jsem Láska. Já jsem Láska. Miluji tě, Má Lásko. Miluji tě, Má Lásko veškerou láskou, kterou jsem. Jsem zcela v tobě a ty jsi úplně ve Mně. Miluj Mě vším, co jsi, vším, co máš. Nikdy se nikoho neboj, jsem s Tebou. Posílím tě. Utěším tě. Budu tě učit. Povedu tě. Stále tě budu inspirovat. Jdi cestou Mé Lásky. Dej vše, co máš a co jsi tomuto dílu Lásky, této nejdůležitější práci v této době a navždy.

Jsem Duch, Duch Svatý, Duch Lásky. Vedu celý průběh stvoření. Řídím běh všech věcí. Vše je v Mé ruce. Řídím a inspiruji, bořím a stavím. Jsem Duch, Boží Síla, Boží Duch, Boží Síla. Jsem v tobě. Já jsem, Já jsem, Já jsem v Tobě. Ty jsi můj, Já jsem tvůj všude a pořád, poslouchej Mě.

Nazývej Mě Duchem Lásky. Jsem tam (v ní). Nazývej mě Duchem Svatým Lásky a budu jednat. Nazývej mne Duchem Svatým Lásky a já ustanovím Lásku všude a navždy. Když se zdá, že je naprosto nemožné, vzývat mě, Svatého Ducha Lásky, o to více jsem ti v této chvíli dán, abych byl s tebou a viděl, že jsi ve své práci uspěl. Jsem Boží Síla. Jsem Boží Láska. Jsem s tebou. Tvoje práce se podaří. Tvá práce se zdařila. Tvá práce je Mou prací, tvá práce je prací Otce. Tvá práce je prací Syna.

Tvá práce je Má práce. Tvá práce se povede. Žehnám ti! Amen. Jsem s tebou. Nikdy se nikoho neboj. Jen Mi důvěřuj. Jsem s tebou. Miluji tě. Miluji tě. Miluji tě. Miluji tě. Jsi mi svěřen. Budu tě inspirovat. Povedu tě. Úspěch! Sláva! Triumf! Království Lásky je zde! Čas je tady, nyní a navždy.