Ze života společenství

Modlíme se společně

 

Fotogalerie:

Nigérie 2013 – 14 ,   Nigérie 2018

Poutě do Říma:

2015 ,   2017 – 1,   2017 – 2,    2017 – 3 ,   2018    2019

Exercicie:

 2023  2020   2019-1    2019-2   2018   2017    2016    2015    

Videa – kanál YouTube:

Krátké filmy, záznamy z exercičních kázání a přednášek…

 

 

Zprávy:

naleznete v Aktualitách – v poslední zobrazené aktualitě na titulní straně dole kliknete vždy na „Zobrazit předchozí příspěvek“

Starší zprávy:

Rok 2018

Milí přátelé Dvou Srdcí Lásky,

 včera jsme si připomněli výročí odchodu / příchodu do nebe naší Matky představené, S. Chukwuemeky Marie Steidl SHL, která zemřela 11.3.2017. Neplakali jsme, ale radovali se z jejích 1. narozenin pro nebe. Během slavnosti jsme se všichni pomodlili modlitbu k získání milosti na přímluvu Matky Chukwuemeky. Otec Montfort poznamenal, že je složena našimi členy z České republiky. Modlíme se ji zde na Svaté Hoře v Nigerii každý den před jejím hrobem.
Tento hrob je hojně ozdobený českými a slovenskými květinami a svíčkami, které jste nám darovali během duchovních cvičení loňského roku. 

          Moc vám děkujeme.
Pokud jste obdrželi milost na přímluvu Matky Chukwuemeky neváhejte nám o tom napsat ( zemanova3@gmail.com ).
Modlíme se za vás a těšíme se znovu naviděnou na duchovních cvičeních. Otec Montfort všem žehná.
Matko Chukwuemeko, oroduj za nas!

Sestra Anežka

pozn. „Santa subito“ – „okamžitě svatá“ – vyjadřuje přesvědčení lidu. Transparenty s tímto nápisem např. bylo vidět na nám. sv. Petra ve chvíli, kdy odešel na věčnost Jan Pavel II.

2017

  Generální představená Sester Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie

Matka Chukwuemeka Maria Steidl zemřela

Se zármutkem, ale i s „nadějí, která neklame“ sdělujeme, že Pán života i smrti k sobě 11. března 2017 povolal – ve věku 42 let – generální představenou Kongregace Sester Dvou Srdcí Lásky – Ježíše a Marie, Matku Chukwuemeku Marii Steidl. Otec Montfort prosí všechny členy o modlitbu za ni i za celé Společenství Dvou Srdcí Lásky. Sestra Anežka píše: „Žila příkladný život a již naplnila své poslání, tak mohla spolu s Kristem říci: Je dokonáno! V posledních dnech u ní byl Otec Montfort a věříme, že nyní se již raduje v náručí P.Ježíše a P.Marie a přimlouvá se za nás. Děkujeme za vaše modlitby.“

+ Ať odpočívá v pokoji.

 

Rok 2014

– Sliby a kněžská svěcení

     Dne 7. prosince 2014 složila novicka Anička Zemanová spolu s dalšími 15ti sestrami své první sliby a přijala řeholní jméno sestra Anežka. Dne 8. prosince byli vysvěcení 4 noví kněží z kongregace Synové Dvou Srdcí Lásky Ježíšova a Mariina. DVD ze slavnosti prvních slibů sestry Anežky Ihemeredinmy lze objednat na pavmikus@seznam.cz