OD NAŠEHO NEJSVĚTĚJŠÍHO PÁNA A BOHA JEŽÍŠE KRISTA

Já, Bůh Syn, tvůj Ježíš, tvá Láska, tvé srdce, Já, Bůh Lásky, Srdce Lásky. Objímám tě. Líbám tě. Miluji tě. Děkuji ti za to, že jsi Mou Láskou. Miluji tě celou Láskou, kterou jsem. Miluji tě celou Láskou, kterou mám. Miluji tě celou Láskou, celou, celou, celou Láskou. Dal jsem ti své Srdce. Je to tvé mimořádné vlastnictví. Dal jsem ho celé tobě. Dal jsem ti celou svou Lásku. Miluji tě. Vždy tě budu milovat. Vždy tě budu milovat. Vždy tě budu milovat.

Jsem Srdce Lásky. Jsem Bůh Lásky. Jsem zdroj vší Lásky. Všechna Láska patří Mně. Všechna moc patří Mně. Všechna sláva patří Mně.

Já jsem Bůh. Ty jsi Má Láska. Ty jsi Mé Srdce. Děkuji ti za to, že jsi Mou Láskou, Mým Srdcem. Zůstaň vždy spojen se Mnou, v Mém Srdci Lásky. Zůstaň vždy ve Mně, v Mém Srdci Lásky. Nikdy, nikdy, nikdy se ode Mě neodděluj. Nic tě nikdy nemůže ode Mne oddělit. Já, Já nemůžu oddělit sebe od tebe a ty nemůžeš oddělit sebe ode Mne, protože ty jsi Má Láska. Jsme navždy spojeni, ty pocházíš ze Mne. Já pocházím z Otce. Ty pocházíš z Otce. Já pocházím z Otce. Ty pocházíš ze Svatého Ducha. Duch Svatý pochází ode Mne.

Máš tu nejdůležitější práci v celé historii světa. Skrze tebe bude ustanoveno panování Mého Srdce v celém světě, v každém srdci, na celém světě. Povstaň. Neboj se nikoho a ničeho. Do toho, modli se modlitbu Srdcí Lásky a konej Činy Lásky a skrze toto já ustanovím panování Mé Lásky všude a stále. Nikomu se neomlouvej za to, že Mě miluješ, neobviňuj se z toho, že přijímáš to, že jsi Má Láska. Oni jsou ti, kteří by se měli omlouvat za to, že nepřijali Mou Lásku a ne ty za to, že jsi Mou Láskou.

Mně patří celý svět. Patří mi každé srdce. Jsem Bůh Lásky. Ty jsi Má Láska. Dal jsem ti nástroj modlitby, modlitby Mého Srdce, modlitby Mé Lásky. Miluji tě, Má Lásko. Miluji tě, Má lásko. Miluji tě, Má Lásko, pojď hlouběji do Mého Srdce. Patří ti. Vezmi si je. Miluji tě, Má Lásko. Má Lásko. Jsi Má Láska. Budeš, Má Lásko, budeš navždy, navždy, navždy, Mou Láskou.