Litanie Dvou Srdcí Lásky

Ó Srdce Lásky, miluji Vás. (2x)
Ó Bože, náš nebeský Otče, Ty sám jsi Láska, miluji Tě, smiluj se nad námi.
Ó Bože Synu, Spasiteli světa, Ty sám jsi Láska, miluji Tě, smiluj se nad námi.
Ó Bože Duchu Svatý, naše útěcho, Ty sám jsi Láska, miluji Tě, smiluj se nad námi.

Ó Ježíši, Ty jsi Láska, miluji Tě.
Ó Maria, Ty žije v Lásce Boží, miluji tě.
Ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo, Ty jsi Srdce Lásky, miluji Tě.
Ó Neposkvrněné Srdce Mariino, Ty jsi Srdce Lásky, miluji tě.
Ó Nejsvětější Srdce Ježíšovo a Neposkvrněné Srdce
Mariino, navždy spojená v Lásce, miluji Vás.

Ó svatý Michaeli, vůdce andělů, a všichni svatí andělé,
vy žijete v Lásce Boží, miluji vás, orodujte za nás.
Ó svatý Josefe, ochránce Ježíše a Marie a Církve, ty
žiješ v Lásce Boží, miluji tě, oroduj za nás.
Ó svatý Petře a Pavle, svatí apoštolové, vy žijete
v Lásce Boží, miluji vás, orodujte za nás.
Ó svatý Jakube a Jene, svatí apoštolové, vy žijete
v Lásce Boží, miluji vás, orodujte za nás.

Ó všichni patriarchové, vy žijete v Lásce Boží, miluji vás, orodujte za nás.
Ó všichni proroci, vy žijete v Lásce Boží, miluji vás, orodujte za nás.
Ó všichni svatí, vy žijete v Lásce Boží, miluji vás, orodujte za nás.

Ó Srdce Lásky! Miluji vás, smilujte se nad námi. (3x)

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, ušetři nás, ó Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, milostivě nás vyslyš, ó Pane.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Modleme se:
Ó Ježíši, čistá Lásko, svatá Lásko! Protkni mě svými šípy a nechej stékat mou krev do ran Neposkvrněného Srdce své Svaté Matky. Ó Neposkvrněné Srdce, Srdce Matky, sjednoť mě s Nejsvětějším Srdcem svého Syna. Ó Srdce lásky, darujte život a spásu, slávu a lásku. Amen.