Novoroční přání, kostel Dvoch Srdc …

Novoroční přání o. Montforta
Šťastný Nový rok všem našim členům v České republice a na Slovensku. Děkujeme vám za vaše modlitby. 

Tento nový rok je rokem slávy, vlády Srdcí Lásky v nás a ve všech, zvláště v této vaší zemi, České republice a na Slovensku. Bůh vládne ve vás, Bůh vládne ve vašich domovech, ve vašich společenstvích, v celé zemi skrze vaši věrnost modlitebnímu životu Dvou Srdcí Lásky. Vaši kněží jsou PŘÍKLADNÍ. Děkujeme Bohu za vás všechny, naši členové.
 Modlíme se, aby vám Bůh požehnal, požehnal vašim rodinám, požehnal vaší práci, požehnal všemu, co konáte. 
Očekáváme, že přijedete, abyste se k nám připojili na Slavnost Dvou Srdcí Lásky v Římě a také naší pouti na Svatou Horu v prosinci tohoto roku. 
Kéž Bůh požehná vám všem ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen! 

   

Kostol Dvoch Srdc na Slovensku a vánoční přání