Obietnice Dwóch Serc Miłości

Najświętszego Serca Jezusa

i Niepokalanego Serca Maryi,

Dwóch Serc  na zawsze złączonych w Miłości

Po Przenajświętszym Sakramencie, po Mszy Świętej modlitwa ta jest największym podarunkiem, jaki mojemu Kościołowi i całemu światu dałem. Ta modlitwa do dwóch Serc Miłości pochodzi od Mszy Świętej, tak jak krew i woda z mojego przebitego boku. Msza Święta i ta Modlitwa są ze sobą złączone. Nie można tej modlitwy i tego uwielbienia oddzielić od Przenajświętszego Sakramentu i Ofiary Mszy Świętej. Mój Synu, niechaj panuje moja Miłość. Niechaj panują nasze Serca Miłości.

„O, Serca Miłości!” O, jak ja lubię być tak nazywanym. Naprawdę jestem Sercem Miłości, tak jak moja Matka. My Jesteśmy Sercami Miłości. Jestem Bogiem Miłości. Wszyscy, którzy choć raz w swoim życiu pełni oddania tak do mnie zawołają (O, Serca Miłości!) otrzymają na swoim sercu ochronną pieczęć naszych złączonych Serc.

Ci ludzie, którzy tę modlitwę będą regularnie i wytrwale odmawiali, nią żyli, przemienią się w ogień Bożej Miłości i żaden z nich nie będzie potępiony.

Każdego, kto na łożu śmierci oczyści się przez wyznanie miłości (Jezu! Maryjo!Kocham Was…!) i potem pełen oddania odmówi modlitwę zjednoczenia (O, Serca Miłości…!) i pocałuje obraz Serc Miłości, przyjmę do siebie. Ta osoba uniknie czyśćca.

Ustanowię szczególny dzień, w którym obchodzone ma być Święto Dwóch Serc Miłości. (Pózniej powiedział: W niedzielę po Święcie Serca Jezusowego i po Dniu Serca Maryi). W tym dniu oba Serca zasypane będą Ofiarami Mszy i modlitwami i zostaną przebite, a ich krew popłynie do ognia czyśćcowego. Wszystkich, którzy noszą Pieczęć Serc Miłości, przyciągnę do Siebie jak magnes.

„O, Serca Miłości!” kiedy będę mógł przestać opłakiwać tę Miłość, która jest odwzajemniona niewdzięcznością i grzechem! Tak bardzo chciałbym moją Miłość rozpowszechnić na całym świecie, lecz złośliwość, nienawiść i grzech Mnie powstrzymują. Teraz jednak obiecuję: Obojętnie, jak nieliczni to będą, będę przez tych, którzy czczą Dwa Serca Miłości, rozpowszechniać Moją Miłość po całym świecie.

Naucz wszystkich odmawiać tę modlitwę szczególnie o godzinie 12, o godzinie 16 (pod koniec Godziny Świętej), o godzinie 6, w czasie Komunii Świętej i Mszy Świętej.

Wszyscy, którzy wpiszą swoje nazwisko, nie zginą, ponieważ tym w szczególny sposób mi się poświęcili. Oznacza to wyzwanie dla Mnie, które ode mnie w godzinie śmierci tych osób będzie wymagało szczególnej walki o nie.

Kto się stara szerzyć tę modlitwę, tego pozycja w niebie będzie o tyle wyższa, o ile więcej on uczynił. Osiągnie to, do czego dąży.

To duchowe oddanie szerzyć będzie się lotem błyskawicy, gdyż dużo ludzi i miejscowości zaczęło tym żyć. Oni nie wiedzą, że sami zaczęli stosować tę formę modlitwy. Jeśli się ich nauczy tej modlitwy, przyjmą ją z radością.

Przygotujcie się. To jest czas doświadczeń i chwalebnego zwycięstwa.

Obiecuję, że każda osoba, która choć raz ucałuje obraz Dwóch Serc Miłości, otrzyma ochronną pieczęć na swoim sercu.

Każdy dom, w którym umieści się obraz Dwóch Serc Miłości i gdzie się go będzie czcić, ochroniony zostanie od nagłych śmierci, a Ja zapobiegnę, by w tym miejscu kiedykolwiek popełniono grzech ciężki.

Myślisz może, że te obietnice są nader wspaniałe, ale tak nie jest. Pomyśl tylko, jak nieskończenie długo musiałem czekać, by osiągnąć panowanie Mego Serca na świecie, gdyż złość i grzech powstrzymywały Mnie. Jest Moją Wolą, by krew Mojego Serca Miłości rozlać po całym świecie, nie bacząc na przeszkody.

Moje dziecko, będziesz dużo cierpieć, ale to potrwa tylko krótki czas. Szatan wie, że Moje Serce musi zatryumfować; jest gotowy do ostatniej bitwy, która jeszcze jakiś czas potrwa. Ale Moje Serce zatryumfuje!

Moje dziecko, nie chciałbym Cię więcej widzieć wątpiącego, bo to by opóźniło zwycięstwo, którego nie chcę już odkładać. Chcę od Ciebie tylko jednego: Byś Mi swoje „Ja” przekazał w prostocie wiary, modlitwy, miłości, posłuszeństwa i pokory. Moje dziecko, przyjąłem Twoje całkowite oddanie i przyjmę Cię do Siebie. Złóż tylko Twoje „Ja” w Moją Rękę, a będę mógł rozporządzać Tobą tak, jak Mi się to podoba.

Ja jestem Twoją Miłością, Jezus Chrystus, który mówi do Ciebie.

Chcę ustanowić Królestwo Mojego Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Mojej Matki, które na wieki są złączone. My jesteśmy jednym, bo jesteśmy złączeni w Miłości. A Ja nie chcę, by ktokolwiek te Dwa Serca znowu rozdzielił. Wyklnę każdą osobę, która spróbuje te Dwa Serca kiedykolwiek znowu rozdzielić.

Wszyscy laicy, seminarzyści, aspiranci, zakonnicy, księża i cały kler mają się zgromadzić wokół tryumfujących Dwóch Serc Miłości.

Szatan wie, że jego czas się skończył. Gdy nadejdzie czas, że zobaczy on wokół Serc Miłości oślepiająco jasne promienie ofiar Miłości, to już nie Ja będę musiał być tym, kto rozkaże mu uciekać i schować się w swoim domu.

Moje dziecko, chcę dać Ci Moje Serce. Będziesz z Niego brał krew i rozlejesz ją po świecie. A Moje Serce zatryumfuje!

Poprzez tę cześć dla Mojej nieskończonej Miłości w Sercach Miłości pragnę zjednoczyć cały Mój Kościół. Pragnę zjednoczenia różnych ras i kultur na świecie.

Pragnę połączyć rodziny, serca mężów z sercami ich żon, serca żon z sercami ich mężów, serca dzieci z sercami ich rodziców, serca krewnych i przyjaciół ze sobą.

Jest to wysłannictwo i misja przyjaźni, jedności i miłości dla wszystkich i między wszystkimi. Jest Moją Wolą, aby zapanowała Moja nieskończona Miłość i Moje Miłosierdzie w każdym sercu i w każdym domu, wszędzie i o każdym czasie na całym świecie i w całym stworzeniu. O, Moja Miłość panować będzie jako w niebie, tak i na ziemi! O, Moje Serce będzie panować! O, Moja Miłość będzie panować!