Orędzie o modlitwie do Dwóch Serc Miłości

Modlitwa na nowy Czas (1999)

Jest to modlitwa na nowy czas, na czas panowania Miłości, panowania Serc Miłości. Czy wiesz, że modlitwy Miłości nigdy nie mają końca? Nadzieja ma swój koniec, wiara może się skończyć, lecz Miłość nigdy się nie skończy. W Niebie odmawia się tylko Modlitwę Miłości. Czy wiesz, że Ja także się modlę, chociaż jestem w Niebie? Ojciec także się modli. Również Duch Święty się modli. Odmawiamy wieczną Modlitwę Miłości. Kocham Cię, Ojcze! Kocham Cię, Synu! Kocham Cię, Duchu Święty! Ta Modlitwa nigdy się nie kończy. Nauczyłem cię tej Modlitwy Miłości, Modlitwa do Dwóch Serc Miłości jest jedną z jej wersji.

Tą modlitwą chciałbym cię wprowadzić w nowy czas Miłości, czas panowania Serc Miłości. Mój synu, nie ustawaj w pisaniu, nie słabnij. Chcę cię wprowadzić w najgłębsze tajemnice Życia. Ja Jestem Miłością! Ja Jestem Życiem!

Beze Mnie nie ma Życia, nie ma Miłości, tylko śmierć i nędzna nicość. Moje dziecko, przyjdź do Mojego Serca. Co widzisz? Co przeżywasz?
(Widzę i czuję płomienie Ognia Miłości. Niekończący się ocean ognia Miłości. Nieopisaną jasność. Nieopisany spokój. Nieopisaną radość, nieopisaną ciszę. Nieopisaną miłość. Nieopisane zjednoczenie. Nieopisaną zgodność. Doskonałe zjednoczenie serc, istnienia, ludzi, doskonałe spełnienie wszystkich naszych gorących pragnień.)

Mój synu, twoje miejsce jest w Moim Sercu. Ja dałem tobie Moje Serce, należy do ciebie i ty należysz do niego: Umiłowany, Ty jesteś Moją miłością. Nieważne, jak cię będą atakować, nieważne, jak cię będą obrażać, nieważne, jak cię potępią, nieważne, jak będą tobą pogardzać, nieważne, co o tobie myślą, nieważne, co o tobie mówią, nieważne, co ci uczynią. Osłoniłem cię swoją Miłością. Jesteś całkowicie bezpieczny w Mojej Miłości. Nic i nikt nie może cię odłączyć od Mojej Miłości. Nic i nikt nie może odłączyć Mojej Miłości od ciebie, Ty jesteś Moją Miłością.

Ty jesteś we Mnie a Ja Jestem w tobie. Twoim jedynym celem powinno być miłowanie Mnie i wszystkich Moją Miłością. Wszystko co kochasz Moją Miłością, wprowadzasz do Mojej Miłości. Doprowadź wszystkich do Mojej Miłości. Pozyskaj wszystkich z pomocą Mojej Miłości. Idź wszystkim na spotkanie i obejmij ich Moją Miłością. Moje Serce to twoje niebo na ziemi. Moja Miłość jest twoim niebem. Niebo jest w tobie. Moja Miłość jest niebem. Moja Miłość żyje w tobie. Ja Jestem twoim niebem. Ja Jestem w tobie. Ty jesteś Mój. Pozostań we Mnie. Nic cię ode Mnie nie odłączy.

Nic nie odłączy Mnie od ciebie, oprócz twojej woli. Ale teraz twoja wola należy do Mnie. Moja Wola jest twoją wolą. Moja Wola jest w tobie a twoja wola jest we Mnie. Twoja wola jest doskonale połączona z moją. To stopień świętości, którego dla ciebie chcę, abyś był tylko we Mnie a Ja bym w tobie żył. W ten sposób jesteś doskonale ze Mną zjednoczony a Ja jestem zjednoczony z tobą. Jesteś jednością ze Mną i z Ojcem, i z Duchem Świętym. Jesteś jednością z Moją Matką i wszystkimi aniołami i świętymi. Gdzie ty jesteś, tam jestem też Ja, a gdzie Ja jestem, tam jesteś również ty. Ty jesteś Mną a Ja jestem tobą. Jesteśmy jednością. Ty we Mnie a Ja w tobie.

W tobie, poprzez ciebie i z tobą, chciałbym pozyskać wszystkie dusze i zaprowadzić je do Mojej Miłości, do Mnie, do Ojca i do Ducha Świętego. Mój synu, kochaj Ojca i Ducha Świętego tą samą Miłością jaką żywisz do Mnie, czyli Moją Miłością. Jesteśmy jednością. Kochać znaczy kochać Ojca i Ducha Świętego. Byłoby dobrze to jasno wytłumaczyć: Kocham cię, mój synu. Kocham Cię, Ojcze, kocham Cię, Synu Boga i kocham Cię, Duchu Święty. W miłości do Ojca kocham również siebie samego. W miłości do Ducha Świętego kocham siebie samego. W miłości do Ojca i do Ducha Świętego kocham Miłość. Ojciec jest Miłością. Duch Święty jest Miłością. Ja Jestem Miłością. My Jesteśmy Bogiem, Bogiem Miłości. Bóg Miłości. My Jesteśmy Miłością. Należysz do Nas. Pochodzisz ode Mnie. Pochodzisz od Nas. Nasze życie to tylko Miłość.

Nasza Miłość jest Życiem. Miłość do nas to Życie. Kochać Ojca znaczy żyć. Kochać Ducha Świętego znaczy żyć. Kochać Miłość, kochać Boga – Miłość jest Życiem. Żyć Miłością, kochać Boga, w Bogu żyć znaczy żyć wiecznie. Wszystkim ludziom daję możliwość życia wiecznego. Wszystkim duszom, wszystkim sercom i wszystkim ludziom zaoferowałem życie wieczne.

Bóg jest Wieczną Miłością i Wiecznym Życiem. Bądź we Mnie. Ja Jestem w tobie.

Powiedz wszystkim należącym do Mego Serca Miłości, że należą do Mojej Miłości i do Mojego Życia. Powiedz im, że należę do nich a oni należą do Mnie. Oni są we Mnie a Ja w nich. Powiedz im, że czyste i święte życie, a także czysta i święta miłość są niezbędne, aby trwać we Mnie. Chcę, by wszyscy oni trwali i wzrastali we Mnie: Ja w nich a oni we Mnie.

Chcę być z nimi jednością. Stałem się jednym z nich, a zatem oni będą jednym we Mnie. Ja w nich a oni we Mnie. Tak jak Ojciec jest we Mnie, a Ja jestem w Ojcu, i Duch Święty jest we Mnie a Ja jestem w Duchu Świętym, i Ojciec jest w Duchu Świętym a Duch Święty w Ojcu. Jesteśmy jednością i Wszystkim. Jeden we Wszystkich i Wszyscy w Jednym. Stałem się więc człowiekiem, w jedności z ludzkością, aby ludzkość stała się jednym ze Mną – z Nami, z Ojcem, ze Mną i Duchem Świętym.

Mój synu, Mój plan spełnienia się wszystkiego jest planem spełnienia się wszystkich rzeczy we Mnie, w Miłości, w Życiu, w Duchu Świętym i w Ojcu. Jest to odwieczny plan stworzenia i zbawienia wszystkiego w Miłości i w Życiu Boga. Bóg jest Miłością, Bóg jest Życiem, wszyscy znajdą spełnienie w Miłości i w Życiu. Ja Jestem Miłością i Życiem. Wszyscy znajdą swe życie i swoją Miłość we Mnie. Beze Mnie nie istnieje ani życie ani Miłość.

Kocham wszystkich, dlatego za wszystkich oddałem życie. Oddałem za wszystkich życie, ponieważ chcę wszystkich doprowadzić do Mojej Miłości i wszystkich w niej zjednoczyć. Ja jestem Jednym i Wszystkim, Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem. Wszystko jest we Mnie. Wszyscy będą jednością we Mnie a Ja jestem we wszystkich.

To orędzie i to dzieło Mojego Serca Miłości jest orędziem i dziełem Miłości, orędziem i dziełem Życia, orędziem i dziełem Jedności.

Ja we wszystkim i wszystko we Mnie. Ja Jestem jednością we wszystkim a wszystko jest jednością we Mnie. Ty jesteś jednym we Mnie a Ja Jestem jednym w tobie. Moja miłości, ty jesteś Mną a Ja jestem tobą. Jesteśmy jednością.

Poświęcenie i wpis