Orędzie o modlitwie do Dwóch Serc Miłości

Modlitwa na nowy Czas (1999)
To jest modlitwa na Nowy Czas, na Czas panowania Miłości, panowania Serc Miłości,
Czy wiesz, że modlitwy Miłości nigdy nie mają końca? Nadzieja ma swój koniec, wiara
będzie miała swój koniec, lecz Miłość nigdy się nie skończy. W Niebie odmawia się
tylko Modlitwę Miłości. Czy wiesz, że Ja także w Niebie się modlę? Ojciec także się modli.
Również Duch Święty się modli. Odmawiamy wieczną Modlitwę Miłości. Kocham Cię,
Ojcze. Kochani cię, Synu. Kocham Cię, Duchu Święły. Ta Modlitwa nigdy się nie
kończy. Nauczyłem cię tej Modlitwy Miłości, Modlitwa do Dwóch Serc Miłości jest jedną
z jej wersji.
Tą modlitwą chciałbym cię wprowadzić w Nowy Czas Miłości, Czas Panowania Serc
Miłości. Mój synu nie ustawa] w pisaniu. Chciałbym cię wprowadzić w najgłębsze
tajemnice Zycia, Ja Jestem Miłością! Ja Jestem Życiem!

Na zewnątrz, w odłączeniu ode Mnie nie ma Zycia, nie ma Miłości, tytko śmierć i
nędzna nicość, Moje dziecko przyjdź do Mojego Serca. Co widzisz? Co przeżywasz?
(Widzę i czuję płomienie Ognia Miłości. Niekończący się ocean Ognia Miłości,
Nieopisana jasność. Nieopisany pokój, Nieopisany spokój ducha. Nieopisana radość.
Nieopisany spokój.. Nieopisana miłość. .Nieopisane zjednoczenie. Nieopisana zgodność.
Doskonałe zjednoczenie serc, istnienia, osób, i doskonałe spełnienie wszystkich
naszych gorących pragnień.)

Mój synu, tu należysz. Ja dałem tobie Moje Serce, jest ono tym co posiadasz i jest
ono tym co bierze ciebie w posiadanie: Moja miłości. Ty jesteś Moją miłością.
Obojętnie, jak będą ciebie atakować, obojętnie, jak będą ciebie obrażać, obojętnie,
jak się ciebie odrzuci, obojętnie, jak się ciebie powali, obojętnie, co się o tobie myśli,
obojętnie, co się o tobie mówi, obojętnie, co się tobie uczyni, Ja osłoniłem ciebie Moją
Miłością. Jesteś całkowicie bezpieczny w Mojej Miłości.

Nic i nikt nie może odłączyć ciebie od Mojej Miłości, Nic i nikt nie może odłączyć Mojej
Miłości od ciebie, Ty jesteś Moją Miłością. Ty jesteś we Mnie a Ja Jestem w tobie.
Twoim jedynym zajęciem powinno być miłowanie Mnie i wszystkich Moją Miłością.
Wszystko co kochasz Moją Miłością, sprowadzasz z powrotem do Mojej Miłości.
Odbuduj wszystko na nowo Moją Miłością. Pozyskaj wszystkich i prowadź ich do Mojej
Miłości. Idź i spotkaj wszystkich, i przytul w ramiona Moją Miłością. Moje Serce, to
twoje niebo na ziemi. Moja Miłość jest twoim niebem. Moja Miłość jest w tobie. Moja
Miłość żyje w tobie. Ja Jestem twoim niebem. Ja Jestem w tobie. Ty jesteś Mój.
Pozostań we Mnie. Nic nie odłączy ciebie ode Mnie, Nic nie odłączy Mnie od ciebie,
o prócz twojej woli. Lecz teraz posiadam twoją wolę. Moja Wola jest twoją wolą. Moja
Wola jest w tobie a twoją wolą Ja Jestem. Twoja wola jest z Moją, doskonale
zjednoczona. To stopień świętości, którą Ja bym chciał, abyś tylko ty we Mnie
e kzystował a Ja bym w tobie żył. W ten sposób jesteś doskonale ze Mną zjednoczony
a Ja Jestem zjednoczony z tobą. Jesteś jednością ze Mną i z Ojcem, i z Duchem
Świętym. Gdzie ty jesteś, tam Jestem również i Ja, a gdzie Ja Jestem, tam jesteś
również i ty. Ty jesteś Mną a Ja Jestem tobą. Jesteśmy jedno. Ty we Mnie a Ja w
tobie.


W tobie, poprzez ciebie i z tobą, chciałbym pozyskać wszystkie dusze i pociągnąć je
do Mojej Miłości, do Mnie, do Ojca i do Ducha Świętego. Mój synu, kochaj Ojca
Ducha Swiętego tą samą Miłością jaką żywisz do Mnie, tzn. Moją Miłością. My
Jesteśmy Jedno. Kochać znaczy, kochać Ojca i Ducha Świętego. Byłoby dobrze aby to
jasno wyznać:
Kocham ciebie mój synu, Kocham Ciebie, Ojcze, kocham Ciebie, Synu Boga i kocham
Ciebie Duchu Śwęty. W miłości do Ojca Ja kocham również Siebie samego. W miłości
do Ducha Swiętego Ja kocham również Siebie samego. W miłości do Ojca i do Ducha
Swiętego Ja kocham Miłość, Ojciec jest Miłością. Duch Święty jest Miłością. Ja Jestem
Miłością. My Jesteśmy Bogiem, Bogiem Miłości. Bóg Miłości. My Jesteśmy Miłością. Ty
n ależysz do Nas, Ty pochodzisz ode Mnie. Ty pochodzisz od Nas. Nasze Życie to tylko
Miłość. Nasza Miłość jest Życiem. Nas kochać to Miłość i Życie. Kochać Ojca to Życie.
Kochać Ducha Świętego to Życie. Kochać Życie, kochać Boga – Miłość jest Życiem.
Żyć Miłością, kochać Boga, w Bogu żyć, to Życie Wieczne. Zaoferowałem wszystkim
ludziom Wieczne Życie. Stworzyłem wszystkie dusze, wszystkie serca i wszystkich
ludzi i zaoferowałem Życie Wieczne. Bóg jest Wieczną Miłością i Wiecznym Życiem.
Bądź we Mnie. Ja Jestem w tobie.


Powiedz wszystkim należącym do Mego Serca Miłości, że są oni przynależącymi Mojej
Miłości i Mojego Życia. Powiedz im, że Ja należę do nich a oni naieżą do Mnie. Oni są we Mnie a Ja Jestem w nich. Powiedz im, że czyste i święte życie, a także czysta i święta miłość są absolutnie potrzebne, aby trwać we Mnie. Chcę, by wszyscy oni trwali i wzrastali we Mnie: Ja w nich a oni we Mnie.


Chciałbym z nimi być jedno. Byłem Jednym z nich, a zatem będą oni jedno we Mnie. Ja w nich a oni we Mnie. Tak jak Ojciec jest we Mnie, a Ja Jestem w Ojcu, tak jest: Duch Święty we Mnie a Ja Jestem w Duchu Świętym, i Ojciec jest w Duchu Świętym a Duch Święty w Ojcu. Jesteśmy Jednością i Wszystkim. Jeden we Wszystkich i Wszyscy w Jednym.


Tak stałem się Człowiekiem, jedno z ludzkością, aby ludzkość stała się jedno ze Mną –
jedno z Nami, z Ojcem, ze Mną i Duchem Świętym. Mój synu, Mój plan spełnienia się
wszystkiego jest planem spełnienia się wszystkich rzeczy we Mnie, w Miłości, w Życiu,
w Duchu Świętym i w Ojcu. Jest to odwieczny plan dla stworzenia i zbawienia
wszystkiego w Miłości i w Życiu Boga. Bóg jest Miłością, Bóg jest Życiem, wszyscy
znajdą spełnienie w Miłości i w życiu. Ja Jestem Miłością i życiem. Wszyscy znajdą
swe życie i swoją Miłość we Mnie. Beze Mnie nie istnieje ani życie ani Miłość.


Ja kocham wszystkich, jest to powód, podarowania wam wszystkim życia. Wszystkim
podarowałem życie, ponieważ chciałbym wszystkich przyciągnąć do Mojej Miłości i
wszystkich z Nią zjednoczyć. Ja Jestem Jedyny i Wszystko, Alfa i Omega, Początek i
Koniec. Wszyscy są we Mnie. Wszyscy będą jedno we Mnie a Ja Jestem Wszystkim we
wszystkich. To orędzie i to dzieło Mojego Serca Miłości jest orędziem i dziełem Miłości,
orędziem i dziełem Życia, orędziem i dziełem Jedności. Ja we wszystkich a wszyscy
we Mnie. Ja Jestem jedno we wszystkim a wszystko jest jedno we Mnie. Ty jesteś
jedno we Mnie a Ja Jestem jedno w tobie. Moja miłości, ty jesteś Mną a Ja Jestem
tobą, my jesteśmy jedno.


Z zatwierdzeniem przez Kościół oryginalnej wersji angielskiej: Rev. Dr Ayo-Maria Atoyebi O.P. – Biskup diecezji Ilorin w Nigerii; maj 2002.