Pozdrav ze školy

                                                                                       Jos, 8. 5. 2021

Milí přátelé Dvou Srdcí Lásky,

moc vás zdravíme ze školy v Jos, kam jsme se znovu vrátili ze Svaté Hory po Velikonočních prázdninách. Nový semestr jsme zahájili seminářem o eko-spiritualitě, kde nám o. Vitalis Anaehobi přiblížil encykliku Papeže Františka “Laudato Si” – o péči o společný domov. Ekologie je neoddělitelná od péče o člověka a o společnost a ochrana přírody je povinností každého člověka. Během semináře jsme si vymezili konkrétní kroky k ochraně přírody, jako například: zařazení ekologie do formačního programu naší kongregace, třídění odpadu (v Nigérii jestě stále moc nevyužívaného), omezení vypalování buší, ve kterých zahynou mnohá zvířata a rostliny, využívání solární energie, a nahrazení pokáceného stromu zasazením tří nových stromů.

             Jako poděkování o. Vitalisovi za seminář jsme zakoupili sazenice stromů  pro každého studenta a každý si zasadil svůj strom, o který denně pečujeme aby dobře vyrostl. 

Otec Vitalis stromy před sázením slavnostně požehnal.

 

Poté jsme měli seminář se sestrou Margareth z kongregace Milosrdných sester sv. Vincence de Paul, která nás seznámila s důležitostí psaní deníku o životních situacích, o každodenním životě a dalších důležitých momentech. Jedním z cvičení jsou „ranní stránky”, kdy po 6 měsíců, ihned po probuzení si zapíšeme ne více než na 3 stránky deníku prostě to, co nám přijde na mysl. Po 6 měsících se pak k tomu  můžeme vrátit a přečíst si, co jsme napsali. To nám pomůže více porozumět sobě i ostatním.

             Nyní jsme ukončili naše 8-denní duchovní cvičení, která se uskutečnila v duchovním centru ve městě Jos, vedeným sestrami Svatého Dítěte Ježíše. Toto centrum zde funguje od roku 1980 a je obklopené překrásnou zahradou, která zve k rozjímání. Duchovní cvičení proběhla v duchu Sv. Ignáce z Loyoly. Byli jsme v naprosté tichosti a denně jsme rozjímali nad vybranými texty z Bible a naslouchali Božímu hlasu. Den jsme zahájili mší svatou a ukončili adorací. Se sestrou Růžičkou, stejně jako ve škole, jsme pokračovali naším životem Dvou Srdcí Lásky, Svatou Hodinou a Vigílií.

Na obrázku je kaplička uprostřed zahrady,

 

uvnitř je umístěná fotografie zakladatelky společenství Svatého Dítěte Ježíše bl. Kornelie Conelly, která v roce 1846 založila v Anglii společenství na podporu výchovy chudých dívek. Na chodníku vedoucím do kapličky je napsané: „Přijď, takový jaký jsi.”

 

 

Na konci duchovních cvičení nám požehnal o. Anthony, jeden z duchovních kteří nás doprovázeli spolu se sestrami Svatého Dítěte Ježíše během těchto duchovních cvičení.

 

Na zahradě duchovního centra se také nachází přírodní skála, kterou jsme rádi využívali k modlitbě a meditaci.

 

ZPRÁVY ZE SVATÉ HORY

Otec Montfort vás všechny moc zdraví, děkuje za vaše modlitby a setkávání!

Otec Montfort, který navštěvoval o. Filipa Stajnera od r. 2005 do r. 2010 také vyjádřil svůj smutek nad tím, že o. Filip zemřel. „Je to zázrak Boží milosti a lásky, že o. Filip žil a obětoval (Bohu) svou těžkou  nemoc po 21 let. Přesto, že se nemohl ani pohnout, komunikoval pouze očima, napsal a přeložil mnoho knížek! Kéž jeho duše odpočívá v pokoji a kéž Bůh utěší všechny, kteří ho znali i ty kdo o něho s láskou po mnoho let pečovali.“

           Slavnost Dvou Srdcí Lásky bude s největší pravděpodobností letos znovu na  Svaté Hoře, protože situace nám zatím neumožnuje bezpečně cestovat. Otec vás prosí o modlitby za přípravu této slavnosti a také, pokud můžete, abyste finančně podpořili její přípravu. Zároveň vás otec prosí o finanční pomoc pro Svatou Horu, která v této době potřebuje vaši podporu.

           Wifi router na Svaté Hoře je stále rozbitý, pracuje se na jeho opravě. Otec si přeje, aby vysílání bylo co nejdříve obnovené, abyste se k nám mohli v modlitbě připojovat jak na Svatých schodech, tak při Vigílii a při dalších modlitbách.

Otec nám také požehnal ke studiu a povzbudil nás, abychom se dobře vše naučili. Tak, abychom – až se vrátíme zpět na Svatou Horu – vše naučili i ostatní. A tak z nich učinili přátele, tak jako řekl P. Ježíš svým učedníkům: „Nazývám vás přáteli, protože jsem vás naučil všechno, co jsem slyšel od svého Otce“. (Jan 15,15)

            Děkujeme za vaše modlitby a podporu! Spojeni v modlitbě,

s. Anežka a s. Růžička

(Příspěvek pro Svatou Horu je možné zaslat na účet spolku Katolické společenství Dvou Srdcí Lásky Ježíše a Marie )