Požehnání otce Montforta

Milí přátelé Dvou Srdcí Lásky, v neděli Božího Milosrdenství Vám ze Svaté Hory posíláme Velikonoční pozdrav a požehnání o. Montforta:

“Naši drazí přátelé, přeji Vám všem šťastné Velikonoce – ten nejvíce požehnaný okamžik. Zvláště dnes, v neděli Božího Milosrdenství se modlíme, aby Vám všem Bůh požehnal veškerou svou Láskou, veškerým svým Milosrdenstvím, veškerou svou Dobrotou: Vám, Vašim rodinám, Vaší práci, Vašim studiím a podnikání.
Kéž Vám všem Bůh požehná a skrze Vás ať požehná všem Vašim drahým po celém světě.

Kéž pokoj, život, útěcha, sláva a Láska Boží v Srdcích Lásky sestoupí na Vás a zůstává s Vámi navěky věků. Amen.”

Těšíme se na setkání s Vámi na duchovních cvičeních.
Sestra Anezka

Spojeni v modlitbě – poustevnická komunita otce Lásky na Svaté Hoře

Video naleznete ZDE (klikněte na odkaz).